מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

אל המצפון האנושי

מאת: דוד בן־גוריון

מצב זכויות יוצרים:

מוגש ברשות פרסום [?]

פרטי מהדורת מקור:

מהדורה שנייה; [תל אביב]: מפלגת פועלי א"י; תש"י

סוגה:

שפת מקור: עברית

במושב המיוחד של אסיפת-הנבחרים, כ“א בכסלו תש”ג – 30.11.42


שליחי העם היהודי במולדתו נזעקו היום לקרוא תגר מעל הר-ציון באזני כל העולם על דמנו היהודי הניגר חינם, על סכנת השמד הצפויה לעם היהודי כולו בפולין ובשאר ארצות הכיבוש הנאציות ועל כבודנו היהודי המחולל בעולם כולו.

אין אנו יודעים בדיוק מה מתחולל בגיא-ההריגה הנאצי; כמה יהודים כבר נטבחו, נרצחו, נשרפו, נקברו חיים, ועל כמה עדיין תלויה חרב השמד. הגרדום הנאצי מוקף חומה של מכונות יריה ותליָנים מומחים, ואין יוצא ובא. רק מזמן לזמן בוקעים אלינו מעשי הזוועה והבלהה. רק מזמן לזמן מגיעה אלינו צעקת דמי היהודים, דמי ילדים ונשים, מרוטשים ונרמסים. אולם אנו יודעים מה זומם היטלר לעמנו, ומה כתב בספרו “מיין קאמף”. ומה עולֵל לנו עוד לפני המלחמה בגרמניה, ומה הוא עושה לנו בזמן המלחמה בכל הארצות שהוא כבש.

העולם כולו אחוז להבות אש, ומלחמת עולם כאשר לא היתה מתלקחת בכל רחבי כדור הארץ, בים וביבשה, באויר ומתחת למים. ואנו יודעים ובטוחים, שמשטר העבדות והרצח והדמים של היטלר ובני בריתו ימוגר ויהָרס עד היסוד. אולם אין אנו יודעים אם נצחון הדימוקרטיה והחירות והצדק לא ימצא באירופה שדה-קברות יהודי גדול שבו פּזורות עצמות בני עמנו באירופה על אנשיו ונשיו, על זקניו וילדיו, ואומתנו המתבוססת בדמיה תובעת למשפט ההיסטוריה את מצפון האנושות.

ידענו: הדיכוי, החמס והרצח והשוד וההתעללות של הנאצים ניתכו על כל העמים הנכבשים – מפולין ועד נורבגיה, מהולנד ועד יון ויוגוסלביה ואין תקנה לאסון הזה אלא השמדתו המלאה והמוחלטת של המשטר הנאצי, ועקירתם של היטלר ובני בריתו מהשורש. אולם לא כאסון אשר קרה את כל העמים המשועבדים קרה את עמנו. גרמניה הנאצית ייחדה את העם היהודי.

מראשית עלית היטלר לשלטון, כאשר שלום, כביכול, עדיין שׂרר בעולם, הוכרזה מלחמת השמד על יהדות גרמניה ויהדות העולם. ועוד בטרם נזרקו פּצצות על אדמת פולין, נורבגיה, הולנד ובלגיה, הובערו תבערות על אדמת גרמניה, – בבתי-הכנסיות של היהודים. עוד בטרם שולחה היד בביזת העמים הנכבשים, היה עם ישראל בגרמניה למשיסה ולביזה. ואנחנו יוחדנו על ידי הנאצים והוקדשה עלינו מלחמת השמד, באשר מוּסר העם היהודי ותורתו עומדים בסתירה משוועת ובלתי משלימה למוּסר הנאצים ותורתם. באשר אנו, העם היהודי, לימדנו את כל העמים הנוצרים והמוסלמים בעולם, שהאדם נברא בצלם אלוהים, ולכן חוקה אחת לגר ולאזרח; באשר אנחנו לימדנו את קדושת החיים ויקר האדם, ומשום כך: לא תרצח! ובאשר אנו הכרזנו את הדבר הגדול והעליון: ואהבת לרעך כמוך. ואלה אשר הצמיחו וספגו את התורה הטמאה של הנאצים על גזע עליון ותחתון, אשר הפכו מלחמה ושפיכת דמים לאידיאל לאומי ואשר מתבוססים בשנאת הזולת, בשנאת כל עם אחר, בשנאת כל דעה אחרת וכל אמונה אחרת, – אלה ראו בצדק בעם היהודי את מתנגדם הראשון והנצחי.

