רקע
אליעזר שטיינמן
אליעזר שטיינמן (1892‏-1970)
סופר, עיתונאי, מסאי ועורך עברי ויידי שפעל בפולין ובישראל. חתן פרס ביאליק (1959) ופרס ישראל לספרות עברית לשנת תשכ"ג.
יצירות שהועלו למאגר: 19 יצירות
l פרוזה

הבן הנודד: ספור

ורשה: תרבות, תרפ"ג

ספורים

ורשה: א' שטינמן, תרפ"ג

זוגות: ספור בשני חלקים ופתח דבר

ברלין-תל אביב: א“י שטיבל, תר”ץ

ההר הירוק: סיפורים

תל אביב: תרבות וחינוך, 1965


מערת המכפלה

הרועה והמלכה

כחתן אל חופתו

דונה גרציה על ערש מותה

האהבה בחיק המוות

קורות איש לפידות

בר־מינן דו־פרצופי

הבכי על הידיד

רגע קטן

מקור הברכה

ההר הירוק

בר מינן דו-פרצופי: ספור

תל אביב: מחברות לספרות, תש"ד

משלים וגם סיפורים: לנוער ולכל בית ישראל. מיסודו של המגיד מדובנה

תל אביב: כנסת, (תשי"ז)

השטן בקרית האמנים

תל אביב: ספרית פועלים, תשנ"ב 1992

עין לא ראתה: סיפורים

תל אביב: תרבות וחינוך, (1967)

פעמוני לילה

הבדלה על הפרח

בדרך מבית העלמין

אגרת מרחוק

חשבון בלילה

ו. הידד

ז. כי בשמחה תצאו

ח. קין והבל

ט. ללא מקום

י. אחד שהוא אחר

י"א. עליתי ברגל אל הרבן

י"ב. בנוה שאנן

ההלך והגנן

האיש אשר שכח את שמו

עין לא ראתה

דודאים: ספור

תל-אביב: כתובים, תרצ"א

סודות: ספור קורות אני והיא, בשני חלקים בתוספת יומן כמבוא

תל-אביב: א. י. שטיבל, תרצ"ה

פלאי מעשיות

תל אביב: מחברות לספרות, תשנ"ז 1997

אסתר חיות: רומן בשני חלקים

ורשה: א“י שטיבל, תרפ”ג (1922)

תכריכים ירוקים: עזה כמות אהבה

תל אביב: מיטב, תשל"ב)

המלך עייף: ספור בשני חלקים

תל אביב: תרבות וחינוך, (1968)

כתבי אליעזר שטיינמן

תל-אביב: הועד למען כתבי א. שטיינמן, תשט“ז-תשי”ח

a מאמרים ומסות

לקול החליל: מסות, בשעפים מחזיונות

תל אביב: תרבות וחינוך, (1968)

במעגל הדורות

תל-אביב: עם עובד, תש"ד

פרודות: פרקים לפי אלף-בית

תל אביב: תרבות וחינוך, תשכ"ה 1965

משיחיות: קובץ מאמרים

תל אביב: כתובים, תר"ץ

צרור מפתחות: פרקי עיון על אדם וגורלו

תל אביב: אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תש"י

ברכי נפשי: מסות

תל אביב: תרבות וחינוך, (1965)

פך השמש

תל אביב: מיטב, תשל"ג)

שער הוכוח: סדרה של הרצאות ומאמרים: בירורים והסברים למחלוקת הדעות בבעיות החברה והאמנות

תל אביב: א' מוזס, תרצ"ג

ילקוט מאמרים: לבתי ספר התיכוניים

כפר הירוק: מוציא לאור לא ידוע; דפוס אחדות, תשי"ח

ילקוט מסות

תל אביב: יחדיו, (תשל"ב)

במזרה הזמן: (לתולדות ספרותנו החדשה)

תל-אביב: אמודאים, תרצ"א

היסוד בחנוך: מאמרים

תל-אביב: כתובים, תר"ץ

שחור על גבי תכלת: קובץ מאמרים, תרצ“ו-ת”ש

תל-אביב: חמו“ל, ת”ש

ספר המאמרים

ורשה: דרכים, תרפ"ד

חיים של שפע

תל אביב: עם עובד - תרבות וחינוך, (תשל“ח-תש”מ)

