1. עַל מָה וְלָמָּה / שמואל הנגיד
 2. עָבַר עֲלֵי נְוַת אֵל נַחֲלָה / אברהם אבן עזרא
 3. עבדי זמן עבדי עבדים הם / יהודה הלוי
 4. עבי שחקים / שלמה אבן גבירול
 5. עברה גוררת עברה / טוביה בן משה כץ
 6. עברה מדבש / שמואל הנגיד
 7. עוד אעזוב / שמואל הנגיד
 8. עורה ידידי מתנומתך / יהודה הלוי
 9. עזב גאוה וחוס על דל / יהודה הלוי
 10. עזבתני ועלתה לשחקים / שלמה אבן גבירול
 11. עין ולב / שלום בן יוסף שבזי
 12. עיני עלי / שמואל הנגיד
 13. על הדגה / אברהם אבן עזרא
 14. על הים / אברהם אבן עזרא
 15. על חיק מזימותי / וידל בנבנשתי
 16. על כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת / טוביה בן משה כץ
 17. עלי מה / שמואל הנגיד
 18. עלי-מה זה תהי / שמואל הנגיד
 19. עליכם בני / שמואל הנגיד
 20. עלצו עצי עדן / וידל בנבנשתי
 21. עפרה אחות כימה / וידל בנבנשתי
 22. עפרה מאור שמשך / וידל בנבנשתי
 23. עפרה שחרחרת / וידל בנבנשתי
 24. עשה מה תעשה / שמואל הנגיד
 25. עשיר התדע / שמואל הנגיד
 26. עת נצבו / שלמה אבן גבירול
 27. פְרִידַתְכֶם בְּמַר-נֶפֶשׁ אֲבַכֶּה / יצחק אבן כלפון
 28. פְּעֻלַּת טוֹב / שמואל הנגיד
 29. פזמון לנשמת / אברהם אבן עזרא
 30. פיוט / אברהם אבן עזרא
 31. פיוט / אברהם אבן עזרא
 32. פיוט לקריאת שמע / אברהם אבן עזרא
 33. פנו אמרו / שמואל הנגיד
 34. פני תבל / יצחק אבן כלפון
 35. פתיחה / אברהם אבן עזרא
 36. צבי שני אורים שלש ובעד דמותו משאלי (לרבי יצחק אבן קרשפין) / יהודה הלוי
 37. צוה ישועות יעקב אל נורא (לרבי יעקב) / יהודה הלוי
 38. ציון / יהודה הלוי
 39. צמא ליין / וידל בנבנשתי
 40. קדושה / אברהם אבן עזרא
 41. קחה לבי קחה לך משמותם / יהודה הלוי
 42. קלו כרץ ימי / וידל בנבנשתי
 43. קנה בושם / וידל בנבנשתי
 44. קנה בושם / וידל בנבנשתי
 45. קרבת ידידך / וידל בנבנשתי
 46. ר' אברהם אבן-עזרא / אברהם אבן עזרא
 47. ר' אברהם אבן-עזרא / אברהם אבן עזרא
 48. ר' אברהם אבן-עזרא / אברהם אבן עזרא
 49. ר' אברהם אבן-עזרא / אברהם אבן עזרא
 50. ר' אברהם אבן-עזרא / אברהם אבן עזרא
 51. ר' אברהם אבן-עזרא / אברהם אבן עזרא
 52. ר' אברהם אבן-עזרא / אברהם אבן עזרא
 53. ר' אברהם אבן-עזרא / אברהם אבן עזרא
 54. ר' אברהם אבן-עזרא / אברהם אבן עזרא
 55. ר' אברהם אבן-עזרא / אברהם אבן עזרא
 56. ר' אברהם אבן-עזרא / אברהם אבן עזרא
 57. רְצוֹנִי לוּ / שמואל הנגיד
 58. ראה אחי / שמואל הנגיד
 59. ראה היום / שמואל הנגיד
 60. ראה יסמין / שמואל הנגיד
 61. ראה תוך / וידל בנבנשתי
 62. ראו גבר / וידל בנבנשתי
 63. ראו גבר / וידל בנבנשתי
 64. ראשי עם עת התאסף ומלכים בסודם (לרבי יוסף) / יהודה הלוי
 65. רב לכם מוכיחי בריב / יהודה הלוי
 66. רובה בקשתו / וידל בנבנשתי
 67. רסיסי לילה גן הבשמים / יהודה הלוי
 68. רעי התתאונן / שמואל הנגיד
 69. רפידת אהבתך / וידל בנבנשתי
 70. רשות / אברהם אבן עזרא
 71. רשות / אברהם אבן עזרא
 72. רשות / אברהם אבן עזרא
 73. רשות / אברהם אבן עזרא
 74. רשות / אברהם אבן עזרא
 75. רשות / אברהם אבן עזרא
 76. רשות / אברהם אבן עזרא
 77. רשות / אברהם אבן עזרא
 78. רשות / אברהם אבן עזרא
 79. רשות / אברהם אבן עזרא
 80. רשות / אברהם אבן עזרא
 81. רשות / אברהם אבן עזרא
 82. רשות / אברהם אבן עזרא
 83. רשות לברכו / אברהם אבן עזרא
 84. רשות לברכו / אברהם אבן עזרא
 85. רשות לנשמת / אברהם אבן עזרא
 86. רשות לנשמת / אברהם אבן עזרא
 87. רשות לנשמת / אברהם אבן עזרא
 88. רשות לנשמת (?) / אברהם אבן עזרא
 89. רשות לקדיש / אברהם אבן עזרא
 90. רשות לקדיש / אברהם אבן עזרא
 91. רשות לקדיש / אברהם אבן עזרא
 92. רשות לקדיש / אברהם אבן עזרא
 93. רשות לקדיש / אברהם אבן עזרא
 94. רשות לקדיש / אברהם אבן עזרא
 95. רשות לקדיש / אברהם אבן עזרא
 96. רשות לשמחת תורה / אברהם אבן עזרא
 97. רשות לשמיני עצרת / אברהם אבן עזרא
 98. רשות לשמיני עצרת / אברהם אבן עזרא
 99. שְׁאִלְתִּיךָ אֲדוֹן נַפְשִׁי / יצחק אבן כלפון
 100. שְׁלֹף חַרְבָּךְ וְהָרֵק / יצחק אבן כלפון