אולם הנאצים לוחמים לא רק בערכּי המוסר של עם ישראל. הם נלחמים גם באידיאלים ובציווּיים של המהפכה הצרפתית – של חירות, שויון ואַחוה. הם נלחמים בזכויות האדם – מורשת ה“ביל אוף רייטס” של העמים האנגלו-סכסיים, ביעודים של קרומויל ולינקולן. הם נלחמים באידיאלים של רוסיה הסוביטית. אבל רק לעם היהודי הם עושים את אשר הם עושים, נוסף על מה שהם עושים לשאר אויביהם ושונאיהם. רק על ילדינו אנו הם גזרו כליון. אותנו היפלו במיוחד. ואין זאת אלא באשר העולם כולו, גם אותם העמים הנלחמים עכשיו על חירות ועל צדק ועל יושר, היפלו את העם היהודי כעם והעמידו אותו במצב אשר לא הועמד בו שום עם. גם העולם הדימוקרטי, התרבותי והחפשי, הדוגל – ובצדק – בזכויות האדם, הגאה, – ובצדק – בנכסי הרוח הגדולים של התרבות החדשה, גם אלה גזלו מאתנו את זכותנו כעם, כעם שוה-זכויות לכל עמי העולם. גם אלה שללו מאתנו את מעמדנו הלאומי. גם אלה קיפחו את זכותנו למולדת ולעצמאות אשר הוּכּרה ביחס לכל עם אחר.

ואנחנו העם היחידי בעולם המופקר כעם. כנתיני פולין, נלחמנו במחנות הצבא הפולני. כנתיני צרפת, נלחמנו בצבא הצרפתי. כנתיני צ’כוֹסלוֹבקיה, נלחמנו בצבא הצ’כוסלובקי. אבל אין נוהגים בנו, היהודים, כמנהג הפולנים, הצרפתים, והצ’כוסלובקים. כל האכזריות הניתכת על-ידי הנאצים על כל העמים האלה הם מעשי חסד וצדקה לעומת מה שעושים לעם היהודי. רק את ילדינו אנו, את נשינו אנו, את אחיותינו וזקנינו, מייחדים לטיפּול מיוחד להיקבר חיים בקברים כרויים בידי עצמם, להישרף במשרפות, להיחנק ברמיסה, להירצח במכונות יריה, ללא דין, ללא טעם, ללא סיבה, ללא חטא, אפילו על פי ספר החטאים של הנאצים, אלא בשל חטא אחד בלבד, – היותם ילדי יהודים. כי רק ליהודים אין טוען, לוחם, כי אין ליהודים מעמד ממלכתי; אין צבא יהודי, אין עצמאוּת יהודית ואין מולדת בטוחה ופתוחה.

