רקע
חיים יחיאל בורנשטיין

חיים יחיאל בורנשטיין (1845‏-1928)

נחלת הכלל [?]

חוקר, תוכן, כרונולוג ומתרגם.       להמשך הערך בויקיפדיה

ניווט לפי סוגות

בחירה מרובה

עיון

מחלקת רב סעדיה גאון וב' מאיר: בקביעת שנות ד“א תרפ”ב-תרפ"ד; פרק מקורות סדר העבור בישראל

ווארשא: דפוס שולדבערג, תרס"ד

חשבון תקופות ומולדת.

ורשה: דפוס סיקורה, 1927

משפט הסמיכה וקורותיה

ורשה: שטיבל, תרע"ט

תרגום

המלט, נסיך דניה / ויליאם שקספיר

ורשה: ח. י. בורנשטיין, תרפ"ו 1926

מזמרת הארץ: קבוצת שירים מתורגמים באמונה מפולנית לעברית, חרוזים ושקולים לפי צורתם במקור

ורשה: דפוס RENOMA, 1927)

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים יחיאל בורנשטיין

הקלידו

  • טלי לב
  • שולמית רפאלי
  • עדנה פולק

הגיהו

  • נורית רכס
  • עמינדב ברזילי

יצירות על אודות המחבר


לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.