מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

לצבי בלקובסקי

מאת: מנחם אוסישקין

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

פרטי מהדורת מקור:

ירושלים: הקרן הקימת לישראל; תש"ז

סוגה:

שפת מקור: עברית

זה עתה נודע לי, שמחרתים תמלאנה לך שבעים וחמש שנים לאורך ימים. היתה זו בשבילי הפתעה נעימה. רק שלשום ראיתיך באולם הסוכנות – והנה פניך צעירים כמו תמיד ומביעים מרץ ורעננות. בשם הדירקטוריון של הקרן הקימת ובשמי אנכי, הריני שולח לך את הברכה היחידה והחשובה שאתה ראוי לה: תזכה לאריכות ימים ותחזינה עיניך בתוצאות עבודתנו שעבדנו במשך הרבה והרבה שנים. תראה, אם לא בסוף הגאולה, הרי לפחות בביסוסה המלא של הגאולה הבאה.

אחרי שבועים, בר"ח אלול, תמלאנה ארבעים ושלש שנים מן היום שנפגשנו יחד בפעם הראשונה עם פתיחת הקונגרס הראשון בבאזל. ובמשך כל השנים הללו היינו קרובים איש לרעהו, לא רק מבחינה הסתדרותית ולא רק בתוך העבודה המשותפת, כי אם גם בהשקפותינו היסודיות על טיב תנועתנו ומהותה. כל ימי חייך היית המכסימליסט בדרישותינו. לא היית מן הנחשלים בעת המלחמה נגד תכנית אוגנדה, כי אם נלחמת בכל נפשך בעד ארץ-ישראל. השתתפת במשלחת ההיסטורית יחד עם המנוח רוזנבוים. ותמיד היית מגן על הפרינציפ של העבודה המעשית בארצנו. היית תמיד מתנגד לפשרנות ולהנמכת הדגל מבחינה מדינית. ועוד ועוד – מי ימנה כל זכויותיך, ומה שמופלא ונותן לך כבוד הוא, שאם גם ימי נעוריך עברו עליך בלא כל קשר עם שפתנו והתרבות העברית, הרי תיקנת זאת והנך שולט כיום בלשון העברית ואתה אחד מהקנאים בעד הזכויות של לשוננו ותרבותנו.

מעטים, ואולי גם בודדים, אנחנו, אנשי הקונגרס הראשון: בארץ לא נשארו אלא שבעה-עשר אנשים מהתקופה ההיא. אבל, אם גם אולי אין הם נפגשים תמיד בעבודה משותפת, הרי הנר שנדלק בבאזל ממשיך להאיר ולחמם את חייהם ואת כל נפשם.

ירושלים, ט“ז מנחם-אב ת”ש

מנחם אוסישקין
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של מנחם אוסישקין
יצירה בהפתעה
רקע

הקונגרס הבזילאי

מאת בנימין זאב הרצל / מיכל ברקוביץ (מאמרים ומסות)

בשלשת הימים הראשונים לחדש אלול היתה בבזיל אספה, שגם אוהבים גם מתנגדים יודעים עתה לערוך את ערכה כראוי. זה הוא קונגרס הציונים. המלה הזו עצמה כמעט שלא נודעה לפני זה לקהל הגדול. בבזיל התיצבה הציונות לפני הקהל שאינם בני ברית, ומתוך המשא-ומתן למדו הכל לדעת את המטרה, שאליה תשאף התנועה הזאת.

כל מי שלקח מעודו אף חלק כל שהוא בחיי הצבור יודע, עד כמה רגילים לבא בעקיפין, בדבות שוא ועלילות שקר על כל רעיון מדיני חדש, בשעה שמתחילים לעסוק בו. סבת הדבר היא, יען כי בנוגע לענינים כלליים, כל הרוצה בא ונוטל עטרה לעצמו להיות שופט עליהם, וכל אשר תקצר בינת האחד לראות סוף מעשה, כן יוסיף להיות נמהר במשפטו. אולם המתבונן במתינות על מעשי בני האדם ועלילותיהם, ימצא בזה מקור לא אכזב לבדיחות-הדעת. אם כבד הדבר אשר נקרב לעשותו, עלינו לתת קדם כל רשות גם למתנגדינו לגון על מעשינו ככל העולה על רוחם. אז תהיינה כל השתדלותם ותחבולותיהם להרע, לנחת רוח להעושים. מעיד אני על עצמי, כי למן היום אשר יצאתי לראות את שלום אחי האומללים, ואכיר את צרותיהם, הרבות והנוראות הרבה יותר מאשר פללתי מראש, היו לי דברי הריבות ועצומותיהם שלש המתנגדים למקור שעשועים. That iss the humor ofit (זהו הצד המעורר שחוק שבדבר).

זולת זאת הוא דבר מעציב. תנועתנו נולדה על ברכי העוני, מתוך עני-היהודים שבכל אפסי הארץ. אולם בטרם אוסיף לדבר, הנני לברר את מושג הציונות לאלה הקוראים, שאולי לא שמעו על אדותה מאומה עד היום. את המושג הזה בררתי כבר בספרי “מדינת היהודים” לפני שנה וחצי, והקונגרס בבזיל הסכים לדברי וישימם לחק: “הציונות שואפת לכונן מקום מושב בטוח על פי המשפט הצבורי ליהודים, שאינם יכולים ואינם חפצים להתבולל בארצות מושבותיהם”.

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.