מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

רשימות המלים המחודשות והתלמודיות (רשב"ג)

מאת: דוד ילין

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

רשימוֹת

המלים המחודשות והתלמודיות שבאו בפיוטי הרשב"ג למועדי השנה ובחלק משירי קודשו


א. שמות1

1. שמות סגוליים

אֶבַח (ב. קיח 22)

אֶסר (ו. נח 89)

אֶשֶף (ב.קכ 51)

אֶשר2 (ב. קלז 21)

בַּחַל (ב. סג 18)

גַּחַל (ב. סג 17)

גֹּלֶם (ב. נח 27)

גֶּלף (ז. יד 5)

גַּעל (ו. נד 10)

דֶּגר (ב. קלב 56)

דֹּהַר (ב.קלב 52)

*דֹּפֶן (ב. קיד 6)

*הֹגֶן (ו. נח 65)

הֵתל (ג. עט 11)

*וֶסת (ב. צד 23)

*וַעד (ב. קל 6)

זַעק (ב. ע 3)

חֶלץ (ב. קיג 32)

*חֵלש (ב. קלג 33)

חֶרץ (ב. צו 43)

חֶשל (ב. ע 28)

טֶכֶס (ב. קלד 19)

טֶנף (ב. סט 11)

טַעַן (ב. קכז 5)

יֶגַע (ב. נח 23)

כַּחַד (ג. פד 12)

כֶּמֶס (ג. פ 15)

*כֶּרך (ב. קמז 11)

כֶּשֶל (ב. ע 38)

*כֶּשֶׁר (ב. קלז 13)

לֶמֶד (ב. קכד 15)

לַעַן3 (ב. קד 4)

לֶשך (ב. קכ 53)

מֶלֶץ (ב. קיג 34)

מֶמֶש (ב. נח 12)

מֶרֶץ (ב. קיג 1)

מַעַן (ב. קכד 16)

נֶשם (ו. נט 3)

עֶטר (ב. קכד 9)

עֶלז (ג. ע 4)

עֶלט (ב. קכה 57)

עֶלץ (ב. קיג 33)

עֶרץ (ב. קיג 3)

עֶתר (ב. קכד 19)

*פַּיִס (ב. קלג 6)

פֶּלל (ב. קלג 39)

פֶּלץ (ב. קיג 31)

פֶּצח (ב. קכד 10)

צַהל (ב. קכד 18)

צֶוַח (ב. קכד 18)

צֶלף (ב. קלו 6)

צֶרח (ב. קכד 18)

*רַחַש (ב. קכ 59)

רֶמֶש (ג. פב 15)

*רֶצף (ב. קכה 54)

*רֶקק (ב. קכג 15)

רֶקת (ב. צט 145)

רֶשם (ו. נט 2)

שֶׁזף (ב. קלד 9)

שֶׁזר (ב. קלה 3)

שֶׁנן (ב. קכד 14)

שֶׁקד (ב קכד 14)

תַּחן (ג. קכ 5)

תֶּכל (ב. קלב 57)

תֶּקר4 (ו. נ 5)

תֶּרץ (ג. פט 26)

2. שמות במשקל פִּעוּל

בִּעוּר (ו. נח 49)

*דִּשּוּן (ב. קלג 6)

*הִלול (ב. קד 12)

*וִדוי (ב. צט 69)

*וִעוד (ג. צט 5)

*זֵרוז (ב. צט 121)

*חִטוי (ז. יג 2)

חִקוק (ב. קטו 15)

טִלול (ב. קל 52)

*יִחול (ב. קל 52)

*כִּסוי (ו. נח 49)

*נִהול (ב. קל 54)

*נִסוך (ו. נ 75)

*עִקול (ג. קב 2)

*פִּלול (ב. קד 12)

*צִדוק (ב. צט 121)

*קִדוּשׁ (ב. קלב 222)

*קלקוּל (ב. סט 31)

