רקע
אהרן ליבושיצקי

אהרן ליבושיצקי (1874‏-1942)

נחלת הכלל [?]

סופר, משורר, מסאי, מתרגם, עורך כתבי עת, ומחבר ספרי לימוד פדגוגים יהודי-פולני.       להמשך הערך בויקיפדיה העברית

ניווט לפי סוגות

בחירה מרובה

שירה

בלדות

ורשה: אביב, [תרע-?]

וידוי

מתוך: “האשכול”, ב' קרקוב, תרנ"ט

דמיונות ואגדות

וארשה, תרס"ב

ילדות: שירי משחק ושירי הטעמה

ורשה: הוצאת חנוך, 1905.

לנשמת הרצל

מוסר שדי בכהן גדול ; מעשה באלכסנדר מוקדון

בתוך הביבליותיקה לילדים; ורשה: תושיה, תרע"ג 1912

פצעי נוער

וארשה, האחים שולדבערג, תרנ"ד.

פרקי שירה: שירים מקוריים ומתורגמים

וארשה, האלטער ואייזנשטאדט, תרנ"ז

שיר וזמר… לבני הנעורים

ורשה: תושיה, תרס"ג 1903

אחות קטנה

בן כוכב: עיתון לילדים, חוברת א, תשרי תרפ"ה, עמ' 1, 1 אוקטובר 1924.

ביצית זהב: שיר עם

בן כוכב: עיתון לילדים, חוברת ה-ו, עמ' 148, שבט-אדר תרפ"ה, 27 ינואר 1925.

פרוזה

אנשים חולים: קובץ ספורים, רשימות ואגדות

ורשה: דפוס מ“ו הלטר ושותפו, תרס”ג 1903.

יוסלה המתמיד: סיפור מקורי בחרוזים

פיטרקוב, תרנ"ט

ממרירות החיים: סיפורים וציורים

פיטרקוב: תושיה, תר"ס 1900.

המטורף-בדעת (קטעים מספר חייו)

"יודלי" (מצללי העבר)

הקווצה (חלום. מכתבי בעל-הזיות)

אם-חורגת (סיפור)

סתיו (ציור פסיכולוגי)

מעשה בארי אחד: אגדה

ורשה: תושיה, תרע"ג 1913.

קורות ישראל לודז'

ת“א, תרצ”ה

מאמרים, מסות, ועיון

קורות העברים: לבתי ספר ולמתלמדים: עם ציורים, תמונות ומפות / שמעון דובנוב

ורשה: מהד' ו' מתוקנת, אביב, תרע"ג 1913.

תורת הכתב וערכה בהתפתחות הילד: מחקר פדגוגי-פסיכולוגי לודז'

המועצה הפדגוגית בגמנסיה הראשונה לנערים של החברה לייסוד בתי ספר תיכונים עברים בלודז', תרצ"א

תרגום שירה

למען אחי הקטנים

בתוך: הביבליותיקה לילדים; פיטרקוב, תרנ"ט

הדיג והדגה: אגדה בחרוזים / אלכסנדר סרגיביץ' פושקין ורשה: צנטרל, תרע"ג.

תרגום פרוזה

איש בלי לב: אגדה אנגלית

ורשה: דפוס האלטער ואייזענשטאדט, תרנ"ח 1898

בת יחידה: אגדה ערבית / ברתולד אורבך

בתוך: ביבליותיקה לילדים; נ“ו; ורשה: תושיה, תרע”ג 1912.

גלית הנדיב: ספור מחיי פיל אחד

ורשה: האחים שולדברג ושותפם, תרנ"ז.

דבורה הזקנה:

א) המשורר העני

ב) דבורה הזקנה

פיעטרקוב: תושיה, תרנ"ט

הכוכבים שאבדו: שתי פנטסיות לילדים

א) המלאך הגואל

ב) הכוכבים שאבדו

פיעטרקוב: תושיה, תרנ"ט

הנודד הקטן / א"ד אמיציס

פיטרקוב, תרנ"ט

מעשה בשלטן אחד: אגדה ערבית

בתוך: הביבליותיקה לילדים; נ“ט; ורשה: תושיה, תרע”ג 1912.

שמעון ולוי / וילהלם בוש 1

2

ורשה: תושיה, תרע"ג.


 1. אב2  ↩

 2. אב1  ↩

תרגום מחזות

מלחמה ואהבה / סימון ארנו

בתוך: הביבליותיקה העברית, י“ז; וארשה, תושיה, תרנ”ט 1898

קורות העברים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אהרן ליבושיצקי

הקלידו:

 • עפרה אנסון

 • שולמית רפאלי

 • תמר

 • הניה וילף

 • אילנה רונן

 • בני סורקין

 • תאיר אלוף

 • שלומית אפל

הגיהו:

 • עמינדב ברזילי

 • מלאכי שפר

סרקו:

 • נסרק על ידי ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה על שם בלומפילד באוניברסיטה העברית

יצירות על אודות המחבר


לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.