דף הבית > יוצרים > משה בסוק > תרגום מכתבים > לק"ס סטניסלאבסקי

מצב קריאה

תודה רבה על שטרחת לשלוח אלינו הגהה או הערה! נעיין בה בקפידה ונתקן את הטקסט במידת הצורך, ונעדכן אותך כשנעשה זאת.


גודל גופן:
א
 
א
 
א
נא לבחור את תבנית הקובץ הרצויה (פורמט). הקובץ ירד מיד עם הלחיצה על לחצן ההורדה, ויישמר בתיקיית ההורדות המוגדרת בדפדפן.

PDF לצפייה באקרובט או להדפסה

HTML דף אינטרנט

DOC מסמך וורד

EPUB לקוראים אלקטרוניים שאינם קינדל

MOBI לקורא האלקטרוני קינדל

TXT טקסט בלבד, ללא הדגשות ועיצוב


ניתן לבצע העתקה והדבקה של הציטוט על פי התבנית הנדרשת.

שימו לב: לפניכם משאב אינטרנט, ויש לצטט בהתאם, ולא לפי המהדורה המודפסת שעליה התבססנו.

APA:
בסוק, מג/"מ. (). לק"ס סטניסלאבסקי. [גרסה אלקטרונית]. פרויקט בן-יהודה. נדלה בתאריך 2018-01-16. http://bybe.benyehuda.org/read/4461
MLA:
בסוק, מקסים גורקי / משה. "לק"ס סטניסלאבסקי". פרויקט בן-יהודה. . 2018-01-16. <http://bybe.benyehuda.org/read/4461>
ASA:
בסוק, מקסים גורקי / משה. . "לק"ס סטניסלאבסקי". פרויקט בן-יהודה. אוחזר בתאריך 2018-01-16. (http://bybe.benyehuda.org/read/4461)

לק"ס סטניסלאבסקי

מאת: מקסים גורקי , תרגום: משה בסוק (מרוסית)

מוגש ברשות פרסום [?]

מצב זכויות יוצרים:

שפת מקור: רוסית

סוגה:


לק"ס סטניסלאבסקי / מקסים גורקי, תרגם משה בסוק

© כל הזכויות על התרגום שמורות. מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירה שימוש מסחרי.

קונסטאנטין סאֶרגייביץ’ היקר!

אתה – הריפורמאטור הגדול המוּכר של האמנות התיאטראלית.

אתה ונאֶמירוביץ’ דאַנצ’אֶנקו יצרתם תיאטרון למופת, אחר ההישגים הגדולים של התרבות האמנותית הרוסית, והשפעתו הברוכה של תיאטרונך גלויה וכל העולם מודה בה. זכות גדולה היא, שאין חולקין עליה, ידועה היא לכל ואולי לא הייתי צריך להזכּירה כלל.

אולם בפעולתך מוצנעת אי-שם מאחרי הקלעים עוד עבודה אחרת, שאני מוקיר אותה במאוד והיא מביאה אותי לידי התפעלות: אמן קשוב, אמן גדול אתה בגילוי כשרונות, צורף-אמן במלאכת חינוכם וליטושם!

אתה הקימות צבא ראוי-לשמו של עובדי-בימה מוכשרים להפליא, ורבים מהם, ההולכים בדרכך, נעשו גם הם מורים באמנות הבימה, חינכו ומוסיפים לחנך קבוצות חדשות של אנשי-בימה מצוינים. עבודה זו שלך, דומני, לא הוערכה במלואה. ואם זקוק אתה לתודתה של ברית-המועצות – הרי מן הראוי שתינתן לך בשכר עבודה זו שאינה גלויה לעין, העבודה הקשה ביותר של טיפוח אמני-התיאטרון הטובים ביותר בעולם. בעבודה זו חזרת והוכחת, אתה האמן הדק והנפלא, מה רב ועצום מרץ-הגיבורים של ארצנו.

באחד ממאמרי קראתי לארץ הסוביטים – הארץ המאושרה. נזדרז אחד הכתבים והעיר לי, שהיתה זו פליטת-פה מצידי. לא, זו לא היתה פליטת-פה. האושר ראשיתו בשנאת הצרות, בסלידה גופנית מכל דבר המטיל מום וסלף באדם, ברתיעה פנימית אורגאנית מכל הגונח ומתאנח בלב מיצר על רווחת-החיים הקטנה הזולה, ההולכת ונהרסת בסערת ההיסטוריה.

אנחנו קונסטאנטין סאֶרגייביץ’, חיים אמנם בארץ מאושרת, שנוצרים בה במהירות התנאים הדרושים להתעשרותה בחומר וברוח, התנאים להתפתחותם החפשית של כוחות העם, סגולותיו וכשרונותיו.