*רִנון (ב. קמו 4)

3. שמות בלי תוספת

*בָּסיס (ב. ע 27)

*וַדַאי (ב. צט 137)

*וָתיק (ב. קכד 3)

זָוֵע (ב. קכ 13)

*חָביב (ב. קלב 207)

*פָּסוּק (ב. קמו 40)

כָּמֵהַּ (ב. צד 7)

*מָמוֹן (ג. סח 5)

*סָפֵק (ב. קמו 38)

עָקוֹשׁ (ו. נט 18)

*עִקָּר (ג. צב 15)

פָּרוּד (ו. צב 1)

צָלָל (ג. קא 19)

שְׁבִיץ (ב. ע 26)

תָּמֵהַּ (ו. עו 5)

4. שמות בני הברה אחת

הֵל5 (ב. קל 60)

*הוֹר (ו. נד 8)

*זוּג (ב. קלא 9)

מֵל6 (ו נט 32)

*תּוּת (ו. פא 47)

5. שמות בתוספת ־וֹן

גֵּאָיוֹן (ג. סט 14)

דִּמְיוֹן (ג. סט 18)

דִּפְיוֹן (ג. סט 25)

חֶפְצוֹן (ב. קמד 28)

חִפָּשׁוֹן (ו. סד 27)

*לִגְיוֹן (ב. קיח 1)

*נִסָּיוֹן (ג. סט 7)

עֶלצוֹן (ב. קמד 26)

*קרון (ב. קל 57)

שְׁאיון7 (ג. סט 10)

6. שמות באות מם נוספת

מבָּע (ג. פ 6)

מִגמר (ג. פד 31)

*מָדוֹר (ג. סח 13)

מדלח (ב. קלה 81)

מוּעק (ב. צה 9)

מחקרת (ב. צט 111)

מלתע (ב. סט 20)

ממלל (ג. קא 17)

מסמך (ב. קלג 32)

מעוה (ג. פו 26)

מִקצבת (ב. קל 43)

מִתְגָר (ב. קיז 21)

7. שמות במשקלים שונים

*אֲגוּדָל (ב. קמז 13)

*בינתים (ב. נח 11)

*הדיוט (ב. צט 438)

*הֶסֵט (ב. צט 143)

*הֶפקר (ו. נח 57)

*זהוֹרית (ב. קלב 248)

*טלית (ב. קמז 14)

*מזלות (ב. נח 11)

*מָעוֹת (ב. צט 244)

*סרטן (ב. קלג 19)

*סרסור (ג. נג 12)

*ערבית (ב. קמו 9)

*פרגוד (ב. סא 16)

8. שמות סגוליים בלשון נקבה

הִלה (ב. סא 8)

זָהרה (ב. קל 7)

טִכסה (ב. קל 9)

יִשְׁרָה (ב. קל 10)

כִּשׁרה (ב. קל 11)

כִּתרה (ב. קל 11)

*פרוה (ב. קלג 30)

קִשׁרה (ב. קל 19)

שַׁאטה (ב. סא 26)

שַׁעטה (ב. סא 26)

9. שמות במשקל פעילה

*אנינה (ו. עא 3)

בְּהיה (ב. קל 2)

בהיקה (ב. קל 2)

בלִיָה (ג. צב 12)

*בלילה (ו. נ 65)

בריקה (ב. קל 2)

גביהה (ב. קלג 12)

*גליפה (ג. צט 2)

*זריקה (ג. צח 4)

*חֲלילה (ב. קל 8)

*טבילה (ב. קלב 279)

*יציקה (ו. נח 65)

מליחה (ו. נח 66)

*מליקה (ו. נח 65)

*נפילה (ג. סח 24)

פרידה (ג. עט 12)

*פשיטה (ו. נח 65)

*פתיתה (ו. נח 66)

צליפה (ב. קלג 41)

צריפה (ז. יב 9)

