רקע
שניאור זלמן חשין

שניאור זלמן חשין (1903‏-1959)

מוגש ברשות פרסום [?]

שופט בית המשפט העליון מיום הקמתו, ולימים ממלא מקום קבוע של נשיא בית המשפט העליון.       להמשך הערך בויקיפדיה העברית

ניווט לפי סוגות

בחירה מרובה

© כל הזכויות שמורות. מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

זכרונות

דמויות מבית המשפט

ע“פ מהדורת ת”א: מסדה, תשי"ג. 

שחוק ודמע בבית-הדין

ע“פ מהדורה ד'; [ח"מ]: ברונפמן ב”ל 1982

עיון

ילדי אימוצים

ע“פ מהדורת רמת-גן: מסדה, תשט”ו.

© כל הזכויות שמורות. מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שניאור זלמן חשין

הקלידו:

 • דורון קאלו

 • אילנה רונן

 • טלי לב

 • עמירם רונן

 • עדנה פולק

 • יעל זאבי

 • ערן גרף

 • יעקב לוינסקי

 • חוה ראוך-סטקלוב

 • שולמית רפאלי

הגיהו:

 • צחה וקנין

 • נורית רכס

סרקה:

 • נאוה בת-צו"ר

יצירות על אודות המחבר


לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.