מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

מ"שתי אחיות"

מאת: יוסף חיים ברנר

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

מ“שְׁתֵּי אֲחָיוֹת” / יוסף חיים ברנר

שלד הסיפור הזה, עד כמה שאפשר לציינו במלים אחדות, זהו:

אדם אחד, בעל-נפש והוא מספר הסיפור כמדבר בעדו, נפגש באכסניה בוינה עם אדם תמוה, לבוש שחורים, שכבר נסע אתו פעם בצותא בעגלה, מבלי להכירו. שני האנשים התקרבו והתרועעו. שניהם שהו בוינה לרגלי עסקים בלתי-מוצלחים – ועל ידידותם, כמו על הליכותיהם, שרויה איזו עצבת עדינה. פעם ביום-ערפל הלכו לקונצרט, מבלי דעת מראש את תכניתו. המנגנות היו שתי אחיות, שהפליאו באמונתן. הבכירה היתה רצינית מאד, והצעירה – עוד ילדה כמעט; הבכירה ניגנה רוב כשרון, והצעירה – בבטחה ותום-ילדים. לבוש-השחורים היה, כהלום-רעם ובכה מרוב התרגשות. הוא גם קרא על עצמו: "הוי, אב אומלל!. והיתה בזה רמיזה רבה, אבל חברו המספר לא הרהיב בנפשו לנגוע באיזו שאלה בסוד שבדבר, אם יש סוד. בינתים חלה האיש, והמספר עשה בשבילו כל מה שידיד צריך ומוכשר לעשות. אחר כך נסע האיש התמוה והחולה – וסודו עמו. הוא נפרד מעל ידידו המספר ברוב רגש והבטיח לכתוב לו מאיטליה, כי שם ביתו. אבל עבר זמן רב, והמספר לא קיבל שום ידיעה מידידו זה. בינתים עברו על האיש, מסַפּר-הדברים, הרבה הרפתקאות, שהשפיעו על תכונתו, לעשותה יפה ביותר. ועל דרך-חייו – להתמכר לחקלאות, וכאשר הונח לו מכל דאגותיו החיצוניות מסביב, נסע לאיטליה, ושם, אחרי עמל רב, מצא את האיש, אשר כבר נסע ממקומו. האציל המספר חיפש את האיש החולה בכוונה להיטיב לו ולקחתו לאחוזתו. אבל הוא מצא אותו בריא ומאושר בקרב משפחתו, בפינה רחוקה מן הישוב, שהיתה עוד לפני שנים אחדות שוממה, והמשפחה הזאת, שירדה מנכסיה, התישבה בה והפכה אותה לעדן. ופה אנחנו מתוודעים למשפחה אצילית, שכולה מנהגי-חיים יפים, הליכות טהורות; שכל חייה – עבודת-אדמה, ספרות, ציור ומוסיקה. ביחוד מצטיינת בישובו של עולם ובבנין-החיים האחות הבכירה, אותה שניגנה בקונצרט ברוב כשרון; הצעירה, אותה הילדה התמימה מלפנים, גדולה עכשיו בעולם הצלילים המקסימים. לב המספר האציל הוגה בה, אבל זו נטתה בסתר לבה אחרי שכן בעל-אחוזה אחר, איש חרוץ וטוב-לב. האיש הזה בא ומבקש את ידה של הבכירה, הטובה בעיניו. אבל הבכירה, בדעתה, כי אחותה שואפת אליו, אל השכן הטוב, אינה מקבלת את הצעתו, לבלתי הכאיב את לב אחותה. לבסוף, אמנם, מצאה המנגנת הצעירה את אשרה בבית אהובה השכן, ועל הבכירה, מריה, הוגה המספר כך:

“למריה לא הגדתי כלום. איך יכולתי להגיד לה זאת? הנערה הזאת רגליה עמדו הכן על הארץ, אולם רוחה היה נישא לשמי-מעלה. את תמונתה חקקתי בלבי. אולם מה לה ולי? היא טובה וחביבה עלי, אולם למרות רצונה שמור בלבה זכר איש אחר”.