*קמיצה (ו. נח 66)

רבידה (ב. קל 20)

רגישה (ג. פ 25)

*שפיכה (ב. קלו 7)

*תליה (ג. צב 11)

10. שמות בתוספת -ָה

*דירה (ב. קא 2)

*הגשה (ו. נח 66)

*הזאה (ו. נח 66)

*הלכה (ב. קמו 22)

*הקטרה (ו. נח 66)

*טיסה (ג. צה 5)

*כּתֻבּה (ו. מט 51)

*משנָה (ב. קמו 9)

ניבה (ו. צ 4)

*סעֻדה (ו. נט 55)

*קַבּלה (ו. נח 65)

תְּמוּטָה (ו. נח 39)

11. שמות בתוספת -וּת

בְּרִיחוּת (ב. טז 12)

הוֹעִילוּת (ג. סז 9)

הלצוּת (ב. קיט 105)

ותיקות (ב. קל 6)

נִדוּת (ו. נח 57)

שַׁקרוּת (ב. קיט 43)

12. שמות מארמית

ארָקים (בל"ר) (ב. צה 1)

חנסנס (ו. ס 16)

סדינא (ב. קמז 10)

צֵה (ב. קלה 27)

13. שמות בלשון יחיד מלשון רבים ולהפך; ובלשון זכר מלשון נקבה

הֻיְדִי – מ“הֻיְדוֹת” (ב. קכח)

טוּחַ – מ“טוחות” (ב. קיח 7)

יקומים – מ“יקום” (ב. צו 2)

עוּג – מ“עוגה” (ו. נח 41)

ב. פְּעָלִים

1. פעלים בנין הקל

*ארש (ב. קיד 5)

*גנח (ג. צג 18)

*חזר (ב. קמו 97)

חסן (ב. קיג 46)

*טס (ג. פד 14)

*טעה (ב. קמו 37)

כמס (ב. כה 12)

להב (ב. סא 1)

להג (ב. קיב 15)

נחץ (ו. נב 58)

*נם (ב. צח 2)

*סדר (ב. קטו 13)

*פטר (ב. קמז 14)

*פסק (ב. קמו 23)

פרז (ג. פט 29)

*פרע (ב. סט 19)

צהב (ב. סא 2)

*קרץ (ב. קלב 215)

*רצף (ב. קלא 20)

שען (ב. צד 9)

שקף (ו. נד 12)

*תבע (ג. פו 17)

תמד (ג. קא 29)

2. בינונים במשקל פּוֹעֵל

*אוֹמֵץ (ב. ע 23)

בוהק (ו. נא 24)

*בולֶה (ג. סח 23)

*בועל (ב. צט 466)

גובב (ב. קל 41)

*חולט (ב. קמ 14)

חונט (ב. קלד 18)

*חורט (ב. קמ 14)

חוֹשל (ג. צב 26)

טופף (ב. קלה 24)

יובב (ב. קל 33)

יוהב (ב. קל 43)

יועט (ב. קיט 9)

יורט (ב. קמ 14)

*כולל (ו. נג 11)

לואט (ו. נא 10)

לובט (ב. קי 10)

לוהג (ב. קל 53)

נובב (ב. קל 40)

*סודר (ג. צו 15)

*סוקר (ב. קיב 19)

עובש (ב. סג 2)

*עולב (ב. ע 10)

עולץ (ב. ע 23)

*עומס (ב. קל 55)

עוצב (ב. ע 10)

עורב (ב. סג 6)(מל' עֶרב)

פושל (ג. צב 27)

פותע (ב. סט 17)

צוחן (ב. צו 31)

*קולט (ב. קמ 22)

*רונן (ג. צ 25)

*שוטם (ב. קכו 42)

שועט (ב. קמ 13)

*שׂוֹרט (ב. קמ 16)

*שופת (ב. קלב 289)

שׁורק (ג. עז 2)

