מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

משדה הספרות ("מחברות הקק"ל")

מאת: יוסף חיים ברנר

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

הצעד של מנהלי הקרן הקימת לישראל להוציא לאור את ספרות-התעמולה של הקה“ק גם בעברית ראוי בלי ספק לברכה. עד הנה יצאו לאור שלוש מחברות: “מצבת-זכרון ליחיאל טשלינוב” “קנין-היחיד וקנין-הציבור בקרקעות”, מאת ד”ר מ. אופנהיימר; “החכירה בירושה ויתרונותיה למעשה” מאת אג' י. אטינגר (חוברת כפולה, מתורגמת על-ידי ד“ר א. רובינזון ז”ל); “ראשית היעור הלאומי”.

לכל המחברות הללו מצורפת הוספה על הקרן הקימת לישראל ומפעליה הישוביים בארץ, כמו שמצינו בתוצאות של הקרן הקימת בשאר לשונות. ואולם זכות של ארץ-ישראל ושל השפה העברית ודאי תעמוד להם, לדינים וחשבונות שכמות אלה, להיות זהירים ומדוייקים. בהוספה של חוברת-צ’לינוב עוד אנו קוראים, למשל, על יער הרצל (?), על חות הלימוד החקלאית לנערות שבכנרת (?), על מושב של בעלי מלאכה ע“י מרחביה (?), על המושבה באר טוביה השייכת לקה”ק (?) – הכל כמו בחוברת הז’ארגונית שנדפסה בחוץ. בחוברות העבריות הבאות אין כבר בהוספה “יער הרצל ההולך וניטע”, אלא “ראשית היעור הלאומי”; ואין גם יתר הטעויות הנ"ל.

בהקדמה לחוברת הכפולה נאמר, שהיא ראשונה לשורת מונוגרפיות המטפלות בשאלות העבודה הישובית בארץ-ישראל. ועל זה ודאי יש לשמוח, כי יחד עם הענין הישובי האקטואלי שיש בחוברות כמו אלו, הרי הן גם כלי מחזיק השכלה ודעת בתורת-החברה, דבר שחסרונו גדול מאד בקהל-צעירינו, ויש להן ערך מחנך ברוחנו. כי אימתי נשמעו בספרותנו דברים כדברי אופנהיימר בסוף מאמרו המעולה? הלא כה דבריו כאש:

“אהבת-רעים ומשפט אחד – נחזיק במצוות הללו, שתורת משה ותורה שבלב מצווה אותנו בבואנו לכונן את ארצנו… נישמר-נא לנפשותינו מעבוד את אלוהי-הנכר ומלכרוע ברך לפני עגל-הזה, פן תבוא עלינו קללת ה' לתת אותנו לתעות במדבר עד עידן ועידנים. זכות-הקנין הרומית זהו יצירו של עם מלחמה. כידוניי-הרומים גירשו אותנו מעל אדמתנו. אל-נא נלך בחוקותיהם בשובנו אליה. לא לאדנות עלינו לתת מהלכים בארצנו, כי אם להיפוכה הנצחי, ושיתוף-הכוחות – זה דגלנו”.

עיין שם.

[הוצאת הפועל הצעיר“, אב תרע”ט; החתימה: ב. –י.]

יוסף חיים ברנר
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של יוסף חיים ברנר
רקע
יוסף חיים ברנר

יצירותיו הנקראות ביותר של יוסף חיים ברנר

  1. החטא ועונשו (פרוזה)
  2. שכול וכשלון (פרוזה)
  3. בחורף (פרוזה)
  4. איגרות י"ח ברנר (מכתבים)
  5. פת לחם (פרוזה)

לכל יצירות יוסף חיים ברנר בסוגה מאמרים ומסות

לכל יצירות יוסף חיים ברנר

יצירה בהפתעה
רקע

חזון הרוחות או "ר' אברהם לוח"

מאת אלחנן ליב לוינסקי (פרוזה)

(לדברי ימי קהלה אחת).


כמו חי הוא נצב לפני, כמו אתמול ראיתיו, כמו היום דברתי עמו, אף כי שנים רבות כבר חלפו מן העת ההיא, וחליפות ותמורות רבות ושונות באו בחיי כל בני קהלתנו. אנכי אז רך וצעיר לימים, ור' אברהם – “בעל-הבית” בעצם כחותיו ועירנו “גולן” אשר בפלך אפלה – קהלה קדושה בישראל, קהלה מסודרה בכל “כלי-הקודש” וצרכי הצבור: בית-הכנסת בעד “המון העם” בנוי כמו רמים, ובית-המדרש לתורה ותעודה בעד “דגל הזהב”, בעד בעלי-הבתים הגדולים, הלומדים; ומקוה כשרה כדת, ובית-המרחץ עם איצטבאות תחתיות, שניות ושלישיות, ושני בתי-הקברות, החדש והישן, “הקדש לעניים”, ותלמוד-תורה בחצר בית-הכנסת, ובית הקהל; והקהל בעצמו – כל אחד מיושביה בעל-הבית נכבד, וכל בעל-הבית – שלם בגופו ובממונו… ופרה ועז לכל בעל-הבית, ומרעה לעזים… הוי, מרעה, מרעה, מרעה! כנפשם שבעם, ביער אשר אצל העיר, או בשדה, או באחו – והעזים אכלו ושתו ושמנו. בקצור “גולן” היתה אז על תלה בנויה, כל בית מלא מזן אל זן, והעיר כולה זבת חלב ודבש.

ועתה? הוי, מה נשתנו העתים! אַיָם הימים הטובים ההם? אים החלב והדבש? אנכי גדלתי, באתי באנשים, זקנתי, שבתי, את חלב “גולן” כבר הקיאותי מקרבי, בעלי-הבתים הגדולים רוששו, ובתיהם היו למעי מפלה, בית-המדרש סוגר על מסגר וקירותיו נטויים לנפול. ור' אברהם, בונה העיר ומיסדה, הוא הלך למנוחות וינוח בשלום על משכבו בבית-הקברות הישן ואותנו עזב לאנחות. ומי יגלה עפר מעיני ר' אברהם וראה את הסדרים החדשים עתה בעירנו, את הדלות והשפלות, את הרעב והמהומה… – והגיע את כתפיו ואמר, כמנהגו בחיים חיתו, לאמר: “כמו שכתוב ב”לוח“, טובים היו הימים הראשונים מעתה”.

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.