רקע
רבי משה חיים לוצאטו
רבי משה חיים לוצאטו (1707‏-1747)
מקובל, סופר, חוקר רטוריקה ומשורר איטלקי.
יצירות שהועלו למאגר: 26 יצירות
t שירה

ע“פ מהדורת ישראל זמורה, מוסד הרב קוק, ירושלים, ומחברות לספרות, תל אביב, תש”י.

שירי שמחות

א. הקדשה לר' ישעיה באסאן (1724)

ב. שיר זהב לכבוד אליה קונציליי (1723)

ג. שיר לכבוד עמנואל כלבו (1724)

ד. שיר זהב לכבוד אליה סיזאנה (1727)

ה. שיר ידידות לכבוד ישראל גדליה קזיס

ו. שיר זהב לכבוד ישעיה רומאנין (1729)

ז. שיר הלולים לחתונת יצחק בן שבתי מאריני (לפני 1725)

ח. עוד שיר לחתונת יצחק בן שבתי מאריני (לפני 1725)

ט. שיר זהב לחתונת מאיר בן משה עזיז (1725?)

י. שיר לחתונת יצחק בן אהרן מאריני (1731?)

יא. שיר לחתונת יצחק חיים ווגירה (1732–1733)

שירי אבל

יב.קינה על מות הרב יצחק חיים קנטאריני (1723)

יג. קינה על מות הרב מנחם קראקוביא (1726?)

יד.קינה על מות הרב יהודה מצליח פאדובה (1728)

טו. קינה על מות הרב קינה על מות הרב בנימין כהן (1730)

טז. קינה על מות הבחור אהרן רפאל שלום (1734?)

יז. קינה על מות הרב מנשה חפץ (1734?)

יח. קינה על מות חותנו הרב דוד פינצי (1735)

שירי תפילה

יט. שירי חנוכת הארון (1729)

כ. שיר מזמור לכבוד התורה (1726–1727)

כא. תפלה לומר על קברי הצדיקים (1733?)

כב. תפלה ושיר לליל פסח (1734?)

כג. תפלה ושיר על משנה תורה (1734?)

שירים שונים

כד. תהילות האפיפיור המכונה פלורי (1734?)

כה. על מצבת אחותו לאברה חנה לוצאטו (1731)

כו. חידה: קורא הגלגל

כז. חיי רועים (תרגום משירי קאמואנס, לפני 1743)

כח. סוף דבר (1740)

k מחזות

א. מעשה שמשון

ע“פ מהדורת גינצבורג, הוצאת דביר תרפ”ז

ב. מגדל עוז

ע“פ מהדורת גינצבורג, הוצאת דביר תרפ”ז

ג. לישרים תהילה

ע"פ מהדורת ורשה, 1884.

הגות

א. מסילת ישרים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של רבי משה חיים לוצאטו

הקלידו:

  • שחל שפירא

  • ראובן ריבלין

  • דביר יצחקי

  • אסף ברטוב

  • הילה ברטוב

  • ישראל שר-שלום אברהמי

  • תמר (משתמשת DP)