*תולש (ג. צב 23)

*תורם (ב. קלג 5)

3. בינונים במשקל פּעוּל

אָנוּחַ8 (ג. צא 18)

אָפוּף (ב. קמ 1)

אצוּר (ב. צד 1)

ארוּשׁ9 (ב. קיד 13)

אָתוּי (ב. צד 496)

בדוּד (ב. קכט 2)

בזור (ב. קכט 2)

*בלוי (ג. צב 13)

ברוי (ג. צב 17)

געול (ג. צא 2)

דהוּר10 (ב. קכא 3)

*הגון (ו. נג 28)

הדוך (ו. נא 18)

*הדוף (ג. צא 18)

הָמוּך11 (ו. נא 13)

וָעוּד (ג. צה 3)

זָנוּחַ (ג. צא 18)

*זקוף (ג. פד 11)

זרום (ג. פ 8)

זרוּת12 (ב. קיג 43)

*חבוי (ב. קיט 87)

*חמוס (ו. מט 13)

חסור (ג. צג 9)

חפוש (ג. פ 23)

טבוע (ג. צו 9)

טכוס (ב. סא 30)

*טרוח (ו. נא 17)

יעוד (ו. נא 26)

*ירוי (ב. קכט 2)

*כנוס (ב. צט 453)

להוק (ב. קיט 37)

לכוד (ב. סג 15)

לעוט (ו. נא 30)

*לקוט (ב. קי 16)

לקוק (ו. נא 9)

*מסור (ג. צג 11)

מעוד (ו. נא 11)

*מעוט (ג. פ 25)

נשוב13 (ב. סג 59)

*סדור (ו. נח 67)

עטוי (ג. פד 4)

עמות14 (ב. קיד 11)

עתוק (ג. צב 25)

פלוס (ב. קיג 43)

*פסול (ב. קמז 22)

פצום (ו. ס 10)

פרוך (ב. קמג 27)

*פרוף (ב. קכד 10)

*פתוח (ו. פט 44)

*צהוּב (ב קלא 19)

צהור15 (ב. קכב 18)

*קמוט (ו. נא 15)

*קרוי (ז. ב 6)

*קרום (ג. פא)

קרון16 (ב. קל 57)

קשוט (ו. נא 15)

רדוד (ב. קכט 2)

רדוי (ו. נא 14)

רחוּם (ג. פ 24)

רחוף17 (ו. נא 28)

רעוף (ב. סג 26)

*רתוי18 (ב. צט 495)

שאוי19 (ו. נא 7)

שבוץ (ב. קלה 4)

*שזוף (ב. קמ 1)

שחוי (ו. נא 7)

*שחוק (ג. צב)

4. בנין נפעל

נאזן (ז. יא 2)

נארשׁ (ג. פח 3)

*נבעת (ב. קלא 2)

נגבר (ג. סח 3)

*נגדש (ב. קלב 25)

נגלף (ו. נג 70)

*נגנז (ג. פג 9)

*נהגה (ו. נג 72)

נהלם (ג. פה 14)

*נזקף (ב. סא 18)

נזרה (ג. סח 9)

*נחבש (ב. צט 314)

נחדל (ב. צט 232)

נחדק (ב. סג 38)

נחזר (ג. סח 7)

*נחמס (ב. כה 10)

נחסד (ב. קטז 5)

נחפר (ו. צ 10)

*נחקק (ב. קלג 14)

*נחתת (ב. צט 53)

*נטרד (ב. צה 7)

*נכבש (ג. סח 1)

*נכלל (ג. קא 21)

*נכנס (ב. קמו 10)

נכשר (ב. צט 374)

נלהג (ו. נג 79)

נמזח (ג. סט 22)

נמכך (ו. נא 12)

נמעד (ג. סח 8)

ננאם (ו. נג 81)

*ננעל (ב. קלב 143)

נסגל (ב. קיג 37)

