מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

מאמרים מן העזבון

מאת: חיים נחמן ביאליק

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

הקדמה ל“מדרשים קטנים”

הקדמה מאת המסדרים ל“מדרשים קטנים”, מקובצים, סדורים ומוגהים על ידי י. ח. רבניצקי וח. נ. ביאליק. עם מבואות קצרים מאת ש. אסף, כרך ראשון – הוצאת “מוריה” באודיסה. אודיסה תרע"ט. בדפוס “מוריה”, באזארנאיא 23.

רבה ורחבה נחלת האגדה. מלבד המדרשים הגדולים, המפורסמים, עוד נשארו לפליטה המון מדרשים קטנים, שלמים ומקוטעים, בני זמנים שונים ובני תכן וצורה וסגנון שונים, שמפאת קטנם לא זכו לפרסום כאחיהם הגדולים. רבים מאלה לא יצאו מעולם במחברות מיוחדות, אלא הגיעו אלינו אגב ספרים וכתבי-יד אחרים, בהבלעה או בתור נוספות. “שלא להוציא הגליון חלק”. ואף אלו שיצאו ונתפשטו בכמה מהדורות – מזלם גרם להם להשתבש ולהסתרס ממהדורה למהדורה עד לבלי הכר מראיהם. הראשון שנתן לבו ויגע בכשרון ובדעת לכנס את נפוצות המדרשים הקטנים, להכניס בהם קצת סדר ולהגיה עליהם במבואות הקצרים, הכתובים גרמנית, מעט אור – היה החכם והדרשן המפורסם הד“ר אהרן ילינק ז”ל מוינא במחברות הידועות בשם “בית המדרש”; ואולם גם החכם הזה, כמשפט כל ראשון ומתחיל בדבר, לא מצאה ידו להביא את מלאכתו לידי שכלול. הרבה מן המדרשים הקטנים עדיין נשארו מחוץ לגבולות כנוסו, אם בכוונה ואם מפני שלא נודעו לו מקצתם בזמנו. וגם אלה שנכנסו – אין סדורם עולה יפה ועדיין כמה מהם לא נקו כל צרכם מסיגיהם, הם השבושים והסרוסים הרבים, שמפסידים הצורה ומשחיתים הכוונה. עבודת הכנוס והבירור עצמה הרי היתה בזמן המכנס עבודת פרך. ואחד, אפילו מלאך, אינו עושה בשלימוּת שתי שליחות. בינתים עברו כמה שנים מיום שנחתמו מחברות “בית המדרש”, ובימינו כמעט כלו מן השוק ואין להשיגן.

הגיעה השעה לכנס סוף סוף את המדרשים הקטנים כנוס חדש ומתוקן, מלא ושלם מן הקודם, ובסדר נאה והגהה יפה משל זה. ולכנוס כזה שאפו המסדרים הפעם.

כל המדרשים הקטנים, בין שבביה“מ לילינק ובין שמחוץ לו, יֵצאו כרכים כרכים, כל כרך מוקצה לסוג מיוחד עפ”י תכנית קבועה ומסוימה, שתתבאר בפרוטרוט בהקדמה לכרך השני הבא.

בכרך ראשון זה באים דברי אגדה ספּוּריים – בלי הבדל זמני כתיבה, צורה ודרכי סגנון – תלויים בעניני המקרא ובמאורעות תולדיים שלאחריו עד עשרה הרוגי מלכות. סדורם – לפי סדר המקרא והמאורעות.

הפנים של המדרשים הוגה הגהה מדויקת על פי מקורות אחרים. מלים קשות נתבארו בשולי העמוד. שבוש, לקוי או גמגום לשון שלא מצאנו לו תקון – העירונו עליהם. לכתובים ומקראות שהובאו בפנים מן התנ"ך – נוספו מראי מקומות.

בראש הספר באים מבואות קצרים, מבוא לכל מדרש בפ“ע, כתובים ע”י מר ש. אסף. מבוא כללי לכל המדרשים הקטנים יסופח לאחד מן הכרכים הבאים.

חיים נחמן ביאליק
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של חיים נחמן ביאליק
יצירה בהפתעה
רקע

מול אהל תימורה

מאת בנימין נחום סילקינר / אהרן דוד מרקסון (פרוזה)

פּרק א: בא והלך

במעגל נשיו הנחמדות, שישבו לארץ ונשאו אליו את עיניהן המלאות געגועים, מסביב למדורה הבוערת, סבב חתיה והלך עם אשתו החדשה אַילה בחירת לבבו, ידו בתוך ידה, וחגג את חג אהבתו אליה. שמונה פּעמים סב חתיה את המדורה עם ילדת-היופי בליל שמחת לבו. שורר לכל נשיו את התלאות הגדולות אשר סבבוהו עד שהצליח לקנות את לב אַילה היפה בנשים.

כלה חתיה לשורר וישב על מרבד-הכלולות הרענן, ואילה נשענה על ידו. קמה הבכירה בנשיו, פּתחה את פּיה בזהירות, ודברה את דבריה ברעד: "שמחתי כי ניתנה לך תאות נפשך, ואת אהבת העלמה אַילה, היפה בבנות, רכשת; אולם אל נא, חתיה, תתהלל בזה הנצחון נחלת: בלילה הזה, כשישבת בסירתך הקטנה עם בחירת לבבך אַילה וחתרת בכחך הגדול להגיע אל היבשה, התפּרצו חזיזים וברקים ובקעו את לב העננים, את פּני כל תבל ומלואה האירו, וילד לי הראו בעד הערפל המואָר, ילד כמוהו לא היה עדיין בינינו, ולרגליו האירו שמי השמים את הדברים האלה: “ילד יולד לאַילה, בן ניתן לחתיה!” ואחרי כן הרעימו הרעמים בזוועה ובשרו את הבשורה קול אחד: אשרי הבקעה אם יבא, אויה לבקעה אם יובא! ושנית התפּשטה החשכה ומשלה בחלל העולם הנדהם.

נופף חתיה את ידו וצוה עליה לשבת. ענה חתיה ואמר: "יונתי, אל נא תראי לי, קרדום-אבן לטוש לי, וחרב-צור נכונה לי, להרוג בן לא רצוי לי. נשאו כל הנשים את קולן וקראו בחרדה: ואַילה אם תצעק נוראות? שם חתיה את ידו על לחיה של בחירת-לבבו אַילה שהתכסתה כולה אדמימות, ענה חתיה ואמר בנחת: אם תצעק, אזי את הפתיה בשבטים איסר. חבקה אַילה את צוארו באהבה ועל דבריו הוסיפה: “רצונך כהררי סלע, כעצי היער העתיק”.

באמת ובלב תמים דברה אַילה את הדברים האלה. כי לבה היה שלו אז ומלא אהבה עזה כמות לבעלה חתיה. אך כאשר רבו הימים והיא הרגישה כי קרבו ימיה ללדת ורגשות אהבה חדשים, כמוהם לא ידעה מלפנים, מלאו את כל חדרי לבה, כסתה עצבת את פּניה ולחייה הלבינו וחוורו, חדלה הזמרה משפתיה ובחדרה לבדה ישבה. הביטו אחריה יתר הנשים בחשד ובלחש נדברו אל חתיה. עזב חתיה את כולן ובלה גם ימים גם לילות בחדר אילה, ואצלו החרב השנונה והקרדום הלטוש.

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.