מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

נָחוּם סוֹקוֹלוֹב

מאת: יצחק לופבן

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

פרטי מהדורת מקור:

תל אביב: מפלגת פועלי ארץ ישראל; תש"ט

סוגה:

שפת מקור: עברית

כבה מאור גדול בישראל. נעלמה מעל במת הציונות והספרות העברית האישיות הדגולה והמפוארה, אשר גילמה בתוכה כמעט שלושה דורות במנהיגות המחשבה והמעשה של תנועת השחרור העברית.

פלא-אדם וחכם כולל. אוצר בלום של ידיעות ובינת-עולם. נוצץ כולו בעדיים וסגולות-חמדה של נכסי-רוח חיים ונסיונות-חיים. סופר מהיר, פורה רב גונים וכביר יכולת, מלוא כל הספרות כבודו. אין פינה בספרות העברית ואין מקצוע בה, שלא ניסה בהם את כוחו ולא גילה בהם כשרון בלתי שכיח. בז’ורנליסטיקה ובפובליציסטיקה, במחקר ההיסטורי ובספרות יפה, במונוגרפיות ובמכתבי-מסע, בשירים ובמסות, בבקורת אמנותית ובשיחה הספרותית, בפילוסופיה ובבלשנות. בכל אלה היה נראה לנו כאשף אשר אגב תנועה קלה במקל-הקסמים הוא מעלה חמודות ונצורות עד אין שעור, עד אשר נדמה היה לנו לעתים, שאין זה ממשי ובר קיימא. אבל היה בו בסוקולוב ההיפך מבכל סופר אחר מסוג זה. הזמן לא עבר עליו, הוא עבר על הזמן, החיים והשנים לא בילו את יצירת רוחו, לא טשטשו אותה ולא נטלו מטעמה, אלא הוסיפו לה תוקף, הבליטו את אורה, העלו את ערכה ואת כוח קיומה.

פלא-אדם! והפלא הגדול ביותר הוא תפארת הזיקנה שלו, שנהפכה למעין-נעורים מפכה. בשנים האחרונות דוקא גברה ועלתה פוריותו, גבר ועלה משקל יצירתו ונתגבשה צורתה. גבר ועלה גם יחס הקורא לפרקי ספרות אלה, אשר הגיס פעם את לבו בהם. סוקולוב הישיש היה למודרני ביותר בין הסופרים העברים של הדור הזה.

וסמוך לתחום הספרות תחום פעולתו הציונית והצבורית רבת האנפין, פעולתו המדינית והדיפלומטית, המגע האישי שלו עם אנשי הרוח ואנשי המדינה החשובים ביותר בעולם, המגע שלו עם העם היהודי, הופעתו הרפרזנטטיבית הישראלית, האצילה, רבת החן והתבונה.

מאור גדול כבה. חלל ריק נשאר בציונות ובעולמה הרוחני של האומה העברית.

(הפוה״צ, תרצ״ו, גליון 27)

יצחק לופבן
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של יצחק לופבן
רקע
יצחק לופבן

יצירותיו הנקראות ביותר של יצחק לופבן

  1. תֵּיאוֹדוֹר הֶרְצְל (מאמרים ומסות)
  2. יוֹסֵף בּוּסֶל (מאמרים ומסות)
  3. אַהֲרֹן דָּוִד גוֹרְדּוֹן (מאמרים ומסות)
  4. אַרתּוּר רוּפִּין (מאמרים ומסות)
  5. בֶּרְל כַּצְנֶלְסוֹן (מאמרים ומסות)

לכל יצירות יצחק לופבן בסוגה מאמרים ומסות

לכל יצירות יצחק לופבן

יצירה בהפתעה
רקע

עוד כיבוש

מאת דוד בן־גוריון (מאמרים ומסות)

© כל הזכויות שמורות. מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.


כפי שמודיעים מלונדון, נתקבלה בימים אלה בפרלמנט האנגלי החלטה, שיש לה ערך חיוני בשביל העבודה העברית בארץ ובשביל מלחמתו המעמדית של הפועל הארץ-ישראלי בכללו. הידיעה אומרת שבמשא-ומתן על דבר המלווה הארץ-ישראלי קבל הפרלמנט סעיף המחייב את הממשלה להנהיג את “סעיף השכר ההוגן” בכל עבודה בנמל ובשאר העבודות שתיעשינה בכסף המלווה.

סעיף זה נהוג בחוזים שהממשלה והעיריות באנגליה עושות את קבלנים המקבלים עבודות של הממשלה או של העיריה. מוצאו בהחלטת הפרלמנט האנגלי, שנתקבלה ראשונה בשנת 1891 ותוקנה במידה רבה בשנת 1909.

ההחלטה ההיא אומרת:

“הקבלן יהיה חייב תחת עונש של קנס, לשלם שכר-עבודה ולשמור שעות עבודה שאינם נופלים בטיבם מאלה המוּכּרים באופן כללי בין נותני העבודה ובין האגודות המקצועיות (או, כשאין שכר ושעות עבודה מקובלים, מאלה הנהוגים למעשה בין נותני עבודה טובים) באותו המקום שבו נעשית העבודה. יתר על כן, תנאי העבודה המקובלים בתבל ובמקצוע הנוגעים בדבר יובאו בחשבון לשם בחינה, עד כמה “השכר ההוגן” משתמר למעשה. על הקבלן אסור יהיה להעביר או להקצות, ישרות ועקיפות, למי שהוא או למי שהם איזה חלק של קבלנות בלי הסכמה בכתב מאת מחלקת העבודה. מסירת חלק עבודה לקבלן שני אסורה, מלבד זו הנהוגה במקצוע הנדון. הקבלן יהיה אחראי על שמירת סעיף “השכר ההוגן” על ידי הקבלן החלקי”.

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.