נסדר (ו. נג 82)

*נסכן (ב. סג 17)

נעכב (ג. סח 17)

נפדע (ג. פ 19)

נפחז (ב. קיב 46)

נפרז (ב. קכו 5)

*נפרש (ב. קלב 275)

*נפתר (ב. קמז 7)

נצבע (ב. סא 7)

*נקבע (ב סא 6)

נקדם (ב. קכו 53)

נקצב (ג. סח 2)

נקצר (ב. קכג 21)

*נקרץ (ב. קמז 22)

*נקשב (ב. קמה 9)

*נרמז (ב. קמז 2)

נרעץ (ב. קלב 127)

*נרקב (ב. קיט 106)

*נרתע (ב. צח 3)

נשחז (ב. קיב 45)

*נשׁחק (ג. פ 18)

נשכל (ב. סט 22)

נשלב (ב. קל 34)

נשלג (ב. קלג 25)

*נשלם (ג. פה 16)

נשמם (ב. קלב 93)

נשנן (ב. קמד 10)

נתאם (ב. קלג 34)

נתוה (ב. קטז 29)

נתכן (ב. צט 103)

נתקף (ב. סא 20)

5. פעלים בבנין הִפְעִיל

הדחיק (ב. קמז 13)

*הזמין (ב. קלד 14)

הזרים (ג. סח 30)

היקיר (ו. נא 25)

*הכליל20 (ו. נג 49)

העליט (ב. קמ 9)

העליץ (ב. קכד 19)

העניד (ג. פד 40)

העציר (ב. צד 79)

הפאיר (ב. קלב 47)

*הפסיד (ב. קלב 111)

*הצליף (ב. קלג 39)

הקציר (ב. קלג 39)

*הקריש (ב. נח 27)

*הרגיל (ו. נח 81)

הרקים (ב. קלג 16)

*הרשה (ב. קיט 10)

השביץ (ב. קכד 14)

השנין (ב. קלג 3)

התאיר (ב. קלב 48)

התויך (ב. קכג 11)

התמיד (ב. סא 33)

*התקיע (ב. צה 3)

6. פעלים בבנין הֻפְעַל

*הוּזם (ב. קכז 20)

הוּלז (ב. קכה 49)

*הוּמר (ג. פד 32)

*הוּשח (ב. קמג 7)

החפר (ב. סט 18)

הכזר21 (ג. סח 7)

*הֻכלל (ז. יב 12)

*הֻסכם (ב. נח 5)

הֻפזר (ב. כב 1)

*הֻפלא (ג. פא 10)

*הֻפשל (ב. קמז 9)

*הֻצהב (ז טו 10)

הֻרבץ (ב. קלג 26)

הֻרכס (ב. קלג 15)

*הרצה (ג. קלג 16)

הֻתלל (ג. קא 18)

7. פעלים בבניין פִּעל ומרובּעים

אַחד (ב. קמו 2)

אפּל (ו. פט 10)

*בַיֵּש (ג. צ 11)

*דגל (ב קטו 9)

*ועד (ב. קיט 71)

*זהר (ב. קלג 19)

*טכּס (ב. קצד 35)

*יחד (ב. קיט 63)

*כַּוֵּן (ב. קלג 31)

לַבֵּד22 (ו. נא 10)

סַבֵּר (ב. קל 15)

*ספֵּק (ב. צד 14)

*סרב (ב. קיט 99)

*פַּיֵּס (ב. צט 42)

*פּרט (ג. פו 16)

רצף (ב. סא 24)

רשם (ב. קטו 5)

שמץ (ב. צט 269)

*שׁפּר (ב. קלא 10)

*שקע (ג. פח 18)

*בלבל (ב. צט 97)

*דקדק (ו. נב 11)

לבלר (ב. נח 5)

סנסן (ב. קכה 38)

פענח (ב. קיג 42)