על זה מעיד שטיפטר, מחבר-הסיפור, ב“חתימה”:

“מעולם עוד לא היו שני אנשים אשר יתאימו אחד אל השני כמו הוא ומריה. ועל כן לא יעמוד בדיבורו. הוא יאָלץ לשוב ולבוא אל הבית העומד בערבה. מריה תהיה לו לאשה. הם יחיו יחדיו, עדת ילדים פורחים תעטרם, והם יאושרו באושר קיים ונכון יפה. – זה נכון כנכון-היום, כאשר יעלה השמש במזרח וישקע במערב, וכאשר יוסיף עוד לעלות ולשקוע הרבה ימים ושנים”.

***

שטיפטר, הוא סופר אוסטרי. הטוֹן של סיפורו כולו אצילי, כולו בן מרום-אנשי-הרוח. הוא מתהלך מסביב ליצורי-דמיונו כמו על בהונות-רגליו. איזה אוויר של קדושה וטהרה מרחף על הכל. גם כשהוא מוסר לנו את היחוסים האידיליים שבין פועלי האחוזה הקטנה ובין בעליהם, יחוסים שאינם תמיד כן בחיי יום-יום. אין אנו מרגישים בזה כל נטיה מן האמת, מפני שרוח הסיפור כולו מכניס אותנו לעולם אחר, לעולם שכולו אנושיות עליונה.

[“מולדת”, תרע"ט; החתימה: ח. ב. צלאל]

יוסף חיים ברנר
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של יוסף חיים ברנר
רקע
יוסף חיים ברנר

יצירותיו הנקראות ביותר של יוסף חיים ברנר

  1. החטא ועונשו (פרוזה)
  2. שכול וכשלון (פרוזה)
  3. בחורף (פרוזה)
  4. פת לחם (פרוזה)
  5. האינטליגנציה מהי? (מאמרים ומסות)

לכל יצירות יוסף חיים ברנר בסוגה מאמרים ומסות

לכל יצירות יוסף חיים ברנר

יצירה בהפתעה
רקע

הכרמל והשרון

מאת שמואל יוסף בן יצחק איזיק פין (מאמרים ומסות)

מתוך “הכרמל”, שנה א', גליון 47 (ד' תמוז תרכ"א)

בעוד ימים אחדים ומלאה לנו שנה אחת מיום החלונו להוציא לאור את מכתבנו העתי הזה, ולהביא לאחינו ראשית בכורי עמלנו מנחה. והמנחה ההיא היתה חרבה לא שמנו עלינו קטרת התהלה להלל מעשי ידינו ולא יצקנו עליה שמן ששון, להצהיל פניה, עוד היתה מלאכתנו חדשה עמנו לא ידענו האם הצליח ה' דרכנו לפנינו האם ישלח אורו ואמתו לנו להנחותנו ולהובילנו אל מחוז החפץ. כי לא מעשה מחבר ספר מעשה מוציא לאור מכתב עתי, כי המחבר הוא בא ותלמודו בידו, כבר השלים את ספרו והוציא לאור את אשר טמון היה בלבבו. על כן יודע הוא, אם לב מבין בו, את אשר לפניו. וסופר דברי הימים דבר לו עם הזמן ומפיו יקח תורה, יעמוד על המצפה ואשר יראה יגיד. ומי חכם להגיד את האותיות לאחור ולהיא במשפט את העבר והעתיד, טרם למד להבין במראה העתים, וטרם השכיל לדעת את אשר הזמן שואל מאתו ומה מידו יקח. ואך בלב מלא אהבה ורצון להועיל להיטיב קרבנו אל המלאכה. אזנים כרינו לנו לשמוע בקול ההמון אשר הוא כקול שדי, אחזנו שמורות עינינו לראות כל דבר לאשורו, ורוח נכון חדשנו בקרבנו, להציג בשער משפט אמת. חם לב בקרבנו, וחכינו לאור כי יבוא.

אולם עתה אחרי אשר כבר עשינו מעט את דרכנו בחסד אל כל היום, והתחזקנו ועלינו אף מעלה אחת בצל מעלות הזמן. ושמענו באזן קשבת ובלב טהור בקול המורה הגדול והרב המובהק הוא הנסיון וחקרנו ודרשנו היטיב את כל רגשות העם למפלגותיהם, למדנו לדעת מה מעט הנתיבה אשר ילך בו עובד עבודת-העתים, לטוב השכלת העם ואיזה דרך ישכון אור יראה לו את הנכוחה. למען לא ייגע לריק ולא ילד לבהלה. ואמרנו להודיע בשער בת רבים את אשר מצאנו בזעת אפים וביגיעת נפש. ואת עצומים נחלק שלל.

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.