מצב קריאה

תודה רבה על שטרחת לשלוח אלינו הגהה או הערה! נעיין בה בקפידה ונתקן את הטקסט במידת הצורך, ונעדכן אותך כשנעשה זאת.


גודל גופן:
א
 
א
 
א
נא לבחור את תבנית הקובץ הרצויה (פורמט). הקובץ ירד מיד עם הלחיצה על לחצן ההורדה, ויישמר בתיקיית ההורדות המוגדרת בדפדפן.

PDF לצפייה באקרובט או להדפסה

HTML דף אינטרנט

DOC מסמך וורד

EPUB לקוראים אלקטרוניים שאינם קינדל

MOBI לקורא האלקטרוני קינדל

TXT טקסט בלבד, ללא הדגשות ועיצוב


ניתן לבצע העתקה והדבקה של הציטוט על פי התבנית הנדרשת.

שימו לב: לפניכם משאב אינטרנט, ויש לצטט בהתאם, ולא לפי המהדורה המודפסת שעליה התבססנו.

APA:
אשד, ח'. (). הבעיה אריק שרון. [גרסה אלקטרונית]. פרויקט בן-יהודה. נדלה בתאריך 2018-07-23. http://bybe.benyehuda.org/read/6641
MLA:
אשד, חגי. "הבעיה אריק שרון". פרויקט בן-יהודה. . 2018-07-23. <http://bybe.benyehuda.org/read/6641>
ASA:
אשד, חגי. . "הבעיה אריק שרון". פרויקט בן-יהודה. אוחזר בתאריך 2018-07-23. (http://bybe.benyehuda.org/read/6641)

הבעיה אריק שרון

מאת: חגי אשד

מצב זכויות יוצרים:

מוגש ברשות פרסום [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

הבעיה אריק שרון / חגי אשד

© כל הזכויות שמורות. החומר מובא ברשות בעלי הזכויות.

אריק שרון הוא אחת הבעיות הפרובוקטיביות, המרתקות והחשובות ביותר בפוליטיקה הישראלית. הוא בעיה משום שהוא אחד המועמדים הרציניים להנהגת הליכוד ולראשות הממשלה מטעמו, בעידן שלאחר בגין.

אריק שרון מהוה בעיה משום שהוא נציג אותנטי של ישראל של ימינו (לפחות חלק ממנה) ואי אפשר להתעלם ממנו, או לקטול אותו בהבל פה. הוא בעיה משום שגם תועלתו וגם נזקו מרובים, וקשה, או בלתי אפשרי, להפריד ביניהם. כזה היה בצה“ל למפקדיו, לפקודיו ולדרג הפוליטי הממונה על צה”ל מימי דוד בן-גוריון. וכזה הוא בזירה הפוליטית, במישור הפנימי, המפלגתי והפרלמנטרי, ובמישור החיצוני – בעיצוב מדיניות החוץ, הבטחון, ובביצועה הלכה למעשה. הוא בעיה בחשיבתו המקורית, הלא שגרתית, החריגה והצורמת במקרים רבים, והוא בעיה בביצועה הנועז, המפתיע, השיטתי והדורסני -תערובת של טנק ובולדוזר. בכל אשר יפנה התועלת והנזק כרוכים זה בזה. העשן והאבק מערפלים את התמונה.

חשיבתו המקורית אינה “נקייה” בגימור שלה, והיא כרוכה בסתירות פנימיות הגורמות להתרוצצות הולכת וגוברת במהלך החשיבה ובמבחן המעשי שלה. תנופת הביצוע שלו מלווה בשוליים רחבים של חיכוך מיותר ומפריע. הוא פולמוסן ברוטאלי ונטול מעצורים. אינו מנסה לשכנע את מאזיניו, אלא להלום בבני הפלוגתה שלו – לפסול אותם אישית, להחשיד את מניעיהם וכוונותיהם מבלי לנסות לערער את טיעוניהם ולהוכיח את טעותם ואת צדקת עמדתו. את מלחמותיו הצבאיות הוא ניהל על טהרת האסטרטגיה של הגישה העקיפה, כאחד התלמידים והמבצעים המזהירים של תורת לידל הארט. את מלחמותיו הצבאיות הוא מנהל כחקיין גרוע של קלאוזביץ, באסטרטגיה של כיתור והשמדה טוטאלית. בעולמו של אריק שרון יש אויבים ויריבים שצריך להלחם בהם, מכשולים שצריך לעקוף אותם, ויש אלה שאפשר להיעזר בהם נגד אלה ואלה. אין לו שותפים שווי משקל וערך, שאפשר וצריך לשתף איתם פעולה לטווח ארוך, על בסיס של שוויון. אפילו לא אלה שמסכימים לעמדתו. גם באלה כדאי לחשוד ולשמור אותם במרחק בטחון.