ושליחי העם היהודי במולדת נזעקו כאן לתבוע מכם, שליטי האומות הגדולות הנלחמות בהיטלר, מראש ממשלת אנגליה, מנשיא ארצות הברית, מראש ממשלת ברית-המועצות, לעמוד בפרץ ככל אשר בידכם לבל תתנו להשמיד עם כבול וכלוא, מחוּסר מגן ונשק, על בניו ובנותיו, על אנשיו ונשיו, על זקניו וילדיו. ידענו – לא הכל אתם יכולים לעשות. אבל ישנם נתינים גרמנים בארצות הברית, באנגליה וברוסיה ובשאר הארצות. דִרשוּ להחליף אותם ביהודי פולין וליטה ושאר ארצות הגרדום הנאצי! תנו לצאת לכל היהודים שיש ביכלתם לצאת מהתופת הנאצית ואל תסגרו בפניהם דלתות! הוציאו בראש וראשונה את ילדי ישראל, את העוללים והיונקים, אשר עדיין אינם יודעים אולי שהם יהודים ושבגלל חטא זה נגזרה עליהם כליה. הוציאו אותם מגיא ההריגה! הכניסו אותם לארצות הניטרליות! הכניסו אותם לארצותיכם! הכניסו אותם הנה, למולדתנו! חמש מאות אלף יהודי ארץ-ישראל יאַמצו בשמחה ובמסירות את ילדי הגיטו. בַּטלוּ את פקודת הקלון שהוצאתם פה שיהודי מארצות האויב אינו יכול לשוב למולדתו. כל עוד פקודה מחפּירה זו קיימת, כל עוד שערי ארצנו סגורים לפליטי ישראל – גם ידיכם אתם תהיינה עקובות מדם יהודי אשר ישָפך בגיהינום הנאצי. תנו לכל אלה שיש בידם להימלט מהצינוק ומהגרדום – להימלט לכל ארץ שאינה עומדת תחת שלטון נאצי, וגם למולדתם, אם הם רוצים ויכולים לשוב אליה! הַתרוּ בראשי הצבא הגרמני ובעם הגרמני שהם יהיו אחראים לדם השפוך, ותאמרו למרצחים: הרף! הדם השפוך יחוּל לא רק על ראש התליינים הנאצים אלא גם על ראש כל אלה שיש בידם להציל ולא יצילו, שיש בידם למנוע ולא ימנעו, שיש בידם להושיע ולא יושיעו!

אנו יודעים ומעריכים ומוקירים דבר גיוסכם את כל כוח עמכם להילחם באויב האיום הזה של האנושות; אנחנו יודעים שאתם מגייסים את כל כוחכם למַגר את שלטון הדמים, ואנחנו בטוחים שנַצח תנַצחו. ואולי גם לא ירחק יום הנצחון. אולם אנחנו קוראים אתכם למשפּט על כבודנו היהודי המחוּלל. הוא אינו מחוּלל על ידי היטלר. הנאצים אינם יכולים לפגוע בכבודנו. הם יכולים לרטש את נשינו, הם יכולים לרמוס את ילדינו, הם יכולים לקבור חיים את זקנינו, אבל אין בכוחם לחלל את כבודנו היהודי והאנושי. הם שׂמו על אחינו את הטלאי הצהוב. אנחנו גאים לשאת את הטלאי המעיד על היותנו יהודים. מאות ואלפים ורבבות מבני עמנו מסרו את נפשם בכל הדורות על קידוש השם של העם היהודי – ובגאון ישא כל יהודי את הטלאי הצהוב. ואם נזכה לפגוש את אחינו אלה מהגיטאות הנאצים, נישא אותם על כפינו עם הטלאי הצהוב. הוא יהיה לנו לדגל הכבוד, לציוּן תפארת של מעונים וקדושים. לא הנאצים – אתם עמי התרבות מקפחים את כבודנו, באשר אתם מקפחים את זכותנו כעם, כעם שוה-זכויות; אתם מקפחים את זכותנו להילחם כיהודים.

רבבות יהודים, אזרחי אנגליה, אמריקה, רוסיה, לוחמים בצבאות הארצות האלה, ואנחנו בטוחים שהם ימלאו את חובתם האזרחית והצבאית באמונה, במסירות ובגבורה. הם יהיו לכבוד לארצותיהם וגם לעמם. אולם ישנם רבבות יהודים בני-בלי-נתינות, ישנם יהודים בארצות הניטרליות, ישנם רבבות יהודים פליטים, ישנם יהודים פטורים מחובת צבא בארצם, וישנו יותר מחצי מיליון יהודים בארצנו זו, שאינם יהודים פולנים או אנגלים או אמריקאים, אלא יהודים עברים ועל זאת גאוותם. הם יהודים במולדת. בשם כל היהודים האלה אנחנו תובעים מכם, שליטי אנגליה, רוסיה ואמריקה את זכותנו לצבא יהודי, את זכותנו להילחם כיהודים – במסגרת יהודית ובארגון יהודי ובמפקדה יהודית ובמשמעת יהודית ובדגל יהודי – בגדול אויבינו ובגדול אויביכם. לא נסתפק בפירורים שניתנו לנו כאן להגן על מולדתנו ועל הארצות הסמוכות! לא כבני ארץ-ישראל בלבד, כיהודים באשר הם יהודים, כיהודי מרוקו ואלג’יר וטוניס, כיהודים בארצות אחרות אשר אנחנו מאמינים שישתחררו עוד מעט, כיהודים בארצות ניטרליות, כיהודים באשר הם, החפשים להתנדב לצבא – אנו רוצים להילחם בשורות צבא יהודי.

