רקע
שלום בן יעקב הכהן

שלום בן יעקב הכהן (1771‏-1845)

נחלת הכלל [?]

היה משורר עברי, איש תנועת ההשכלה.       להמשך הערך בויקיפדיה העברית

ניווט לפי סוגות

בחירה מרובה

שירה

ניר דוד: שירי תפארת לדוד בן ישי

וינה: אנטאן עדלער פאן שמיד, 1834.

מטעי קדם: על אדמת צפון

משלי אגור: מוסר במשל ומליצה

ברלין: חיזוק נערים, תקנ"ט.

מחזות

עמל ותרצה: שירת דודים בשלושה חלקים

עיון

קורא הדורות: דברי הימים לעמנו… מימי מלכות בית החשמונאים עד היום הזה

ורשה: דפוס דוד שקלאווער, תקצ"ח.

כתב יושר: הוא תבנית אגרות מליצות עברית ואשכנזית

מכתבים

קבוצת אגרות

וינה: [מוציא לאור לא ידוע], 1847.

ספר מכתב משולש

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום בן יעקב הכהן

הקלידו

  • אמיר ברטוב
  • ורה ריבלין
  • רבקה קולבינגר
  • רחל זלינגר
  • תאיר אלוף
  • תמר קליין

הגיהו

  • נורית רכס
  • עמינדב ברזילי
  • צחה וקנין כרמל

יצירות על אודות המחבר


לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.