מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

האור [מאת אנרי ברביס]

מאת: רחל המשוררת

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

האור, רומן מאת אנרי בּרבּיס


יש לו לאנרי בּרבּיס דבר מה המוציא אותו מכלל הסופרים בני דורו. זו – עריגה לא תשקוט, ערגת האמת.

בתחילת הספר מסופר: דודתו של סימון פולין, גבור הרומן – אומרת לו ערב אחד: “תוכל להגיע לגדולות, בעל כשרונות שכמותך. אולי יבוא יום והשמעת את האמת לבני אדם. היו אנשים אשר צדקו מכולם. ולמה לא תהיה גם אתה, פעוטי, אחד הקוראים הגדולים הללו?” ודבריה אלה הם כעין רמז, כעין קצה חוט השָני העובר בספר.

הפבּולה אינה מורכּבה. סימון פולין, עלם צעיר, יושב עם דודתו הזקנה, אשר חינכתו, באחת מערי צרפת לא גדולות. עבודתו בבית-החרושת בתרשומת היא עבודה חדגונית ושקטה. ובערבים הוא נח בחברת הדודה וּמקדים לשכב לישון. “כל ימות השבוע מראשיתו עד סופו דומים זה לזה”. סימון פולין אחד מרבים, רבים מאד ולבו טוב עליו: " רוצה הייתי כי לא יארע דבר אשר ישנה את מקומם של התנוּר, המזרקת, הארון השחום ואת אופן מנוחתי בערב, החוזר בקביעוּת".

פעמים יתלקחו בבית-החרושת ויכוחים על עניני דיומא וסימון פולין מתקומם בתוקף כנגד רעיונות הודפים אלה (רעיונות סוציאליסטיים) ולועג ביחד עם אחרים ל“הוד מלכותו – העם – שאינו עומד תחתיו מתוך שכרון”… זה שהיה הוא שיהיה. פזמון השגור בפי כל היה גם לו לאמת החיים.

ואוּלם פרצה המלחמה ועל שדות הקטל שטוּפי דם מצא אמת חדשה, האמת היחידה. היא הפיצה אור באופל, זרעה הלאה שקרים יפים והביאה מרפא לאנושות חולת מדוּחים.

בּרבּיס מפרכס לפני מעוּות ענקי הקרוי מלחמה וצווח: “בינו, חיות בית קטנות, אנה מוליכים אתכם אדוניכם! היטבתי לראות: המונים אלה – מוחם, נשמתם ורצונם אינו בא כי אם מעבר מהם”. ויש אשר ידמה לקול אליהו הנביא המוכיח את המלך הרשע. באכזריות של צודקים הוא מציגנוּ ערומים בפני אפסוּתנו אנו. נאמנות, קרבן עצמי, בטוּיי גבורה הכּרוכים במלחמה – הוא גוזל את קסמה המזוּיף מאתנו ומחליפו במרי האמת:

“אין סיבת המלחמה אלא עבדוּת”. “לא כל השליטים ילבשו עוד בגדי מלך, אך למאת פרצופיה של המלכות אותם הסימנים. והם חוזרים ונשקפים מתוך בת צחוקם: חמוֹד, דרוֹס, ערוֹץ. והמון אשר עיניים לו ולא יראה, אזנים ולא ישמע, ההמון שוטה הוא, כי אחרים חושבים בעדו. ובחילקו השני של העולם אותן במות מוחצות שטחי אדם לאין סוף, ואותם עבדי מלכות מצופי פז זורקים להם מלים, אשר אינן אלא תרגוּם המלים הניתנות כאן”.

כן מניס האור את צללי הליה. הרהוּרי לבו של סימון פולין מתרקמים עם תלאות חיי אנשי צבא, עם תאורי מלחמה מחרידים. פרקים בודדים פולחים את הקורא, מעלים דמע בעניו. אולם אף משהו משום טנדנציוזיוּת אין בספר כי כרוז האמת הגדול הוא גם אמן גדול.

תרפ"ט

רחל המשוררת
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
יצירה בהפתעה
רקע

בין הפטיש לסדן

מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (זכרונות ויומנים)

(כבי נודד)


א

אם ייסר ה' את בן-אדם ויראהו את עצבון בדידות החיים, אז ירחיקהו נדוֹד מעיר מולדתו, מערש נעוריו. – אִמרו ארץ אבות, אִמרו גָלוּת; המקום אשר בו יעזוב הנער רחם אמו ויפקח את עיניו להביט על סביביו, נושא הוא בחיקו וברחשי לבו, כאשר ישא את זכרון אביו ואמו, כל הימים. יבואו על האדם כל גלגולי החיים וּתלאותיהם, ילמד לדעת את החזיונות הקשים בעולם ובחיים, אויר מולדת יושב בסתרי הנשמה, כאור הליל בחידוּש הלבנה או כטוהר הבתוּלה, אשר לא ידעהּ איש. ומי שאצלו אין הדבר כך, יעזוב את הוד רגשי נוער אלה, ישכחם ויסירם מלבו, נפשו בת-בליעל היא, או אין אלהים כל מזימותיו. – –

שלוש ערים יכולות להיחַשב כעיר מולדתי. בראשונה יצאתי לאויר העולם, לשניה לקחוני הורי לשבת בהיותי בן-שלוש; ובבואנו להשתקע בעיר השלישית, הרי אני בן-חמש, וכבר אני יודע לסַפּר לחברי, בעת שישבנו על ערימות חול ובנינו לנו מערות וגשרים, כי אני עולה מדי ערב בערב השמימה ואראה ואדבר את שלמה המלך…

את אברהם אבינו ואת שאה ידעתי פנים אל פנים, כאשר ידעתי את שכני אבי. בעת התיצבה מרים על היאוֹר, לדעת מה יעָשה למשה, נדמה לי כי אנכי עומד על יד ימינה, והיא מַחלקת ראשי ושואלת אותי לשם אבי. ואת יהושע בן נון עברתי את הירדן וַאשא גם אני אבן קטנה בידי אחורי המחנה. התוֹלדה הכתובה בספרים היתה חיה לנגד עיני, כחלקי העיר שבה נגור. – ובבוא אלינו איש ספרדי מארץ רחוקה ומצנפת אדומה על ראשו ומדבּר בלשון-הקודש, נדמה לי כאילו מתהלך אנכי בחוצות ירושלים ומתקוטט עם ערבי. אל תראוּני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. רחל מבכה על בניה. אֵלוני מַמלא. המקראות המקוטעים לא משו מחזון עיני. ובתת לי האָמה חתיכת לחם משוּח בחמאה, אמרתי לה: בּתיה, אני הולך אל ארץ מדין לדבּר את הקֵיני.

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.