עלים מעץ הדעת: אמרות

תל-אביב: ספרית פועלים, תשמ"ט 1988

טיולים בפרדס אליעזר שטיינמן: ליקוטים מתוך כתביו

תל אביב: דביר, תשל"ח 1977

v עיון

באר החסידות: ספר על אדמו"רי גליציה והונגריה: תורות, שיחות וסיפורים

תל-אביב: כנסת, תשכ"א

באר התלמוד

תל-אביב: מסדה, 1963–1965

ספר שער החסידות: תורות, שיחות, סיפורים ופרקי תולדות של חכמי החסידות מזמן הבעש"ט ועד ימינו, בצירוף מבואות והערכות

תל-אביב: מ. ניומן, תשי"ז 1957

גן החסידות

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשי"ז 1957

צנצנת המן: פרשיות-עיון וסיפורי-מעשיות על גדולי התורה לדורותיהם: בלימוד ובדרוש, במידות ובהתנהגות, בתורת המיסתורין ובפרקי מוסר, בפתגמי-חכמה ובשיחות-חולין

תל אביב: מורשת, תשכ“ד-תשכ”ח

ספר השמות של רחובות תל אביב / בעריכת בנימין מינץ ואליעזר שטיינמן …

תל אביב: המעביר, תש"ד

ספר הבעש"ט

ירושלים: מכון להוצאת ספרי קבלה, מחשבה, חסידות, תשמ"ג

רבי ישראל בעל שם טוב

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תש"ך

בריסק-דליטא / העורך - אליעזר שטיינמן.

ירושלים: חברת אנציקלופדיה של גלויות, תשט"ו 1954

זהרים: קובץ לזכר לייב גלאנץ

תל-אביב: מכון תל אביב למוסיקה דתית יהודית - האקדמיה לחזנות, תשכ"ה

ספר המעלות: פרשיות מחיי אנשי שם בישראל, מגילות, תעודות וצוואות / ערוך ומסודר בידי אליעזר שטיינמן.

תל אביב: י' צ’צ’יק, תשט"ז

כתבי המגיד מדובנה

תל אביב: כנסת, תשי“ב-תשי”ג

בנתיבות האמונה: ט"ו פרקים

תל אביב: דפוס אחדות, תש"ג

ספר בר מצוה / [עורך] א. שטיינמן.

תל אביב: מסדה, (1962)

ספר מאה שנה: דוגמת הספר, התכן והמפתחות / סודר ונערך בידי יצחק טריואקס, אליעזר שטינמן; השתתף בלקט חומר יעקב יערי-פולסקין.

תל אביב: י. טריואקס, ת’פ’ר’י’ח' תרצ"ח 1938

j זכרונות ויומנים

כה אמר פרישמן: פרקי שיחות וזכרונות

מרחביה: ספרית פועלים, 1950

מדור אל דור: פרקי שיחות וזכרונות

תל-אביב: מ. ניומן, תשי"א

שיחות עם הנכדה

תל-אביב: ספרית פועלים, תשמ"ג 1983

פני עצמי

תל אביב: מיטב, (תשל"ב 1971)

s יצירות מתורגמות

הנזירה ביאטריסה: מיסטריון בשלש מערכות / מוריס מטרלינק

מוסקבה: שטיבל, 1918

מונה ונה: מחזה בשלש מערכות / מוריס מטרלינק

מוסקבה: שטיבל, תרע"ח

חלכאים ונדכאים: רומן / פיודור דוסטוייבסקי

תל אביב: נ' טברסקי, תש"ז 1947

בדד: ספור / אוגוסט סטרינדברג

ורשה; ברלין: חברת אחיספר, תרע"ג

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר שטיינמן

הקלידו

  • ברוריה שרון
  • דפנה פילובסקי
  • יעל ריישר
  • מירה ברק
  • נאוה פריימן
  • רבקה קולבינגר
  • תאיר אלוף

הגיהו

  • גדעון ביגר
  • צפורה ניצן
  • רינה רוזן