מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

לאיחוד "הפועל הצעיר" ו"צעירי ציון"

מאת: יוסף אהרונוביץ

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

לאיחוד “הפועל הצעיר” ו“צעירי ציון” / יוסף אהרונוביץ


אנחנו נפגש בועידה של “הפועל הצעיר” בימים הקרובים ושם נדבר על יסודות האחוד של “הפועל הצעיר ו”צעירי ציון". פה רציתי רק לאמר מלים אחדות בענין זה.

מה הוא הקשר בינינו? מלבד הדבר המובן מאליו יש עוד איזה דבר. ההסתדרות הציונית היא הרוסה מפני המצב שנוצר על-ידי המלחמה, מפני חוסר החבור בין הארצות וגם מפני המצב החדש שנוצר בציונות. ההסתדרות – במשך עשר השנים האחרונות – היתה דרך הפוליטיקה שלה סלולה: תורכיה ישנה ועלינו למהר ולעבוד בטרם תקיץ משנתה. שמחנו שאחרים לא באו להעיר אותה. קווינו שאם ימשך המצב הזה עוד איזו עשרות שונים, נספיק לעשות את עבודתנו בהצלחה. לפני המלחמה הגיעה האינטנסיביות של עבודתנו למדרגה כזו, שהיינו בטוחים שאם נמשיך ככה – תהיה הארץ לנו. ואולם מצב זה נשתנה במשך זמן המלחמה. נכנס עם חדש. היינו בטוחים ששום איש לא ישקיע פה את מרצו ואת כספו בשלטון רקוב זה, ורק אנחנו נעבוד, כי הרי אנחנו מעונינים בארץ. עכשיו אבד הבטחון הזה. השלטון החדש אינו רקוב, ואין בטחון שלא יבואו אחרים להשקיע פה את עבודתם ומרצם.

לעומת זה ניתנה לנו הצהרה. יש חושבים שזוהי כעין מטבע שאפשר לקחת אות השוקה ולפרטו. אבל אם גם לא נגזים, הרי נכיר בכל זאת בערכו. זוהי הפעם הראשונה שהעמים הכירו בזכותנו ההיסטורית אל ארץ-ישראל. דבר זה חשוב מאד ועלינו להתיחס אליו בכל ההערצה. ואולם כדי לקחת הצהרה זו ולעשותה למטבע עובר לסוחר, צריכים אנו, כפי מבטאו של חברנו גורדון, להצהרה של העם. ובשעה שהמדינאים שלנו עסקו במסירות נפש שאין דוגמתה – ושלא תשכח לעולם – בהשגת ההצהרה של בלפור, לא עסקו כלל בהשגת ההצהרה השניה: הם לא השתדלו לארגן את העם. הם עוררו תנועה משיחית, הפיצו שמועות מוגזמות, ולנו נתוספו “גרים” לאלפים שיעזבונו אחרי שיתברר כי אין לנו עדיין ממשלה עברית בארץ.


אותו הדבר קרה באמריקה. שלוש מאות אלף שקלים נולדו שם בין-שנה, בפיטסבורג כבר סדרו את הקונסטיטוציה של חיינו בארץ, וכעבור שנה, כשהוברר שלא יקום עם ביום אחד, היה ערכם של השוקלים האלה מאפע. אמנם המנהיגים שלנו יוכלו להתנצל, ובצדק, כי מעטים ובודדים היו העובדים. חסרו קשרים עם העובדים האחרים. ואולם, איך שיהיה, והחטא הזה – חוסר ארגון העם – נעשה.

חטא שני: מנהיגינו האמינו שאת המדינה יקבלו בפריס ובלונדון ושכחו שאת זה.אפשר להשיג רק פה בארץ. אנחנו דרשנו תמיד אות ומופת להצרה. חפצנו לראות התחלה של עבודה בארץ: בנו מושב, שני מושבים – אמרנו – יצרו קטנות, אם אין לכם האפשרות לעשות גדולות– ובלבד שנראה איזה דבר, איזו עבודה. על תביעתנו התמידית הזאת קבלנו מענה: למה לנו לעסוק בקטנות, לבזבז על זה את המרץ, בשעה שאנו עומדים לפני הגדולות הבאות. עכשיו הם מכירים בעוותם. יצרו פה תנועה רבה, פקידים, אוטומובילים ו-בטלה. לארץ קטנה של פרוטות נכנסו לירות ופזרנות. זה קלקל את הישוב במובן המוסרי.

