מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

המ. הר. של הע. בישראל מס' 1

מאת: אברהם שטרן

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

מיום ערב ראש השנה התש"א


השנה המסתיימת כיום היתה שנת אסון וחורבן: ליהדות בעולם – גלות. אירופה נהרסה כליל. יהודיה נושלו מעמדותיהם ונכלאו בגיטו. לישוב בארץ – שנת אבדן עשתונות, מצוקה ואבטלה, יצירת קרנות לסחיטת כסף המונים וסיעו למנגנון, גיוס עברים שכירי-יום ליחידות ארצי-ישראליות שליד הצבא הבריטי; לע. – שנת הבלגה ופיוס, משא ומתן עם “כפר הישוב” התחיבויות בפני המושלים, סיוע ללא מחיר לאחיתופל מתוך מאמצי שוא לשמור כלפי פנים על הילת מלחמת השחרור. הרחקת האחראים לתבוסתנות ולכישלונות בע. גרמה לפילוג, עתה נסתיימה תקופת הטיהור. קצרי-הראי וחסרי האמונה, קטני המוחין ולאי-הקרב נשארו מאחורינו לפקודת רודפי כבוד ושואפי שלטון, הסרים למשמעת נרגני המפלגה. אליהם נלוו אחרים, שהוטעו הזדון על-ידי תעמולת זוועה או נתפתו ע"י הבטחות סרק של חזרה למוטב “הכושי יהפוך את עורו” – להבא נידונו כל אלה לחיפוש דרכים, לפילוגים נוספים, להעלאת הגירה של רעיונותיו ולחיקוי מעשינו. מהיום ואילך אסור לאיש לבוא במגע עם איש מחוץ לשורותינו, באיזו צורה שהיא. והתמכרתם לעבודתנו בכל לבבכם ובכל נפשכם ובכל מאודכם במשנה עוז ובמשנה אמונה. על שכמינו הוטלו עתה שלשה תפקידים:

א. ללכד את כל הנאמן, הגאה והלוחם בישוב ובעם בשורות תנועת השחרור העברית.

ב. להופיע בפני העולם כבא כח היחיד של היהדות הלוחמת ולנהג מדיניות ענפה על בסיס חיסול הגולה והפניית עורף היהדות לאירופה לאחר שתוקם בארץ ישראל מדינה עצמאית שבגבולותיה יחיה בכבוד העם העברי כולו.

ג. להוות בהקדם האפשרי ובכל האמצעים גורם, שיהא בידו להשתלט על הארץ בכח הנשק. בפתרונה החיובי של שאלת-השאלות הזו תלויות תוצאות המלחמה בשבילנו וגורל האומה, אולי למשך כמה עשרות שנים. כדי להכשיר את עצמו לתפקידים הללו משנה הכח הלוחם את מבנהו למבנה של מחתרת-מהפכנים. כניסתנו למלחמה מותנית:

א. בהכרת זכותו המקודשת של עם ישראל להקים מחדש בארץ ישראל מדינה עברית עצמאית ובלתי תלויה, על כל האטריבוטים שלה.

ב. בסיוע ממשי ומידי להקמת מלכות ישראל ע"י ארגון צבא המדינה, שיהא עברי על דגלו, נשקו וקציניו ושבידו יימסר השלטון על הארץ מיד עם כיבושה בכוחו הוא.

הנוער העברי לא יפקיר את דמו ולא ישכיר את חרבו למלחמה לא-לו. על סף השנה השניה להיאבקות איתנים על שלטון בעולם בטוחים אנו, שמחורבן הגולה תצמח ההכרה שאין מזור למכות אלא הקמת המדינה. שמתוהו הישוב תצמח תנועת השחרור שתנהיגהו לקראת מהפכה לאומית; ושמהע. יצמח הכוח הלוחם, שיוליכהו לקרב. תהא שנה זו שנת מחתרת ומלחמה, שנת כיבוש ונצחון.

אברהם שטרן
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראות וקוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
יצירה בהפתעה
רקע

ספרותנו ומשבריה

מאת בר טוביה (מאמרים ומסות)


א

הרבה סבות לספרותנו החדשה ואימא לה אחת – והשכלה שמה. מרידת השכל במסורת הדורות חוללה וגידלה ספרות זו, שכל כוחה היה בניגודה אל בית המדרש הישן ואל סדר החיים המקובל ברחוב היהודים. חלש היה ה“הן” שלה, וחזק ורענן ה“לאו” שלה. היא הכירה רק מעט מאד באותם הכחות התולדיים, שיסדו את הרחוב על אורותיו ועל צלליו. היא היתה כופרת בתולדה, מהפכנית, שונאה לעבר וליורשו – ההווה. היא התקוממה כנגד ההסגר מפני התרבות החיצונית; כנגד אי-הטבעיות שבחינוך הישן וחד הצדדיות שבו; כנגד חתונות-הבוסר שנעשו בחשבון ובהעלם מן הנטיות הנפשיות, ולפעמים אפילו בבלי דעת הנכנסים בברית בנישואין; כנגד הרדיפה אחרי פרנסות של רוח והביזוי למלאכת יד. על הניגוד היה עזוזה, היתה גבורתה. שני כלי זין מסוכנים עד למאוד יצרה לה ספרותנו במלחמתה על השכלה, ואלו הם: הפובליציסטיקה והשירה. אמנם לא היו אלו בריאות חדשות בעצם, כי הראשונה היתה בת לדרשה, והשניה – אחות צעירה לפיוט.ואולם בצורותיהן המחודשות שניתנו להן, היו כחדשות ממש, ובייחוד נחשבו כך בעיניהם של חובשי בית המדרש, שלא למדו להשתמש באמצעי הספרות של הדורות האחרונים. וחולשה זו של בעלי הסדר הישן הגדילה עוד יותר את כוח מתנגדיהם ואיילותם. הנקל הוא להוכיח כי המתנגדים האלה זייפו את דברי-הימים, ולפעמים גם את השכל האנושי הבריא. ואולם אין להכחיד, כי במבחר כתביהם נושבת רוח חיים כבירה. תאוות החיים הטבעית שכבשוה וכבלוה, התקוממה כנגד כבליה. היא לא ידעה מי שם את הכבלים עליה. היא כוננה את חיציה לא אל המקום הראוי. פראית היתה ככל תאווה טבעית, ואף כי כלואה וחסומה. ובפראיותה היה תקפה.

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.