מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

בפנים שוחקות [18.08.1933]

מאת: ישעיהו קרניאל

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

פרטי מהדורת מקור:

דאר היום, 18.08.1933

סוגה:

שפת מקור: עברית

דאר היום, 18.08.1933, עמוד 2

באלכסנדריה של א"י…

חיפה היא העיר היחידה, בארצנו, שזכתה לשבעה שמות כיתרו בשעתו. יש קוראים לה: עיר העתיד, עיר ההוה, עיר הנמל, עיר הכרמל, עיר-החוף, שער המזרח (לא “השער” השבועי, זכרונו לברכה) וגם שקמונה זכור לטוב. עכשיו נוסף לה, לחיפה, בעזה"י ובעזרת שכנינו ובני-דודנו, שם חדש שהולמה ביותר: אלכסנדריה של א"י….

וכל כך למה?

ראשית כל – הנמל החדש, שנפתח בראשון לח“ז בצנעא ובחשאי, לבל תשלט חלילה עינא-בישא בבני עשרת-השבטים; שנית – ה”בונדד“, זה המחסן הענקי שהוקם על הנמל להחסנת הסחורות וכל מיני פרקמטיא הבאים מחו”ל; ושלישית – וזה העיקר – המוסד התרבותי החדש “קיט-קאט”, ממש כמו באלכסנדריה של מצריים…

ואת זה לעומת זה עשה אלהי הכרמל. בשעה, שבמרכז המסחרי הגובל את “קיט-קאט”, יושבים אחב“י על התורה ועל העבודה של “טריק-טראק”, דומינו, אשקוקי וכוס-תה וקפה-שחור וכיוצא בזה בשעה זו ממש יושבים תרבושים ב”קיט-קט" ובקיטקוט מקטקטים עפ“י כל הדינים של הש”ע המצרי.

ולא עוד אלא שהוגד לי, כי בליל התקדש חג “חנוכת-הבית” של המוסד הזה, הופיעו כמנין יהודים מנכבדי העדה כשהם לבושים בגדי יום-טוב לכבוד המאורע החשוב והשתתפו רשמית בשמחת המחולות והמחוללות.

ואת חטאי אני מזכיר: בראותי הפעם שלט על שערי רחמים של ה“קיט-קאט”, המתנוסס לתפארה בשתי השפות הרשמיות, אנגלית וערבית, – הנה, אעפ“י שתמיד אני קובל ומתריע ומרים קול זעקה על קפוח שפתנו בשלטים הנראים בחוצות וביחוד במוסדות כאלה שאחב”י מצויים שם, – הפעם הזאת, אודה ולא אבוש הריני מוותר ויתור גמור על הקפוח הזה.

מובן, שאיני מוותר בשום אופןעל הנמל שנפל בידי זרים, כשם שאיני יכול לוותר על פטורי הפקיד היהודי מהפקידים המושלים ברכבת; אבל על ה“קיט-קאט”, ואפליו על העברית החסרה בשלט שלה, אני מוחל מחילה גמורה.

עזמות

ישעיהו קרניאל
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראות וקוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של ישעיהו קרניאל
יצירה בהפתעה
רקע

ספר הבדיחה והחידוד: מתוך החומה

מאת אלתר דרויאנוב (פרוזה)

(כמה וכמה בדיחות, המסודרות בפרק זה ושלאחריו, מקומן אם בכרך ראשון ושני ואם בפרקים הקודמים של כרכנו. ולמה נסדרו כאן? – מיעוטן נשמטו על-פי מקרה ממקומן הראוי להן, ורובן באו לידי לאחר שכבר נדפסו כרך ראשון ושני וגם הפרקים הקודמים של הכרך שלפנינו).

[א]

2941 חקרן מפורסם מחקרני ישראל היה אומר: איזהו גיבור? מי שידיו קשורות, והוא מדבר… [נוסח אחר: …– איזהו גיבור? מי שידיו קשורות, ואף-על-פי-כן הוא מדבר בהן…]


2942
ספינה נטרפה בים, ולא ניצלו אלא שני יהודים. כשהגיעו למקום-ישוב ועלו מן המים, תמהו הכל ואמרו: הרי שחיינים, שאין דוגמתם בעולם! הניע אחד משני היהודים הללו ראשו ואמר: שחיינים? חלילה! אמרו לו: אלא כיצד ניצלתם? החזיר הוא: כל אותו הזמן היינו מספּרים והולכים…


2943
אבטומוביל ציפצף לחברו, שהלך לפניו. פירוש: אני מבקש לעבור אותך. מיד נזדקרה יד מתוך האבטומוביל הראשון, מצד ימין. פירוש: הימינה! עד שנשמע לו השני והיטה ימינה, נזדקרה שוב יד מתוך האבטומוביל הראשון – מצד שמאל. פּירוש: השמאילה! קפץ הנהג של האבטומוביל השני מדוכנו וירד לראות, למה סותרים הרמזים זה לזה. נסתכל וראה: שני יהודים יושבים באבטומוביל הראשון, אחד מצד ימין ואחד מצד שמאל ומספרים זה עם זה…


2944 ההוא שאמר לחברו: משום שאומרים עליך, שאתה בקי בחכמת המכאניקה מה זה טלפון! הסביר לו חברו: טלפון הוא ארון קטן מצומד לקיר. רצונך לדבר, אתה ניגש לארון קטן זה, ביד אחת אתה מגלגל קפיץ העשוי לכך, בשנייה אתה מרים שפופרת התלויה מבחוץ, מגיע אותה לאוזנך – ומדבר… הפסיקו הראשון: לא נהיר לי. כיוון ששתי ידי עסוקות – במה אני מדבר?…


2945 שניים התהלכו יחדיו בשוק ביום-חורף. אמר אחד לשני: תמה אני עליך: בבית לא פסקה שיחה מפיך וכיוון שיצאנו לשוק, מיד נסתתמו דבריך. החזיר לו חברו: חוששני לידי מן הקור…


2946 שאלו לגמגמן: חולשה זו של גימגום מהיכן באה לך? השיב הגמגמן: …

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.