רקע
יוסף אריכא
יוסף אריכא (1907‏-1972)
סופר עברי, מהבולטים במספרים הארצישראלים וממבשרי הספרות העברית החדשה.
יצירות שהועלו למאגר: 41 יצירות
l פרוזה

אדם ובהמתו

ירושלים: עופר, תש"ו.

בסנוורים: סיפורים

תל אביב: סלע, תרצ"ט.

ודוי

בסנוורים

אצבע קטועה

סירה ולא גונדולה

נעלים

בעלי יצרים: יום ולילה וסיפורי הארץ

תל אביב: הוצאת ניב, תשכ"ז 1967.

יום ולילה

אדם ובהמתו

יצא אדם לפעלו

רחוב הקצבים

בעלי יצרים

הגברת שולה

צער-בעלי-חיים

לבנים נקיים

לשון שסועה

אימהות

תפלה שדודה

שוכן המקלט

ילקוט סיפורים

תל אביב: יחדיו, תשמ"ב 1982.

מבוא: יוסף אריכא: חייו ויצירתו / יוסף אורן

בסנוורים

אימהות

בעלי יצרים

יום ולילה

ביבליוגרפיה: יוסף אריכא / יוסף אורן

כנפיים לאדם: אגדות וסיפורים

תל אביב: ניב, תשכ"ח 1968.

לזכרו של ד“ר משה בן סירה ז”ל, מרצה בכיר לפיסיקה בטכניון חיפה, שנפל בשעת מילוי תפקידו במלחמת ששת הימים

*

" – – – עד לאותו בוקר חטוף בו הראה את עצמו במפתיע, מאובק וכחוש, אך חסון וחמוד ביפי תארו, זורק שלום בחפזה כי רעיו במכונית מחכים לו קצרי-רוח; אצה להם הדרך לסיום מעגלות חייהם. – – – אכן, בחירי-דור ואומללי-גורל, שנולדו לחיות ומוגרו לכליון; שבעודם דרוכי-עוז, באביב חייהם, נושאים בלבם חזון החיים ומיטב ערכיו, מטפחים יחס לאדם ואהבה לנערה, לרעיה, חולמים כל אחד על יעודו לפי דרכו, וכבר נצמתו בעודם בעלומיהם".

י.א. (מתוך “מצבות הזכרון”)

א. אגדות

האדם

השמש, הלבנה והכוכבים

השטן

החושך

האמת והצדק

השושנים

נזר אלוהים

שר האמנות

הירדן

מלאך החופש

שר הים

סלעי יפו

הכרמל

דייגים

הרועה פלגיאל

תפילה אילמת

נשיא השבט גר

נקמת האליל מולך

ב. מאגדות ימינו

מלך הצפרים

שלח מצתך על פני המים

מתנת עורב

הגולם מפראג התעורר

ארבעה כדים

נקמתו של פייטן מטורף

ג. סיפורי קדומים

חרש הברזל אשר בגבע

מיכה המורשתי וחכמת הכתב

אחיקר החכם ותלמידו

זקני לכיש ושר-צבאה

רוכל יהודי במחנה אלכסנדר

הנער הרמולאוס

יום ולילה: ספור פגישה אחת

תל-אביב: אל“ף, תשכ”ג 1963.

לחם וחזון: בסנוורים וסיפורי נכר

תל אביב: ניב, 1967.

לחם וחזון

נעליים

דובובקה

הטוחן הזקן

בסנוורים

ודוי

אצבע קטועה

סירה ולא גונדולה

מַרְאוֹת בַּכְּחוֹל: סיפורים

תל אביב: סלע, תש"א.

הספורים המכונסים בספר זה נתפרסמו בכרכי “כנסת” לזכר ח. נ. ביאליק לשנות תרצ״ז, תרצ״ט, ת״ש; ב“גליונות” ובכתבי־עת אחרים. ציור וחתוך בלינול – בידי המחבר

א.

אדם ובהמתו

נוטר המקשאה

לשון שסועה

לבנים נקיים

כפות הידים הללו

אדנות

בבואה רחוקה

חסן "החמור"

משל

ב.

ביזת הים

על מכסה האניה

מנגד

ג.

שבילים בגליל העליון

קרבן הפסח אצל השומרונים

נחל ארנון

סיפורי יוסף אריכא

תל אביב: נ' טברסקי, תשי"ד 1954.

יצר לב האדם

יצא אדם לפעלו

אדם ובהמתו

זעמו של סוס

צער בעלי-חיים

אבני נגף

לשון שסועה

שוכן המקלט

תפילה שדודה

אימהות

זריז

סיפורים על הים

ביזת הים

על מכסה האניה

מנגד

פסק-דין

גורלו של אדם

אשה בפרדס

נוטר המקשאה

הצייר והרועה

נוף של לילה

איקונין של צייר

הנערה והגולגולת

נופי נכר

מתנת עורב

נעלים

דובובקה

הטוחן הזקן

אצבע קטועה

הר קדומים

דייגים

חרש-הברזל אשר בגבע

סנחריב ביהודה: רומן היסטורי

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשי"ח.

חלק ראשון:

פרק ראשון: מיכה המורשתי

פרק שני: אשר על הבית

פרק שלישי: אנשי חזקיהו

פרק רביעי: מסע לעציון-גבר

פרק חמישי: וזה היה דבר הנקיבה

פרק שישי: חג האסיף במרשה

חלק שני:

פרק שביעי: סנחריב וזקני גבל

פרק שמיני: במצודת סרגון

פרק תשיעי: אחיקר החכם ותלמידו

פרק עשירי: סנחריב בחדריו

פרק אחד-עשר: החלום ושברו

פרק שנים-עשר: מלכים קטנים

פרק שלושה-עשר: סנחריב עולה

חלק שלישי:

פרק ארבעה-עשר: ירושלים בטרם מצור

פרק חמישה-עשר: הקרב ליד אלתקה

פרק ששה-עשר: יום בחיי מיכה

פרק שבעה-עשר: עקרון באה על ענשה

פרק שמונה-עשר: אכול ושתה

פרק תשעה-עשר: לכיש במצור

פרק עשרים: זקני לכיש ושר צבאה

פרק עשרים ואחד: פדי מלך עקרון

פרק עשרים ושנים: אל הנחלה

פגישה בירושלים: סיפור מתקופת בית שני

פסק-דין

תל אביב: נ' טברסקי, תש"י.

פסק-דין

אשה בפרדס

שוכן המקלט

רקמת אגדה

איקונין של צייר

אימהות

תפילה שדודה

נוף של לילה

מתנת עורב

הטוחן הזקן

צעדים באש: מול חרב וסיפורי הארץ

תל אביב: ניב, תשכ"ז 1967.

אשה בפרדס

איקונין של צייר

הצייר והרועה

נוף של לילה

נוטר המקשאה

מנגד

פסק-דין

הנערה והגולגולת

אחוות לוֹחמים

צעדים באש

מצבות הזכרון

מול חרב

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף אריכא

הקלידו

 • אילנה רונן
 • אסף מלין
 • עינת קופרמן
 • עמירה ביידר
 • רוני הליצר
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל

הגיהו

 • גדעון ביגר
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • עמינדב ברזילי
 • עמליה הרן
 • שלי אוקמן