1. אופן / אברהם אבן עזרא
 2. אופן / אברהם אבן עזרא
 3. אופן / אברהם אבן עזרא
 4. אופן / אברהם אבן עזרא
 5. אופן / אברהם אבן עזרא
 6. אות אל גאה / אברהם אבן עזרא
 7. אזהרה לנפש / יהודה הלוי
 8. אחי בדבר / שמואל הנגיד
 9. אחי תבל / שלמה אבן גבירול
 10. אחימן ושולמית / טוביה בן משה כץ
 11. אחלי צבי / וידל בנבנשתי
 12. אחלי תביט בעינך / שלום בן יוסף שבזי
 13. אחר אשר / שמואל הנגיד
 14. איומה את פני דודך / שלום בן יוסף שבזי
 15. איומתי תעורר הישנים / שלום בן יוסף שבזי
 16. איך אחריך אמצאה מרגוע / יהודה הלוי
 17. איך לא / שמואל הנגיד
 18. איך שאלתם דודים / וידל בנבנשתי
 19. אין כל / שמואל הנגיד
 20. איש לו / שמואל הנגיד
 21. איש מצאה / שמואל הנגיד
 22. אישים יחלו / שמואל הנגיד
 23. אישים ראו / וידל בנבנשתי
 24. אכין לבי ורעיוני / שלום בן יוסף שבזי
 25. אכן מיודעי / שלמה אבן גבירול
 26. אכסף לימים / אברהם אבן עזרא
 27. אל אדם גבה לב / טוביה בן משה כץ
 28. אל אלהים כלתה נפשי / אברהם אבן עזרא
 29. אל בחלום ליל תשמחי דוה / יהודה הלוי
 30. אל הידידים / יהודה הלוי
 31. אל המקנא / טוביה בן משה כץ
 32. אל מורי / טוביה בן משה כץ
 33. אל נהר סוד / אברהם אבן עזרא
 34. אל פלוני אלמוני / טוביה בן משה כץ
 35. אל קשה יום / טוביה בן משה כץ
 36. אל רעי / טוביה בן משה כץ
 37. אל תאמינו / שמואל הנגיד
 38. אל תבקש לך גדולות / טוביה בן משה כץ
 39. אל תעפיל לעלות / טוביה בן משה כץ
 40. אל תשמעו / וידל בנבנשתי
 41. אלהי אשאלה חסדך בקידה / שלום בן יוסף שבזי
 42. אלהי סוד אחדותך שמעתיו / אברהם אבן עזרא
 43. אלהי קדם מעונה / אברהם אבן עזרא
 44. אלוה עז / שמואל הנגיד
 45. אלוהי שא עוונותי / שלמה אבן גבירול
 46. אלי שמע שועי וקראי תענה / שלום בן יוסף שבזי
 47. אליך אלכה ועיני למעונך / יהודה הלוי
 48. אם אין בך / שמואל הנגיד
 49. אם איש / שמואל הנגיד
 50. אם אל נות / וידל בנבנשתי
 51. אם את תשרת את אשר / שמואל הנגיד
 52. אם ימנעו / שמואל הנגיד
 53. אם לא ידעתם עד כה / וידל בנבנשתי
 54. אם לא יהי / שמואל הנגיד
 55. אם מראות / שלמה אבן גבירול
 56. אם רצון נפשכם (אגרת) / יהודה הלוי
 57. אם תבך / שמואל הנגיד
 58. אם תהפוך / אברהם אבן עזרא
 59. אם תחפצה בן איש / שלום בן יוסף שבזי
 60. אם תעשה / שמואל הנגיד
 61. אמור לי / שמואל הנגיד
 62. אמור לשר / שלמה אבן גבירול
 63. אמור מה ציפורים / שמואל הנגיד
 64. אמור מה שם / אברהם אבן עזרא
 65. אמור מה שם צבי / אברהם אבן עזרא
 66. אמר נא / שמואל הנגיד
 67. אמרת יחידה ליחיד / אברהם אבן עזרא
 68. אמת אין / שמואל הנגיד
 69. אמת אשפט ואדינה בצדק / יהודה הלוי
 70. אמת השיג חמוד נפשי ומנה / שלום בן יוסף שבזי
 71. אמת עולם / וידל בנבנשתי
 72. אמת, נעלה מלכי / שמואל הנגיד
 73. אמת, נעלה מלכי / שמואל הנגיד
 74. אנא אבקש לי / אברהם אבן עזרא
 75. אנוש בא / שמואל הנגיד
 76. אני אשאל שבח האל / שלום בן יוסף שבזי
 77. אני אשמח בך דודי לבדי / יהודה הלוי
 78. אני השר / שלמה אבן גבירול
 79. אני חבר אני צעיר לימים / שלום בן יוסף שבזי
 80. אני חבר אני צעיר לימים / שלום בן יוסף שבזי
 81. אני חבר אני צעיר לימים / שלום בן יוסף שבזי
 82. אני כאשר / שמואל הנגיד
 83. אנכי לא יהיה לך אלוהים / אברהם אבן עזרא
 84. אצפה ימי / שמואל הנגיד
 85. אראה זמן רקד נגדי ושמח (לרבי שלמה (אבו אלרביע) בר קרשפין) / יהודה הלוי
 86. ארבע שנא / שמואל הנגיד
 87. ארבעה עשר לחדש אדר / טוביה בן משה כץ
 88. ארח לחברה / וידל בנבנשתי
 89. אשאל אלהי יגאלה שבויים / שלום בן יוסף שבזי
 90. אשכים לבית השר / אברהם אבן עזרא
 91. אשל אשר / שמואל הנגיד
 92. אשר ידאג / שמואל הנגיד
 93. אשר יעלץ / שמואל הנגיד
 94. אשר יצעד / שמואל הנגיד
 95. אשר פזר בדלח אין ללקטו (לאברהם (אבו אסחק) בן באסה) / יהודה הלוי
 96. אשר צריך / שמואל הנגיד
 97. בְּלִבִּי חֹם / שמואל הנגיד
 98. בְּדָת אֵל אֶדְבְּקָה / אברהם אבן עזרא
 99. בְּהִתְאַמֵּץ אֱנוֹשׁ / שמואל הנגיד
 100. בְּזֵה זְמַן / שמואל הנגיד