מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

הֶעָרָה

מאת: יוסף חיים ברנר

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

בקונטרס זה של “המעורר” הולכים ונמשכים דברים מדברי ת. קארליל על האדם-הגיבור בתור אלוהות. הדברים כשהם לעצמם, עם האופטימיות שבהם כלפי העבר והעתיד ועם אי-ההבנה העקשנית בעצם הענין שבהרבה מקומות – ביחוד האמרות מעין: “בני אדם יגעו תמיד לחדור אל האמת” – מצלצלים לפעמים כהד רחוק מעולם רחוק של הוגה-דעות אנגלי ורומאנטי תקיף. אבל מפני שהמושגים השוררים בדור הזה ברחוב-היהודים הצעיר ושאין מהרהר אחריהם הנם ההפך הגמור מן הרעיונות המובעים בכאן, מפני שעכשיו הכל אצלנו זובחים זבח להמונים ומביאים קרבן-עולה לפרוליטאריאט והמושג של גיבוריוּת נהיה לאות לבני-מרי, לבעלי “אידיאולוגיה בורז’ואזית”, ר“ל – אולי כדאי הוא מאוד לשמוע גם את הקול הזה שמאידך גיסא ואת המחשבות האלה, שבכל אופן יש להן ערך ועלולות הן במידה ידועה לבוא כשמן בעצמות בני-נעורינו היבשות. מריקו של השמן הזה מכליהם לכלינו הוא גם כן אחד הקרובים-הרחוקים; הוא המרצה והוא המוסיף נופך מדיליה, ודא עקא, שבנופך הנוסף יש שהוא רחוק לגמרי. לכאורה, דברים הנשמעים והראויים להישמע, אע”פ שהם נראים קצת כמתמיהים, אע“פ שאינך תמים-דעים עמהם, ופתאום – “התקשרות(!) עם גרמניה” – ופתאום – שיר-תהילה משונה ל”אשכנז"… ופתאום – “גיטה וביסמארק לא היו ולא נבראו רק בשביל בני עמם בלבד אלא גם בשביל הרבה אומות אחרות”.. גיטה וביסמארק – אויה לי!

כוח, כוח, כוחו של היחיד, של הגיבור – שפיר; אוֹדין, כפי שהוא מצוּייר במוחם של עובדיו, אלכסנדר מוקדון, יהודה החשמונאי, מוחמד, גריבלדי – שפיר טובא! מכל דין סמוכו לנו! אבל ביסמארק – מאריה דאברהם, מה לו פה? כלום פוליטיקן ערום ביותר ואכזרי ביותר, האומר לדכא ארץ בעזרת חוקים רשעים וחיילים-אבטומאטים, בעל כוח עצמי הוא? מִכָּזֶה אתה רוצה ש“נוציא ניצוצות בשביל אור-נשמתנו”? לאן הובילך רעיונך, הכותב?

וכמובן מאליו, שבא אני להעירך על זה לא מפני שאני רואה, חס ושלום, איזה חשש-סכנה בנכבדות שאתה מציע לנו – ממש כהַנֵי חסידי ופרישי לאחר שמכבים את העששית – עם האופי של מרת גרמניה ואפילו לא באפולוגיה המשונה שלך בנוגע לאחד מרוצחי-העולם. סכנה עצומה יש בדברים כמו אלה, בהערצת שם ביסמארק, כשיש להם השפעה אצלם, במקום שתלמידיו וההולכים בעקבותיו לא מתו, אבל אצלנו – למעשה הן אין זה נוגע כלל, הן אין זה אלא דברים-בעלמא בפועל ממש, ולהלכה – אנחנו העברים המדוכאים גדולי-הרוח לא נשלוף לעולם את נעלינו נגד המושלים בחניתות. יודעים אנו היטב, מבשרנו נחזה זה, כי קָטנוֹ של איזה באלמאשוב עבה וכבירה בגבורה גופנית ונפשית מכל מתניהם של הביסמארקים הארורים ההדוקות בחרב. מעיר אני על אמירתך כשהיא לעצמה ובשביל עצמך. למה הסנוורים הללו? למה סגירת העינים במקום שהדבר ברור כיום? איזה איתן למשל, אפשר לראות, – נו, אומַר – מזה הפגם ההמוני, האידיאוטי, שהצבת למוֹטוֹ? “אנחנו האשכנזים יראים רק את ה' וזולתו לא דבר בתבל”. כל הרוכבים והתליינים שבכל הארצות. אלה חזירי-היער הפראים היושבים על כיסאות, אמרו ואומרים כאמירה המחוכמה הלזו, אלא שבמקום “האשכנזים” הם מנסחים: הרוסים, ההישפּאנים, התוּרכּים, האנגלים, וגומר. הבה גודל, איפוא!

