מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

על גבי תקליט

מאת: מנחם אוסישקין

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

פרטי מהדורת מקור:

ירושלים: הקרן הקימת לישראל; תש"ז

סוגה:

שפת מקור: עברית

באמצעות התקליט, מכשיר הטכניקה המודרנית, הריני שולח מירושלים, עיר הבירה הנצחית שלנו, את ברכתי וקריאתי לאחי בכל תפוצות הגולה.

ימים קשים, שלא היו כדוגמתם בתולדות סבלנו הממושך בימי גלותנו המרים, באו עלינו בשנים האחרונות; קשים בשביל היהדות ברוב ארצות העולם, וקשים בשביל הישוב העברי בארצנו. אבל היסורים שאנו סובלים היום, אינם, חלילה, יסורי גסיסה של האומה, כי אם להיפך: חבלי משיח הם, שצפינו להם במשך דורות ושעליהם נאמר: חביבים עלינו יסורים אלה. יסורי בנין הם, יסורי יצירה, יסורים הכרוכים בתקוות גדולות. הסבל והיסורים, שעמנו הנענה נתון בהם, הם שהביאו רבים וכן שלמים מן היהדות העולמית לידי הבנה, שאין מנוחה ואין תקווה בנכר – עד שהאומה תשוב למקור מחצבתה, לארץ אבות. והיסורים של הישוב בארצנו עוררו מקורות חדשים של עוז ואון בחזית מלחמתנו לחופש ולחרות, של מעשי גבורה והגנה בחירוף נפש על כל הישובים, הכפרים והערים ביהודה, השומרון והגליל, עוררו בנו את ההכרה של התפקיד ההיסטורי הגדול המוטל עלינו: להיות המעפילים הראשונים לגאולה, לכיבוש ולבנין ארצנו בשביל עתיד העם.

ואתם כולכם בתפוצות הגולה, וביחוד הנוער העברי, חלילה לכם להתיאש, חלילה לכם ליפול ברוחכם. אזרו עוז ותקוה, למדו מבני הישוב וסייעו לו להגביר את מקורות כוחו וגבורתו!

והדבר הראשון, העקרי והמכריע במלחמתנו כאן, הוא – גאולת הקרקע של ארץ-ישראל, בשלימותה ובגבולותיה ההיסטוריים. לפני כבוש הקרקע צריכה לבוא גאולתה מידי זרים, כדי להבטיח לעם העברי את הבסיס לקיומו העצמאי. קרקע – זהו יסוד היסודות של תקומתנו, של תחית העם והמולדת. והמנוף העיקרי של גאולת הקרקע הוא המוסד הלאומי העממי הגדול, שנוצר בפרוטות של מיליוני יהודים בכל ארצות תבל – הקרן הקימת לישראל. אמנם היום יש כבר ברשותה רכוש של 420.000 דונם אדמה, אולם עלינו לדעת, שאין זו אלא התחלת הגאולה, ועוד גדול ורב התפקיד המוטל עלינו. ואם כל יהודי ויהודי באשר הוא שם ימלא את חובתו לעם ולארץ, נזכה לראות בגאולה השלימה של ארצנו – במאמציה ובפעולותיה של הקרן הקימת לישראל. אל יאוש! הגבירו אמונה ותקוה, עבודה ומרץ – ותזכו לראות בזמן הקרוב ביותר בתקומתו המלאה של העם במולדתו ההיסטורית!

ירושלים, ו' חשון תרצ"ט

מנחם אוסישקין
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של מנחם אוסישקין
יצירה בהפתעה
רקע

התוכל ארץ ישראל לפתור את שאלת היהודים?

מאת נחום סוקולוב (מאמרים ומסות)

נוסח השאלה – בטעות יסודו. כלום יש איזו אכסיומה או דוגמה תכניתית, שקבעה להלכה פסוקה את ההשקפה, שהציונות היא “הפתרון הגמור לשאלת היהודים”? אמנם כשאני לעצמי – כך סבורני; וגם נכון הדבר, שפעם נזרקה שיחה כזו מפיו של הרצל, אבל איש לא הציע את הדבר הזה בתור עקרון, שאדם חייב להאמין בו, להוכיח את אמתתו באותו ובמופתים, ואשר מי שאיננו מאמין בו יקרא “כופר”, כמו, למשל, העיקרון, שהננו עם, ושהננו צריכם להתחדש לחיות חיי-עם נורמליים, ושהמקום הנועד לכך הוא – ארץ ישראל. הדברים האחרונים האלה הם עיקרים ברורים, מחיצות מבדילות בינינו ובין מתנגדינו; אבל כיצד תיפתר "שאלת היהודים " בכל הגולה, בהשפעת הרעיון או המפעל הציוני – דבר זה, אינני אומר, שלא חשבנו עליו, או שאנו מסיחים את דעתנו ממנו, יש לנו על אודותינו השערות ואומדנות, השקפות ותקוות; אבל אנו רחוקים עדיין מקביעת עקרונים במקצוע זה; לא לרגל הספק והנדנוד, אלא לרגל הסתמיות ורובוי המשמעויות בנוסח השאלה בעצמה.

כדי להשיב על השאלה, צריך היה, ראשית כל, לברר, מה הוא המכוון המונח “שאלת היהודים”. ברי לי, שישנם רבים, שמתכוונים בכך להפרעות הנעשות כנגדנו בכמה מהארצות, וכן תהיה איפוא השאלה: אם אחרי התגשמות שלמה של השאיפה הציונית בארץ ישראל, יש יסוד נכון לבטחון מוחלט, שהגויים לא יעשו פרעות, או – (נרחיב את הענין) שלא יגזרו גזרות של חמס ושוד כנגד אחינו בארץ זו או אחרת?

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.