זו הבעיה של אריק שרון לעצמו ולזולתו. באורח פאראדוכסלי טמון בה מילכוד מסוכן למערך. סגנונו הברוטאלי והפרוקטיבי מרחיב את חזית ההתנגדות למדיניותו עד שהיא כוללת גם את אלה שבעצם היו צריכים להסכים לה, כיוון שהוא ממשיך ומקיים במידה רבה את מה שהם התחילו. כך מצליח אריק שרון להיות היורש והמנשל של תנועת העבודה מערכיה ומנכסיה בעבר ובהווה, וגם בעתיד. הוא מרגש “ומקפיץ” את המערך והודף אותו למבוי סתום של אופוזיציה כוללת ומתמדת בתחום מדיניות החוץ והביטחון – אופוזיציה גם לעצמו, למצעו ולדרכו ההסטורית. המערך מפנה את מקומו לאריק שרון ומעביר אליו את שרביט ההנהגה הלאומית בנושאי ההתיישבות והביטחון (לאחר שמעריציו כבר הכתירו אותו כמלך ישראל).

אפשר להביא שתי דוגמאות, שכל אחת בפני עצמה מחייבת דיון נרחב – הסכם האוטונומיה ומיזכר ההבנה על שיתוף אסטרטגי בן ישראל וארצות הברית. בשני הנושאים הללו נדחף המערך, במידה מסויימת גם בגלל סגנונו של אריק שרון, לשלילת עצמו.

תכנית האוטונומיה הכלולה בהסכם קמפ דייויד היא גלגול נוסף של רעיון האוטונומיה שהועלה לראשונה על-ידי יגאל אלון, ואחר כך עסק בו משה דיין (מטעם המערך) גם בשם האוטונומיה וגם בשם “הפשרה הפונקציונלית”. בממשלות המערך והליכוד התרוצצו זו בצד זו אפשרויות שונות של פשרה פונקציונלית ואף של פשרה טריטוריאלית לעתיד לבוא. הסכם קמפ דייויד לא נעל את הדלת בפני שתיהן, בהסכם האוטונומיה, ובהסכם השלום עם ירדן. שני סוגי פשרה זה בצד זה היו חלק מקונסנזוס לאומי שהליכוד והמערך היו שותפים לו בדרגות שונות. את הביטוי הטוב ביותר לכך נתן כרגיל אבא אבן. הוא הציע כפתרון לבעיית השטחים במסגרת הסכם קמפ דייויד את הנוסחה “יותר אוטונומיה על פחות שטח” כלומר – מזיגה של פשרה טריטוריאלית (פחות שטח) ופשרה פונקציונלית (יותר אוטונומיה).

זו האמת ואריק שרון נותן דרור ללשונו כשהוא רוצה להביע בוז (לא בלתי מוצדק) כלפי כמה מדוברי המערך, המנסים להעמיד פנים כאילו המערך שלל ושולל את עמדת הליכוד בנושא האוטונומיה. המערך לא שלל את תכנית האוטונומיה כשהצביע בכנסת בעד הסכם קמפ דייויד והתחייב לקיים אותו אילו היה מנצח בבחירות.

המערך לא שלל בעבר – לא את תכנית האוטונומיה ולא את יסודותיה הקודמים מתקופת ממשלות המערך. הוא לא יכול לשלול אותה גם בהווה, משום שישנה רציפות והמשכיות במדיניות הישראלית בשטחים מאז מלחמת ששת הימים ועד היום. קיימות סטיות והסתעפויות שאפשר להתנגד להן על יסוד אותה מדיניות ולאו דווקא על יסוד שלילתה. דוברי המערך צריכים להזהר ולהבחין היטב בין המשכיות ורציפות של המדיניות בשטחים, לבין הסתעפויות וסטיות ממנה. אחרת יגיד להם אריק שרון מחר – איפה הייתם כשהותוותה המפה החדשה של ההתיישבות והבטחון.

דוגמה אחרת היא מיזכר ההבנה בדבר השיתוף האסטרטגי. אפשר להוכיח בנקל כי גם בנושא זה המחלוקת בין הליכוד למערך היא שאלה של פחות או יותר, וכי אריק שרון הולך בעקבות גדולים מימי דוד בן-גוריון וכל ממשיכיו, כשהוא מנסה להגיע לברית מדינית וצבאית (בשמות ובדרגות שונות של התחייבות) המבוססת על אינטרסים משותפים. לעיתים הברית הרצויה היא חשאית ונושאת אופי של “קנוניה” (במובן חיובי ומועיל של המושג, למרות הטעם לפגם הנלווה אליה), לעיתים היא נושאת אופי גלוי ומוכרז. בעניין זה ישראל יכולה להימצא באחד משני המצבים. האחד בדומה לזה של פילגש והשני בדומה לזה השל ידועה בציבור. ישראל אינה יכולה להגיע לסטאטוס מכובד של נישואים מונוגמיים ואקסקלוסיביים. (היא יכולה לדגול ב“נישואין” רק אם תשלים עם ריבוי נשים נוסח המזרח, כאשר לארה"ב יהיו כמה נשים מזרח-תיכוניות, שרק אחת מהן – היא ישראל ויתרן מדינות ערב והאיסלאם).