רפסד (ב. קטו 5)

*שכלל (ב. נח 2)

שפרר (ג. פח 22)

8. פעלים בבניין פֻּעל ומרובּעים

חֻלץ (ב. קלב 100)

לֻהק (ז. יב 2)

מֻגד (ב. צד 66)

עֻדן (ב. צד 49)

שֻׁסף (ב. קיט 6)

זֻלעף (ב. קכ 25)

כֻּרבל (ב. כה 4)

*סֻרבל (ב. כה 4)

9. בינונים מבניין פֻּעל ומורכבים

מאֻגד (ב. צד 65)

מאֻדר (ו. ס 11)

מבֻיש (ג. עב 2)

מגֻדן (ב. צד 51)

*מיֻקד (ב. קכה 1)

מכֻרכב (ו. ס 1)

ממֻגן (ב. קלב)

מנֻסח (ז. ח 7)

*מסֻגל (ז. יא 9)

*מסֻים (ב. קלג 10)

מעֻוה (ב. קו 3)

מעֻכָּב (ב. קמז 18)

מפֻענח (ב. קלח 17)

*מפֻרסם (ב. נח 9)

*מפֻרשז (ג. פד 5)

*מקֻים (ב. קמו 1)

*משֻׁלשׁל (ב. קמז 9)

מתֻקר (ג. צב 19)

10. פעלים בבניין התפעל

*הסתפג (ב. קלב 199)

*התברר (ו. נב 6)

*התחרט (ג. פו 14)

התיקר (ו. סב 15)

11. פעלים מארמית

גוף = זנה (ב. סט 16)

דָעֵץ = נטע (ב. קלב 46)

רַפּק = דשן (ב. צד 13)

שׂהוד = הָעֵד (ב. סא 30)

12. שימוש לגוף נסתר יחיד בעבר קל בפעלים מגזרות ומבניינים שונים - בצורת נע"ו

גָשׁ = נִגַשׁ (ב. קכו 3)

חָן = חנה (ב. קלג 27)

טָו =טוה (ב. קלג 23)

כָּב = כבה (ג. סח 17)

כָּס = כּיסה (ב. קלג 11)

עָט = עטה (ב. קלג 10)

עָץ = יעץ (ב.קלג 37)

פָּץ = פצה (ב. קלג 236)

13. שימוש בפעלים בהוראה קרובה להוראתן האמיתית

גדר = לבש (ב. קלג 11)

דחה = המית (ג. פ 13)

התקיע = נטע (ב. צה 3)

חשר = הזל (ב. צד 73)

טחה = ירה (ג. פ 13)

עמס = חטא, הכביד עון (ג. פ 14)

קפץ = ברח (ג. פ 24)

קרץ = שחט (ב. קלב 215)

רושש = בּטל (ב. צט 265)

שקד = השכים (ג. פ 21)

14. שימוש באות כ של בכל"ם לפני פעל בעבר

כּנָס (ב. צח 2)

כְּנָפְצוּ (ו. נב 19)

כְּקָמַץ (ב. קלב 237)

כְּקָרַץ (ב. קלב 215)

כְּרָאוּ (ג. קא 21)

ג. שונות

1. מבטאים תלמודיים

ארבעה אבות נזיקים (ב. צט 112)

הבא על ארמית (ב. צט 467)

יטמא עצמו (ב. צט 395)

לא פחות ולא יותר (ב. נג 8)

לשכת פלהדרין (ב. קלב 192)

מותרת לכל אדם בחיי בעלה (ג. פג 21)

מכי צרדה אצבע (ב. קלג 4)

מכאן ואילך (ב. קמז 19)

עבודה זרה (ב. צט 447)

פרט לילה (ב. קמז 23)

פרט ורביה (ו. נח 26)

ראשי פרקים (ב. קמו 23)

שאי אפשר לאמר (ו. פד 10)

שומרת יבם (ב. קמד 1)

שטר עלי בעדים ובקנין (ב. סט 1)

2. כינויים פיוטיים23

ה' – גֵּאֶה (ב. קיב 3); “זה” (ב. קיג 53).