היהודים אזרחי אנגליה ורוסיה ואמריקה ימלאו את חובתם לארצותיהם, וגם ילחמו במסירות שכם אחד עם כל אזרחיהן. אבל כל היהודים שהם אינם חייבים חובת צבא לארץ אחרת, כל היהודים החפשים לנפשם, אנו תובעים את זכותם האנושית, אנו תובעים את זכות כבודנו להצטרף לצבא יהודי, תחת דגל יהודי, כבן-ברית שוה בכל האומות המאוחדות!

אנו נרדפים, אנו שנואים, אנו מבוזים, נטבחים ונרמסים כיהודים, אנו רוצים כיהודים להילחם באויב האכזרי והאיום אשר קם לעמנו.

אנו תובעים ליהודי את הזכות שיש לכל אמריקאי, לכל אנגלי ולכל רוסי. אנחנו מועטים, אנחנו מחוסרי-ישע. אתם עמים כבירים וגדולים. יש לכם אניות וצבאות וציי-אויר עצומים, ותבוא עליכם ברכה. אנחנו עם קטן ודל, מפוזר ומפורד, אבל אנשים כמוכם. לבנו כלבבכם. רגשנו כרגשכם. כבודנו ככבודכם, צערנו כצערכם, עלבוננו כעלבונכם! ואם מתעללים בנו כיהודים, אנחנו רוצים להשיב כיהודים, ואתם העומדים בינינו ובין הזכות הזאת. אנחנו דורשים מכם – כי דבר זה בידכם, זה אינו תלוי בתליָנים של היטלר – להסיר את ההפליה אשר עמי הדימוקרטיה מפלים את העם היהודי. הבו שויון לעם היהודי – הבו לנו הזכות להילחם ולמות כיהודים. אַל הפליה! וכל זמן שההפליה הזאת תתקיים, לא נאמין בכנוּתם של דבריכם על צדק וחירות ויושר.

ואנו תובעים לא רק את זכותנו להילחם כיהודים, אלא גם את הזכות שיש לכל עם בעולם, גדול וקטן, למולדת ועצמאות. מה שקרה לנו בפולין, מה שעוד חלילה עתיד לקרות לנו; כל קרבנות החינם, כל הרבבות, מאות האלפים ואולי המיליונים של קרבנות החינם של זקנים וילדים, הם קרבנות ההפליה שקיימת ביחס לעם היהודי, הם קרבנות של אומה שאין לה מולדת ואין לה עצמאות. ואנחנו תובעים מכם תיקון המעוּות הזה: מעמד של שויון לאומי, מולדת ועצמאות לעם היהודי.

ונזעקנו כאן להשמיע קריאה גם באזני העם היהודי עצמו, לזה אשר אתנו פה במולדת וגם לזה המפוזר בגולה. גם עלינו אנו, על כל יהודי ויהודי בעולם, רובצת אחריות-מה על הדמים הניגרים, על הכבוד המחולל, על סכנת השמד שאינה ראשונה בתולדות עמנו, ומי יודע אם היא אחרונה. עלינו, על כל יהודי ויהודי באשר הוא, להישבע שלא נשקוט ולא ננוח עד אשר תישבר זרוע הרשע, עד אשר ימוגר שלטון היטלר, עד אשר ינָקם הדם הנקי, עד אשר יקוּם בעולם משטר חדש של צדק וחירות ויושר, ועד אשר המעוּות ההיסטורי שנעשה לעם ישראל יתוקן תיקון מלא ונאמן וקיים, ונודדי ישראל וגוליו באשר הם יוחזרו לארצם, והעצמאות אשר תובטח לכל עם ואומה בעולם תוּבטח גם לעם היהודי במולדתו.

