מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

ישן מפני חדש

מאת: יוסף יושעה ריבלין

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

ישן מפני חדש / יוסף ריבלין


יתר מועדי כל כולל מהכוללים הרבים שבעירנו מושך ועד כל הכוללים עליו ביותר את דעת הקהל וממנו יקוו שוחרי טוב תקונים טובים ותועלת, בהיותו משותף לכל איש מישראל ונושא עליו חותם האחדות, ואלו כל אחד משאר הכוללים בודד הוא במועדיו וקיומו תלוי בפרוד ישראל למשפחות שונונת וכוללים שונים. אולם כרבות הטובה תגדל גם החובה, ר“ל כרבות המעלה לאיש או חברה, כן תרבה חובתם להטיב ולהועיל ואחריות עותתם עליהם; ככה אנו רואים בכל ה”אמה הישראלית" שצריכה להיות סגלה מכל העמים ובהטיבה מעלליה תקבל שכר כנגד כל האמות, ובהעוותה תלקה ג“כ יותר מכל אומה אחרת. וכן גם בנידון ועד כה”כ: יען היות דגלו עליון על כל שאר הכוללים, לכן מחויב הועד הזה יותר מכל כולל אחר לעשות דברים מועילים; וכן גם ינוח עליו שבט הבקרת יתר מעל כל כולל אחר, כי על כולל פרטי ישקיף “חובב ציון” כעל מוסד שמני, העתיד להתבטל בקום אחדות שלמה בין כל ישראל השוכן בציון, אבל על ועד כל הכוללים ישגיח ויתבונן כעל מוסד נצחי, שכל תקוני הזמן והעתיד לא יחלישוהו ויבטלוהו כ“א יחזקוהו ויקימוהו, בתנאי שלא יחסר בתוכו ובמעשיו שרש הקיום הנצחי, שהוא "התועלת" האמתית. על כן משתעים ועוסקים משכילי דורנו וחובבי ציון בועד כל הכוללים יותר מבכל כולל אחר, כמו לשמל המלמד להועיל יעמל יתר להעניק תלמיד המוכשר ונבון מכל המדעים הטובים מאשר יעמול להעניקם לתלמיד נבער מדעת, מדעתו כי מ”חוחים לא יוציא תפוחים" אף אם יכלה כל כחותיו בעמלו אבל עץ התפוח כי ירכיבהו וישביחהו יש שכר טוב לפעלו.


והנה אחת הסבות המובילות לכל תקון בחברת האדם היא, כידוע, התחרות, אשר על כן יש לקוות תועלת גם מכולל האמריקני המתאמץ להוסד פה. מסופקני מאד אם תהי התועלת הזאת תועלת ממשית וחיובית ר“ל שבני הכולל הזה בעצמם יצטינו במעשים מתוקנים ובמוסדים מרבים טובה לעם, כתביעות ותפיות חובבי ציון האמתים. כי כמה שאנו מכירים את בני אמריקה פה, הנם רבם ככלם זקנים ישישים אוהבי מנוחה, לפעמים גם אוהבי עצמם יותר מדי, ולא מאלה נוכל לקוות קיום התקונים שהמשכילים דורשים, והנסיון והתבונה שיש מכבר לועד כל הכוללים בודאי יחסר לאלה הזקנים; רק תועלת שלילית תוכל לצאת מזה, כי התחרות יכריח את ועד כה”כ בעצמו לותר מעט מגאות יחוסו העתיק ולהקשיב רק קשב לתביעות ודרישות חובבי ציון. על כל פנים – מי יתן והתעוררו עתה אחב"י בני אמריקה לעשות תקון טוב בחלוקת ירושלם באופן שבכסף החלוקה יוסדו מוסדי תועלת המפרים וקימים בציון, כי רק לבני ארץ האורה יאתה להפיץ אור בציון!


הצבי, י“ב באלול תרנ”ו.

יוסף יושעה ריבלין
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של יוסף יושעה ריבלין
יצירה בהפתעה
רקע

שימֶלֶה

מאת שלום עליכם (פרוזה)

[א]

שימלה אחי

כמו חי עוד ניצב לנגד עיני! את עיניו המלאות והשחורות אשר הפיצו אש; שערות ראשו העגול, השחורות כעורב, אשר ניצבו כמסמרות, תמונתו העליזה, שפתו הנמהרה וכל יצורי גוו, כל ימי חיי לא אוכל לשכוח אם כי גלים ומשברים הרבה עברומהעת ההיא; ומי יודע אם נשמתו איננה צרורה כבר בצרור החיים? אם מכבר לא יציץ ציץ על גל קברו?…

על אודות שימלה אדבר! על אודות אחי שימלה, אשר צעיר הייתי ממנו כעשר שנים, על אודות שימלה אשר אזכרהו כחלום חזיון לילה.

שימלה ‘בן-רשף’! נודע בשמו בעודנו נער את ילדי החדר, שימלה ‘אש אוכלה’, קראוהו בימי בחרותו, ושימלא ‘שקץ’ היה שמו בכל העיר, עת נשא אשה ויגרשנה, ויוסף ויקח אשה, וישב ויגרש גם אותה, ולא חדל להיות איש ריב ומדון לכל יושבי העיר אחד לא נעדר, ולהסתולל במו ולעולל למו עלילות, וגם אחד לא היה בכל העיר אשר לא עמד כעצם בגרונו, אשר לא היה כרצח בעצמותיו, עד כי כל באי שער עירו מנעו רגלם מנתיבתו, ומעט מעט החלו לשאת פניו ולירוא ממנו…

הוי רכי-לב שפלים! לשוא פחדו פחד לא היה פחד! כמו באמת היה שימלה נורא על כל סביבותיו, וידו לאל היתה לחבּל ולהרע! איש טוב כמוהו, בעל נפש יקרה ולב בשר ורוח נדיבה כשימלי לא מצאתי עוד! את קשיטתו האחרונה בלעו מפיו, גם שמלתו לעורו נכון היה בכל עת לתת לכל איש אשר הראה לו פנים נזעמים ורוח נכאה, נשבעתי כי באיש כמוהו נמצא ‘את מי לאהוב’.

ובכל זאת בעיני כל רואיו לא נשא חן וחסד, לא אדע מדוע? בשל מה? ובשל מי?

– חפצך להיות שימלה? לא! לא תהיה שימלה! בטרם תגדל להיות כמוהו אקדים להכין לך קבר, ואורידך חיים שאולה! התשמע בן ממר?

דברים בוטים כאלה עלי היה לשמוע כפעם בפעם מפי אבי עת הכיר בי אותות אי-רצון ללימודי (כי מי מבני גילי שבע רצון מלימודו? הלא רק אנוסים היינו על-פי הדיבור!).

– מה חפצך מהילד? – קראה אמי אשר היתה מגן בעדי – שימלה שמעון! מה זה תשמיעהו מוסר כלימתו תמיד? הוא לא יהיה כשימלה בישע אלוהים! אל רחום וחנון הוא! בידו יכאיב, ובימינוֹ יחבוש, ולא אוסיף לדאבה עוד. אקווה כי יהי שומרי ומצילי! אך אם הרביתי חלילה לפשוע, אם לא נותרה לי זכות אבות מעט מזער!… אל תוכיחני באפך על דברי אלה אב הרחמים!

– זלאטי התראי? התתבונני? שימלה הנהו! עצם מעצמי! …

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.