רקע
ישראל מהלמן
ישראל מהלמן (1900‏-1989)
ביביליוגרף, חוקר ואיש חינוך עברי.
יצירות שהועלו למאגר: 17 יצירות
v עיון

החינוך היהודי בתפוצות הגולה בימינו

תל אביב: י' צ’צ’יק, תש"ל (1969)

מלחמת דון קישוטים או חתירה לשלום?

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשל"א (1970)

גנוזות ספרים: מאמרים ביבליוגרפיים

ירושלים: בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תשל"ו

מבוא ל“שיחות גיתה עם אקרמן”

ירושלים: מוסד ביאליק, 1972

אקרמן המעמיק לראות בעיני אהבה [מבוא]

תמונות

גיתה בן 79

גיתה משוחח עם אקרמן

רשימת מלות יסוד: להוראת הלשון העברית / בעריכתם הכללית של י' מהלמן, ח' רוזן, י' שקד.

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשכ"א (1960)

יפתח ובת יפתח

מתוך “עיונים בספר שופטים”, ירושלים תשכ"ו

דויד המלך (קווים לאישיותו)

תדפיס מתוך ע“ז לדוד, תשכ”ד

a מאמרים ומסות
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישראל מהלמן

הקלידו

  • אילנה רונן.

  • מיכאל מרגליות

  • נועה גרייצר

  • שולמית רפאלי

  • תמר הקר

הגיהו

  • דליה יעקבי

  • דניאל פריש

  • עדנה הדר

  • עמינדב ברזילי

  • שלי אוקמן