ואת המלה האחרונה נגיד לאחינו ולאחיותינו היקרים, הקדושים והמעונים בגיטאות הנאצים: אסונכם – אסוננו, דמיכם – דמינו. נעשה את אשר ביכלתנו לנקום את נקמתכם ולא ניתן דמי לעצמנו עד אשר נגאל אתכם גם מהתופת הנאצית וגם מהגולה המנוונת, ונעלה אתכם, את כולכם, אלינו, לארצנו הנבנית והנגאלת.

דוד בן־גוריון
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראות וקוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של דוד בן־גוריון
רקע
דוד בן־גוריון

יצירותיו הנקראות ביותר של דוד בן־גוריון

  1. יחוד ויעוד (מאמרים ומסות)
  2. ירושלים (מאמרים ומסות)
  3. יעודי הרוח והחלוציות בישראל (מאמרים ומסות)
  4. לדין וחשבון של סמואל (מאמרים ומסות)
  5. עבודה וחינוך (מאמרים ומסות)

לכל יצירות דוד בן־גוריון בסוגה מאמרים ומסות

לכל יצירות דוד בן־גוריון

יצירה בהפתעה
רקע

במה תזכה העיתונאות את אורחה?

מאת נחום סוקולוב (מאמרים ומסות)

על לידת ברווזות עתונאיות


כיצד מולידים בדותה של לעז? מישהו זורקה לאויר העולם כמתלהלה, בלי רשעות לב מיוחדת, מתוך טינה בלב של רגע, לשם בדיחות בעלמא – איזה פרפר צבעוני של שמע-שוא ו“עורבא פרח”, מלא חן ורב קסם, ספק טפשות, ספק חוכא ואיטלולא. תחילתה – דיבה מפרכסת כזנב הלטאה, רומשת כרום זלות; אבל, משפרשה כתולע מן הלשון הראשונה הדוברת-נבלה, הריהי נעשית לבריה בפני עצמה, הדואגת לישותה וקיומה ומתחילה לחיות חייה שלה, והולכת ומתגלגלת מפה אל פה, ובדרך הילוכה – כל פטפטן מחדד ומשנן ומגהץ אותה, למען יהי לה ברק, וכל בעל דמיון חזייני מוסיף עליה נופך משלו, ונתון תמרוקיה סלסולי גוזמה ומסתורין של דמיון כוזב; ואז מתגדלת הבדותה הזערורית ומתנפחת ומשמינה ועושה פימה עלי כסל, ופניה מתכרכמים משפעת צבעים של עליצות גאוה ובטחון בעצמה; ויש אשר כשהיא שבה על עקבה, וחוזרת חלילה אל יוצרה ובוראה הראשון, אז הוא בעצמו, שהנהו אביה ומחוללה, לא יכירנה, מפני שהשלפוחית של סבון המרפרפת, כבר נעשתה לפצצה כדבעי, מכל צדדיה מקלחים סילונים של רעל מסוכן, שלא עלה על דעתו של אב הטומאה דנן.

אז יש אשר אין עצה ואין תחבולה להלחם עמה, אין ממנה מנוס ומפלט. ושכיח הדבר, שדעת הקהל הכללית, או המפלגתית, מקבלת מוניטין מזוייפת שכזו כמטבע עובר לסוחר, ואז – הלכה חמורך, טרפון! משהוכנסה לבית הנשק, וסיעה של בני אדם, ממפלגה ידועה, רואה בה תועלת להשתמש בה, לשם איזו מטרה טובה בעיניה, אז – בתוקף הכלל של הישועיים, שהתכלית מכשירה את האמצעיים, כלל שהכל מוחים כנגדו, והכל מקיימים אותו, – חזקה שלא יוותרו עליה, אף אם יתברר באותות ובמופתים שהיא תוהו והבל. הוי, ההודאה על האמת היא למעלה מכוחם של בני אדם!

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.