באושר לחיות ולפעול בארץ זו – לא ירגישו רק אותם הבריות עניי-הרוח, שאינם רואים אלא את קשיי גידולה של הארץ ומוכנים למכור את נשמתם בעד נזיד-עדשים של שאננות בעל-ביתית עלובה.

אתה, קונסטאנטין סאֶרגייאביץ’ היקר, הפלאת לעשות ואתה מוסיף ועושה בתחומך לאָשרו של עמנו, לעלית יפיו וכוחו הרוחני. ושא שלום ביקר, איש חמודות, אמן גדול ועובד כביר, מחנכם של אמנים.

ממני החובק אותך מקרב לב

לראש הדף1933.10.1

מאכסים גורקי

© כל הזכויות על התרגום שמורות. מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירה שימוש מסחרי.

מקסים גורקי
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של מקסים גורקי (מחבר)
רקע
מקסים גורקי

יצירותיו הנקראות ביותר של מקסים גורקי

לכל יצירות מקסים גורקי בסוגה מכתבים

לכל יצירות מקסים גורקי

עוד מיצירותיו של משה בסוק (מתרגם)
יצירה בהפתעה
רקע

אבינו התנ"ך

מאת יעקב שטיינברג (מאמרים ומסות)

אך האב, היקר והנאמן, ייקר ויאָמן בעיני הילדים רק על-פי דמותו העולה בראי המשפחה; ובמשפחותיהם של יהודי עיירה, המלאות מפה אל פה חליפות אכזבה ותעתועי דלות, יהיה עד-מהרה שטח הראיה המתוכן בין האב והילד כשטח החלודה אשר על פני ראי אביונים נושן, ובקצה הילדות כבר ישגה גם נבון הילדים בכל הנוגע לדמות אביו. כי הנה האם, הצרורה בעניה, תדרוך עוד לעתים את מבט גאותה הנשארת רק למען חלל במבטה את פני אישה ולמען נסות אליו לעיני הילדים את תוכחת הנשים אשר אין לה מענה, תוכחה בלא-עת התומכת את טענותיה הקדומות במליצות הפה של חתן נעלה ובאמון המחמדים של כלה ענוגה; והנה הדודים הסוחרים לרוחה, המבטלים מרחוק את פרצוף האב הצנוע; והנה הדודות המכלימות, המשלחות אשה וילדיה באחרית ביקור ובפיהן דבר לפרידה: הינוב עוד זה בעלך? והנה לאחרונה כל העיירה הנפתלה, ההולכת רכיל וגורסת כנויי שמות תפלים, העוכרת בפירושיה כל צלם בהיר בגברים, המרחמת להבל כל איש שואף חיים על-פי דרכו. הנה הנם כולם, מוגיעי האב ונושיו, הגודרים בפני אב-המון-תבונות מהתודע פנים אל פנים אל הבן. זה הבן ידע רק אבהות מושפלת כל ימי שחרותו; ובהגיע גם הוא אל צומת התבונות הראשה, מקום שם העלם מוצא את מקורו וצופה במקור את תבנית מזלו, וגעגועי הבגרות ימריצוהו לחוש אמת – או אז יפקוד את אביו בזכר גדול.

ככה זכר האלמוני את אביו, ואת טעם התפלות אשר הטעימוהו רבים בילדותו עם כל שמץ אבהות הנאצל עליו מאת אביו; ומסת הזכרון הנושן נקרתה להיות הפעם הזאת בשעת התרומה החדשה, בשבת האיש על ספר מספרי התנ“ך והוא מקיים נדר-עיון ליום יום, כדבר אשר קבלו עליהם רבים ביהודה. וכהיות תמיד נסתר ונמרץ כאחד זה הקשר בין המשל והנמשל, אשר אין לדעת מי משניהם ראשון ומי העלה את חברו בכוח כה רב מזכרון הדמויות העמוק, כן היה גם עתה במסת הזכרונות של האלמוני; כי בטרם עוד יעשה לאביו זכר שלומים מלא – והנה פקדהו זכר אחר, ויגון התנ”ך היוצר עלה וירש את עצבון האב המוליד. אף הוא, ספר התנ"ך היה אב-המון-בינות, אבי כל האומה אשר תוכל עוד להקריב אליו ילד מילדיה. והאלמוני חידש לפניו את ילדותו, בלמדו את כתבי הקודש הענוגים ורוחו מוגשת תמיד להבלי נחושתים. תארי דמיון קצרים ונאוים, דומים לפסוקי הגיון של אב מתאפק, הוזנחו במקומם ללא …

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.