השמים – דֹּק (ב. צו 15); זְרוּתים (ב. קטו 21); טְפוּחִים (ב. קטז 19); נטויים (); קְרוּמִים (ב. קיד 9); שִׁפְרָה (!) (ג. צב 11).

המלאכים – זְקוּפִים (ב. קכג 14); פְּרוּפִים (ב. קכד 10).

הארץ – הֲדוֹמִים (ו. נ 6); פְּלוּסָה (ב. קיג 43).

אדם – נִפְרָד (ב. צה 7).

קין – אִכָּר (ג. פ 12); בּוֹגֵד (ב. צה 9); זָר (ע"ש מוזר הייתי לאחי - תהלים סט 9) (ב. קלב 99).

אברהם – אֶבֶן בֹּחַן (ב. קכה 1); אזרח (ב. צו 37); אֵיתָן (ב. צה12).

יצחק – יוֹנַת אֵלֶם (ב. קיב 1); כֹּפֶר אֶשְׁכֹּל (ב. קיב 25).

עֵשָׂו – אַדְמוֹנִי (ו. סד 19); נִקְדָּם (ב. קכו 53); עוּצִית (ב. כ 11); שׂוטם (ב. קכו 42); שָׂעִיר (ב. כו 11).

יוסף – בְּכוֹר שׁוֹר (ב. קלג 17).

משה – טוֹבִיָּה (ג. צז 10); יְקוּתִיאֵל (ב. צח 10); ציר (ב. קלא 1); רועה צאן (ז. ח 13).

פינחס – מָהִיר (ג. צז 14).

שמשון – נְזִיר בֶּטֶן (ב. קלג 22).

ישראל (האומה) – אֹם עֲמוּסָה (ב. קיג 42); אֲיֻמָּה (ג. צ 1); מִי זֹאת (ב. קמז 2); עֲמוּסִים (ב. סא 37); צִיצַת חֲבַצֶּלֶת (ב. קכז 1); שׁוּלַמִּית (ב. כה 8); שְׁזוּפַת שֶׁמֶש (ב. צב 1); שְׁלִישִׁית (ב. קלח 1).

משיח –בֵּן חַכְלִילִי (ו. מח 1); לַחְמִי (ג. צד 2); יִנּוֹן (ב. כ 16); שְׁתִיל עַמִּיאֵל (ב. כה 1).

מצרים – חָנֵס (ב. צה 19); יְהִירִים (ג. פ 14); נוֹף (כ. צט 323); פּוּטִים (ג. פ 25); פַתְרוּסִים (ב. צב 1); תַּנִּין (ב. צו 53).

גיהנום –עֲלוּקָה (ו. צא 3).

בית המקדש – מָעוֹן (ב. צה 11).

ציצית – שֵׁשׁ מֵאוֹת (עפ"י הגימטריה (ב. קמז 1).

תורה – אָמוֹן (ב. נט 4); נאמנה (ב. צט 65).

קטורת – דקה (ג. ק 4).

3. מספָּרים

אחד ושלושה – שם ה' של ארבע אותיות (ג. צ 7).

שנים – השמש והירח (ג. צ 8).

שלושה – שלש גלויות (ג. צ 16); שלשה אבות (ג. צ 16).

ארבעה – ד' תעניות (ג. צ 29); ד' רוחות (שם 21); ד' השפטים הרעים (שם 24).

חמישה ואחד - ששת ימי בראשית (ג. צ 3).

חמישה ושנים – שבעת ימי השבוע (ג. צ 12).

שבעה – שבעה רקיעים (ב. קל 32).

שמונה – בגדים של הכהן הגדול (ב. קלג 29).

עשר ושנים – י"ב שעות היום (ג. צ 9).

