רקע
שמואל נחום כהנובסקי

שמואל נחום כהנובסקי (1856‏-1926)

נחלת הכלל [?]

ניווט לפי סוגות

בחירה מרובה

פרוזה

מבית ומחוץ

ע“פ מהדורת ורשה תרמ”ז

המלשין: מעשה נורא

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ב

מטריפולין, או שבי פשע ביעקב

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ב, 1892

אלה עשיריך ישראל

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

וידוי, או לצדקה והנה צעקה

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

יום טוב: שני סיפורים מחיי בני עמנו

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

      ברוך הבא

      [חמישה ועשרים שקל](https://bybe.benyehuda.org/read/7967)

שגעונות

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

שדים, או פחד לא היה פחד

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

התפילה

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

משפחה עבריה

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

הממון והעבודה

ע"פ מהדורת ורשה 1907

עיון

אוצר הלשון העברית (ספר לימוד)

ע“פ מהדורת ורשה, תרס”ה

הקראה עברית (ספר לימוד)

ע“פ מהדורת ורשה, תרס”ה

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל נחום כהנובסקי

הקלידו:

  • אילנה עץ-הדר שטרלינגר

  • רבקה חן

  • אילנה רונן

  • לאה עופר

  • רותי לרנר

  • עופר וייס

  • רועי קלעי

הגיהה:

  • רינה רוזן

יצירות על אודות המחבר


לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.