אריק שרון פועל בכל הנושאים הללו בעזרת יועצו האלוף אברשה טמיר, שהיה יועצם של שרי הבטחון הקודמים כראש אגף תכנון במטכ"ל ובלשכת שר הבטחון. אברשה טמיר הוא איש המפתח בעיצוב ההמשכיות במדיניות הבטחון הישראלית בממשלות המערך והליכוד גם יחד. מטעמים של יוקרה אישית ותועלת מפלגתית מעדיף אריק שרון להציג את כל התכניות והמעשים כאילו הם מתחילים אתו ולפניו לא היה כלום. מהצד האחר – הוא טוען (יחד עם מנחם בגין) שהוא היורש והממשיך האמיתי של המסורת הגדולה של תנועת העבודה בהנהגה לאומית בנושאי ההתיישבות והבטחון. מבקריו של שרון מן השמאל של המערך מסייעים לו בנשיאת שני הכתרים למרות הסתירה ביניהם. הם מסייעים לו להכין את השאלה – איפה הייתם. יוסי שריד עוזר לאריק שרון להוכיח שהוא גם יורש וממשיך וגם חדשן ויוצר בענייני חוץ ובטחון ושהמערך הוא לא זה ולא זה. גם יוסי שריד הוא חלק מבעיית אריק שרון.

10.12.81

© כל הזכויות שמורות. החומר מובא ברשות בעלי הזכויות.

לראש הדף

חגי אשד
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של חגי אשד
יצירה בהפתעה
רקע

הנאום באגודת המכבים

מאת בנימין זאב הרצל (מאמרים ומסות)

(לונדון 6 יולי 1896)

אדוני!

למן היום אשר נתכבדתי לדבר באזניכם באחרונה, עשה ענין-היהודים צעדים קדימה. לא אוכל להגיד לכם היום פה הכל, יען כי הדברים היותר חשובים שנעשו, דורשים שיטפלו בהם בדעת-נקיה. אבל לשלשה אנשים נכבדים בעיניכם גליתי דברים שאל נתנו להגלות. שלשת האנשים המה: שר-הצבא גולדסמיד מר שמואל מנטאגיו והרב זינגר. מה שאוכל אפוא רק לרמוז עליו או אנוס אני לעבור עליו בשתיקה, עומד תחת ערובתם המוסרית של שלשת האנשים האלה.

התקדמות לא-מצערה אני חושב לראות בזה, שעלתה הצעתי בדבר יסוד מדינת-יהודים לפני מושלי-ארץ, אשר נשאו ונתנו אתי על אדותה בשים לב. הדבר יעורר תמהון בלב אלה, שמצאו לפני ירחים אחדים לנכון להביט בצחוק של לעג ובוז עלי ועל רעיוני המשוגע. צחוק, גערות, חרפות וחשדים רגילים ללות כל רעיון חדש בדרכו, המלאה מכאובים וכעס. כל אלה לא חשכו גם מפני. העיקר הוא כי נלך הלאה מבלי משים.

בשעה שכתבתי את ספרי הקטן ע"ד מדינת-היהודים, חשבתי לי לערמה יתרה מה שנסיתי לסתור מראש כל מה שיכולים לטעון כנגדי. אבל לא הועלתי בזה. כל השאלות, שנסיתי להשיב עליהם בדברים של הגיון בספרי, נשאלו בכל זאת, מבלי שים לב אל אשר השיבותי עליהן מראש. התבוננו וראו: נמוקי לא נסתרו, אלא לא שמו לב אליהם. אנשים רבים לא יקראו בספר מה שכתוב בו, אלא מה שהם מכניסים לתוכו. ויש אשר ידעו רק את שער הספר! אלה היו קשרים ביותר במשפטם. מדינת-היהודים! האין זה רעיון-רוח או סכלות? או האין זה שחוק של לץ-יהיר שחמד לו לצון, כדי לבדח פעם את הבריות – על חשבונם של אחיו בני עמו האומללים?

הטענות בגנותו של ספרי עצמו מספר. אחדות מהן מונחות אתי למשמרת והנה תהיינה למצבת-זכרון יפה למחבריהם, כאשר תקום מדינת-היהודים. מה שמבדח ביותר את דעתי הוא, כי המבקרים מתנגדים יותר איש לרעהו מאשר לי. אני עמדתי עם ספרי, כביכול, בתוך. האחד נתן אותי לאופטומיסט נבער

והשני – לפסימיסט נמוג מפחד. פעם היתה הצעתי חלום בערפל, ופעם – עסק של רמיה.

העמים, שאנו מפוזרים בקרבם, ישבעו רצון אם נעזוב את ארצם, אבל אנחנו לא נאבה לצאת.

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.