שלוש עשרה – י"ג מדות (ב. קא 10).

שנים עשר ואחד – י"ג מדות (ג. צ 2).

עשרים ושלושה – סנהדרין (ג. צ 18).

שלושים ושנים – ל"ב נתיבות חכמה (ג. צ 10).

שבעים – שבעים אומות (ב. קב).

שש מאות – ציצית (בגימטריא) (ב. קמז 1). 1. כל המלים המסומנות בכוכב לקוחות מספרות התלמוד והמדרשים.  ↩

 2. אשרה.  ↩

 3. לענה.  ↩

 4. תקרה.  ↩

 5. יפעה.  ↩

 6. מלה.  ↩

 7. חורבן.  ↩

 8. נאנח.  ↩

 9. מדבר.  ↩

 10. ממהר.  ↩

 11. בהוראת: מך.  ↩

 12. נמדד בזרת.  ↩

 13. נושב.  ↩

 14. מחובר  ↩

 15. מזהיר  ↩

 16. מזהיר  ↩

 17. מעוטף  ↩

 18. ראוי  ↩

 19. שומם  ↩

 20. העלה כליל.  ↩

 21. מהתואר: אכזר!  ↩

 22. אמוֹר: אין עוד מלבדו!  ↩

 23. הנימוקים לכינויים האלה אפשר למצוא בביאורי ביאליק–רבניצקי לשירי הרשב"ג.  ↩

דוד ילין
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראות וקוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של דוד ילין
יצירה בהפתעה
רקע

משפט-השלום העברי בארץ ישראל

מאת מרדכי בן הלל הכהן (עיון)

א. הפגישה הראשונה.

עוד בשנים האחרונות שלפני המלחמה העולמית, הרה והגה הד“ר א. רופין, ראש המשרד הארצישראלי אז ביפו, את הרעיון ליצור בשביל המתישבים מאחינו משפט שלום עברי מקרבנו. נוסדה ונבנתה תל-אביב, חיינו הצבוריים והאזרחיים החלו להסתדר לפי צרכינו הלאומיים, והד”ר רופין וסגנו, יד ימינו, הד“ר יעקב טהון ראו צורך וגם יכולת להגשים את המוסד המשפטי העברי ברקיע חיינו. והנסיון הצליח, – הוא מוכרח היה להצליח, כי בארץ שלטו אז שלשה בתי דין: המשפט האזרחי של השלטון התורכי, המשפט של הקונסולים כפי חקי הקפיטולציה, והבד”צ שלנו. הראשון היה כולו, מכף רגל ועד ראש, אנשי שוחד, ואוי אוי לתובע והנתבע גם יחד הדורכים על ספו; הקונסולים אמנם צדק ומשפט היו להם לקו, אבל כחם היה לשפוט רק בין נתיניהם, ואך יודיע התובע או הנתבע כי יש עד או מגע אל המשפט מצד נתין זר, אזי המשפט מוכרח להפסק; הבד“צים שלנו, במחילה מכבודם, היו מחוסרי כל סדר, הרבנים ראשיהם היו, והוים גם היום, בטלנים, מומחים גדולים לפלפולים, אך את ארחות החיים, את סדרי המשפט, את אשר הניחו מסדרי “חושן המשפט” שלנו ליסוד בפרקיו הראשונים, – כל זה בעיניהם טפל, ואיש ישראל המכבד את עצמו אינו נזקק לדיניהם של הבד”צים.

לכן משפט השלום העברי, יציר כפיו של המשרד הא"י, הצליח ותפס מקום חשוב בחיינו עד – עד שהתפרצה המלחמה העולמית, ויד השלטון הצבאי של התורכים היתה עלינו קשה, וגם אני “נתבקשתי” באחד הימים לירושלם ונחקרתי ארוכות על מעשי בתור מי שהיה נשיא המשפט הזה.

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.