“חלום האדם העולה למעלה” וביסמארק, יוצרו של “פאוסט”, ב' חלקים, ויוצרו של החוק נגד הסוציאליסטים – שומר ישראל עמך, ר' בנימין!


[“המעורר”, שנה ב' חוברת ב', פברואר 1907; החתימה: בר-יוחאי]

יוסף חיים ברנר
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של יוסף חיים ברנר
רקע
יוסף חיים ברנר

יצירותיו הנקראות ביותר של יוסף חיים ברנר

  1. החטא ועונשו (פרוזה)
  2. איגרות י"ח ברנר (מכתבים)
  3. שכול וכשלון (פרוזה)
  4. בחורף (פרוזה)
  5. פת לחם (פרוזה)

לכל יצירות יוסף חיים ברנר בסוגה מאמרים ומסות

לכל יצירות יוסף חיים ברנר

יצירה בהפתעה
רקע

אדם וקניינו

מאת חיים נחמן ביאליק (מאמרים ומסות)

קנאת האדם לרכושו, ככל מדת אנוש, אף היא אינה יונקת ממעין יחידי. נזונת היא בבת אחת ממקורות רבים ושונים זה מזה: גלויים ונעלמים, קרובים ורחוקים. העמל הגופני והרוחני, בעינו או בגלגוליו, המשוקע ברכוש; אפשרות ההנאה הקרובה – תענוגות, שלטון, כבוד – והרגשת הבטחון לעתיד הכרוכות בו; ולבסוף – אם לא לזלזל גם בנמוק זה – המגע התמידי החושי – ולוא רק ע“י “ראות עינים” – שבין הבעלים ובין רכושו, מגע שנעשה הרגל וטבע שני (“חזקה”), וממילא תובע את תפקידו – כל אלה ודאי מעינות גלויים הם, מעינות-שותפים, שכל אחד מהם מטיל מלאי משלו ונותן חלקו, אם רב ואם מעט, לפרנסתה של אותה הקנאה. אבל חוץ מן הרכוש שיש בו מכל אותן ה”סגולות" האמורות, הרי יש גם רכוש נקי מהן, וכלום בטלה קנאת בעלים לגבו? מה תאמר ברכוש שנופל לאדם בלי עמל ובלי יגיעה, ואפילו בהסח הדעת, כמציאה וירושה וזכיה בגורל? ומה יש לומר בעודף רכוש, זה שבעליו עצמו ברי לו מראש, שלעולם לא יבוא להזקק לו לקבל ממנו טובת הנאה ומנת בטחון כל שהן, מאחר שכל אותן “המתנות” סופקו לו כבר, ובשפע שאין למעלה הימנו, ממקום אחר? ושוב מה תאמר ב“רכוש הגדול”, זה שממשותו, או אפילו צלו הסמלי והמספרי, סמויים על הרוב מעין הבעלים עצמם ופעמים גם מדעתם והכרתם, לפי שהוא, הרכוש, גנוז ועומד במספרים מופשטים רשומים בפנקסים ואינם נגלים אלא לרואי-החשבונות בלבד? (ביחס לרכוש זה, הרי גם אביה של הקנאה גופו – רגש הבעלות – אף הוא תלוי על בלימה – על חוט שערה נעלמה של אמונה מסתורית כמעט, מאחר שאין לבעלים עצמו שום יתרון ברכושו על הזולת, אף לא היתרון של “ראות עיניו”). ברור איפוא, כי “המעינות הגלויים” בלבד אין בכחם לפרנס את “הקנאה לרכוש” על כל תופעותיה. עלינו לבקש לה עוד מפרנס נעלם ממקום אחר. מי הוא ומהיכן הוא?

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.