המנהיגים שבאו לארץ לא היו מן הוותיקים שלנו ולא הכירו את המצב. הם דברו אנגלית והכניסו הרבה דמורליזציה. ובתוך הדמורליזציה הזאת היינו אנחנו, “הפועל הצעיר” ו “אחדות העבודה”, הכוחות הפועלים המאורגנים, שנלחמנו בזה. השתדלנו להטות את זרם הכסף לעבודה פרודוקטיבית, ובמדה ידועה עלה הדבר בידנו. ועוד יותר עלה בידנו, כנראה, להכניס הכרה בלב חברי הועד הפועל הציוני שדרכם לא תתכן. רק הודות לבקורת שלנו ולדרישותינו התכופות בא, סוף סוף, ויצמן אל הארץ והתחיל להתבונן אל המצב שנוצר ואל השאלה העיקרית, אם צריך לחכו, או להתחיל תיכף בבנין.

אחרי חודש ימים אמר: חטאנו, עלינו להתחיל תיכף בעבודה.

כשאנו מדברים, איפוא, על הועידה המשותפת של “הפועל הצעיר” ו“צעירי ציון”, הרי לא נהיה מחוצפים אם נגיד שעלינו להקים הסתדרות ציונית. עלינו לפזר כוחות בכל הארצות ולהקים ציונות אמיתית ולא מזויפת. ציונות המדברת על עבודה וזיעה והמכריזה כי לא ביום אחד יקום עם.

לנו יש עוד תפקיד – לחנך עובדים.

ההסתדרות הציונית תצטרך עוד זמן רב לשמור את הדגל שלה ולא למסור אותו לעם הרצוץ והסובל. באמריקה עמלו להקים תנועה ציונית עממית באופן שהעם יהיה “בעל המושכות”, ולסוף חפצו להמנע מלקרוא לקונגרס יהודי.

אנחנו צריכים להזהר מלהגרר אחרי הפרזיולוגיה, אותה הפרזיולוגיה שלפיה “מוסרים את הדגל לעם”. אנחנו רוצים ליצור ציונות צעירה ורעננה, היודעת את דרכה והמכוונת את ראשית מצעדיה.


(בישיבת הועד המרכזי של “הפועל הצעיר”, תר"פ)

יוסף אהרונוביץ
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראות וקוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של יוסף אהרונוביץ
רקע
יוסף אהרונוביץ

יצירותיו הנקראות ביותר של יוסף אהרונוביץ

  1. שאלת הפועלים בארץ-ישראל (מאמרים ומסות)
  2. מכתב לאליעזר שוחט (מכתבים)
  3. פורצי גדר (מאמרים ומסות)
  4. על הדגל (מאמרים ומסות)
  5. "זרים" במושבות (מאמרים ומסות)

לכל יצירות יוסף אהרונוביץ בסוגה מאמרים ומסות

לכל יצירות יוסף אהרונוביץ

יצירה בהפתעה
רקע

בִּדְבַר "הָאֲדָמָה"

מאת יוסף חיים ברנר (מאמרים ומסות)

"תכניתה של בימתנו – כשמה: האדמה.

“האדמה” – זאת אומרת, לא רק קרקע (חקלאות) ולא רק ארץ (מדיניות), כי אם עוד דבר-מה. “האדמה” – היינו, השאיפה לבסיסיות בכל צדדי-החיים, חזון דברים כהווייתם, הכרת יסודי-המציאות; “האדמה” – היינוּ, המשיכה למקור החיים והגידול, למקור ההתחדשות, למקור האמת האנושית.

…ולילד-האדמה, לאדם העובד, לרגשיו ולרעיוניו, לדרכיו לחיפושי-דרכיו, לאידיאות ולאידיאלים שלו, לשאיפותיו ולתקוותיו, להשתלמותו ולביקורת-עצמו, למלחמתו בעד מקומו בעולם ובעד גאוּלתו – לכל זה ישמשוּ גליוני-ירחוננוּ.

לא אמצעי לתכסיסי-מפלגה; לא מפלגתיות; לא! אבל, כמובן, גם לא כלי-שרת ליפיפיות עתונית. לא להגדיל ולהאדיר את נוסח המליצות העבריות החדשות, בכדי להראות למשנאים את כל עשרנו, כי אם ביטוי לחיים, לחיינו, לחיי-העבודה ולמחשבת-העבודה, אנו צריכים להיות בבימתנו. כל דיבור חי, המעיד על יחס אדם לשאלת-חיים זו או אחרת, לחזיון חשוב זה או אחר, באיזו צורה שהיא. צריך להישמע אצלנו במלואו, בלי טשטוש. כל מגילת-ספרוּת, שפני אדם נשקפים מתוכה, תמצא לה את מקומה אצלנו, ומקום-מרחב – לא מיטת-סדום.

הנה התכנית אשר לפני “האדמה”.


ובפרוטרוט:

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.