מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

ד"ר יעקב סלע (בלובשטיין)

מאת: ישראל כהן

מצב זכויות יוצרים:

מוגש ברשות פרסום [?]

פרטי מהדורת מקור:

עקד; תשמ"ב 1982

סוגה:

שפת מקור: עברית

1

עשיר-השכלה. צמא-מעשה, ורב-זכויות. תמיד טרוד בעסקי ציבור וביחוד בעסקי תרבות, מבלי לצפות לגמול חמרי וחברתי שהוא ראוי לו. רק מעטים ידעו, שהוא סופר וחוקר ובקי בכמה ספרויות. הרבים הכירוהו מהרצאותיו ומהופעותיו בבית-העם, זה ילד-טיפוחיו מן המסד ועד הטפחות, שקיווה עוד לשכללם. המעטים ידעו, שכוחות רציניים תוססים בו ולא מצאו את ביטויים, ואילו הרבים ראוהו רק בקצפם העליון של הכשרונות האלה, בהלצותיו וחידותיו, שרצה, כביכול, להצניע בתוכם את הטראגיקה שבחייו. הקהל המביט כרגיל לעינים ולא ללבב, ראה בו תמיד את סמל הקלוּת, הפופולאריות והעליזות. אולם מי שקרא פעם אפילו מאמר אחד משלו, יכול היה להיווכח, שנפשו לא היתה עשויה פשטות כזאת.

הוא היה טיפוס של “הולך אל העם”, המחדיר לתוכו באהבה רבה את הישגי ההשכלה והתרבות. אוהב היה להכריז על ספר עברי שיצא לאור, על סופר שבא להשתקע, על מפעל ספרותי או אמנותי שהתחיל להיווסד. הוא ידע למסור את תוכנם בצורה עממית מעוררת ולרכוש על ידי כך לבבות להם.

ואף-על-פי שידיו היו תמיד מלאות עבודה ציבורית, לא האירה לו ההצלחה החמרית פנים. איש מסוג אחר היה ודאי מגיע לידי יאוש ושפלות ידים, אבל הוא ידע להבליג על זאת ועסקנותו גדלה, בה במידה שאיתרע מעמדו. רק בעלי נפש יפה מסוגלים לכך. עם מותו הסתלק אחד היקרים והבלתי רגילים, שבחברי תנועתנו, שחייהם עולים בלהבת המפעל הציבורי.


  1. נתפרסם ב“הפועל הצעיר”, י“ד בתשרי תרצ”ו (11.10.1935).  ↩

ישראל כהן
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של ישראל כהן
רקע
ישראל כהן

יצירותיו הנקראות ביותר של ישראל כהן

  1. פרקי אהרן מגד (מאמרים ומסות)
  2. קורות חיי (זכרונות ויומנים)
  3. יצחק אדוארד זלקינסון (מאמרים ומסות)
  4. ירושלים – שער לספרי עולם (מאמרים ומסות)
  5. דו-שיח של סופרים עברים וערבים (מאמרים ומסות)

לכל יצירות ישראל כהן בסוגה מאמרים ומסות

לכל יצירות ישראל כהן

יצירה בהפתעה
רקע

שומרת האש הקדושה בהיכל

מאת יצחק ליבוש פרץ / שמשון מלצר (פרוזה)

© כל הזכויות שמורות. החומר מובא ברשות בעלי הזכויות.


האדם בעולם הזה חשב על האש מחשבות כאלה:

“האש נותנת חום, מגרשת את הקור; הקור הוא המות, החום הוא החיים – מקור החיים היא האש”.

“האש מגרשת את החיה הרעה מן היער, האש טובה היא”.

“האש היא אֵל האור. האור מגרש את צללי הלילה… האש נעימה היא”

“וטהורה היא האש, ומטהרת הכול – טהרה וקדוּשה היא האש…”

“השמש, הירח והכוכבים, כל מה שמאיר, מושבו בשמים; משם בוַדאי הביא אחד האֵלים את האש לבן-האדם; מתוך רחמים. מה היה מעמדו של האדם בלא אש?”

כך חשב אבי-אבי-אבי-זקננו על האש! ושמר במקדשו את האש מתוך קדושה וטהרה.

ולשמור את האש נבחרה הבתולה: זו שהיא יותר מכול טהורה, יפה, קדושה וזוהרת…

והבתולה הנבחרה שמרה את האש במקדש, כשמוֹר בבת-העין. ואת חייה לנשׂגב ולקדוש ביותר (או לסמל של הנשׂגב והקדוש ביותר) הקריבה… את לבבה ואת רגשתה הבתולתית לאֵש מסרה; בבשׂמים רוחניים פירנסה אותה, בנשימת-האדם הטהורה ביותר לבּתה אותה ושמרה עליה להיותה טהורה וחיה…

אך אם קרה המקרה, ושומרת-האש שכחה רגע אחד את אִשה הקדוש; פנתה מעם המזבח, יצאה מתוך ההיכל – והאש העזובה כבתה – –

אז אוֹי לה ואבוֹי לה:

חיים אל הבור הטילוה וקברוה…

***

ופעם אחת הושם מצור על עיר יוָנית. לחיים ולמות התלקח הקרב בין הצרים והנצורים. ולידי נצחון לא הגיעו!

חומות חזקות מקיפות את העיר; אֵלי ברזל אדירים מנגחים בחומות. גבורים מסתערים על השערים; גבורים לא פחותים מהם מגינים עליהם.

רבים הם המתנפלים; לא מועטים מהם המגוננים.

כמספר החצים, הטסים מן החומות למַטה, כן מספר החצים, הטסים אל מול המגינים למעלה.

ורק לעתים נדירות מי מהם מחטיא את המטרה!

וכמספר המתים הנופלים למטה, לפני רגליהם של הצרים, כן גם מספר המומתים, המתגלגלים ונופלים מעל החומות למטה, אל תוך העיר.

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.