מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

תרגומי שירת חיים נחמן ביאליק לרוסית

מאת: חיים נחמן ביאליק

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

טבלאות.

תרגומי שירת חיים נחמן ביאליק לרוסית - פרויקט בן-יהודה

חלק מפרויקט בן-יהודה –

הקדמה לתרגומי ביאליק לרוסית / מקסים גורקי / תר' זורח אנפולסקי

О Х.Н. Бялике / М. Горький

השיר המתורגם (רוסית)

השיר המקורי (עברית)

ברכת עם (קטע) (пер. Л. Яффе)

ברכת עם

В полеלראש הדף (пер. В. Жаботинского)

בשדה

У порога (отрывок) (пер. В. Жаботинского)

מתי מדבר האחרונים

אכן, חציר העם (пер. В. Жаботинского)

אכן חציר העם

Ваше сердце (пер. В. Жаботинского)

על לבבכם ששמם

Одинокая звезда (пер. В. Жаботинского)

כוכב נידח

העיניים הרעבות (пер. В. Жаботинского)

העינים הרעבות

На страже утра (пер. В. Жаботинского)

משומרים לבוקר

Сиротливая песня (пер. В. Жаботинского)

שירה יתומה

Весна (пер. В. Жаботинского)

פעמי אביב

נטוף נטפה הדמעה (пер. В. Жаботинского)

נטוף נטפה הדמעה

Последний(пер. В. Жаботинского)

לבדי

Пред закатом(пер. В. Жаботинского)

עם דמדומי החמה

О резне(пер. В Брюсова)

Над бойней (пер. В. Жаботинского)

על השחיטה

Глагол (пер. В. Жаботинского)

דבר

Мотылёк (пер. В. Жаботинского)

צפורת

Где ты? (пер. В. Брюсова)

איך?

Из зимних песен (пер. В. Жаботинского)

משירי החורף

קומי צאי, אחותי כלה (пер. В. Жаботинского)

קומי צאי

Если ангел вопросит… (пер. В. Жаботинского)

ואם ישאל המלאך

לא זכיתי באור מן ההפקר(пер. В. Жаботинского)

לא זכיתי באור מן ההפקר

הכניסיני תחת כנפך (пер. В Жаботинского)

הכניסיני תחת כנפך

Истинно, и это – кара божья (пер. В. Иванова)

אכן גם זה מוסר אלהים

קראו לנחשים (пер. В Жаботинского)

קראו לנחשים

Я знал, в глухую ночь… (пер. Ф. Сологуба)

ידעתי, בליל ערפל

אם יש את נפשך לדעת(пер. В.Е. Жаботинского)

אם-יש את-נפשך לדעת

Вечер (пер. В.Е. Жаботинского)

ערבית

הם מתנערים מעפר (пер. В.Е. Жаботинского)

הם מתנערים מעפר

והיה כי יארכו הימים (пер. В.Е. Жаботинского)

והיה כי יארכו הימים

Перед книжным шкафом (пер. О.Б. Румера)

לפני ארון הספרים

“חוזה, לך ברח” (пер. В.Е. Жаботинского)

“חוזה, לך ברח”

Так будет, – найдёте вы… (пер. Ф.К. Сологуба)

והיה כי תמצאו

Ветка склонилась (пер. Ю.К. Балтрушайтиса)

צנח לו זלזל

Да будет удел ваш безмолвный (пер. В.И. Иванова)

יהי חלקי עמכם

Младенчество (пер. В.И. Иванова)

אחד אחד ובאין רואה

Предводителю хора (пер. В. Ходасевича)

למנצח על-המחולות

בין נהר פרת ונהר חידקל (пер. В.Е. Жаботинского)

בין נהר פרת ונהר חדקל

יש לי גן (пер. В.Е. Жаботинского)

יש לי גן

המתרגמים:

זאב ז’בוטינסקי – 1880 –1940.

Владимир Евгеньевич Жаботинский V ladimir Evgenyevich Jabotinsky

ליב יפה – 1875 –1948.

Лев Борисович Яффе Lev Borisovich Yaffe

ולרי בריוסוב – 1873 –1924.

Валерий Яковлевич Брюсов Valeriy Yakovlevich Bryusov

ויאצ’סלב איבנוב – 1866 –1949.

Вячеслав Иванович Иванов Vyacheslav Ivanovich Ivanov

פיודור סולוגובּ – 1863–1927.

Фёдор Кузьмич Сологуб Fyodor Kuzmich Sologub

אוסיפ רומר – 1883–1954.

Осип Борисович Румер Osip Borisovich Rumer

יורגיס בלטרושיטיס – 1873–1944 .

Юргис Казимирович Балтрушайтис Yurgis Kazimirovich Baltrushaytis

ולדיסלב חודסביץ' – 1886–1939.

Владислав Фелицианович Ходасевич Vladislav Felitzianovich Hodasevich

חלק מפרויקט בן-יהודה –

הקליד: זורח אנפולסקי

חיים נחמן ביאליק
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של חיים נחמן ביאליק
יצירה בהפתעה
רקע

ספר הבדיחה והחידוד: בין אדם לחברו

מאת אלתר דרויאנוב (פרוזה)

1882 שאלו לחכם:

מה טעם אמרו: ״כל צרה שהיא של יחיד – צרה, וכל צרה שהיא של רבים אינה צרה״?1

השיב החכם:

יפה אמרו, משום שיסורים של אדם שני מקורות להם: צרתו שלו ואושרם של אחרים…


1883 שאלו למרדכי אדלמן:

שני יודי״ם, הסמוכים זה לזה (״יי״), למה הם נקראים אדני?

השיב אדלמן:

שני יודים (= יהודים), הסמוכים זה לזה ואין אחד פוגע בחברו, הרי הם באמת מעשי אדני…


1884 רבי חיים רומשישקר דרש ברבים וסיפר:

פעם אחת עליתי לשמים ונכנסתי לגיהנום. נסתכלתי וראיתי: זקנים וצעירים יושבים שורות־שורות לפני שולחנות מלאים כל־טוב, ובידו של כל אחד ואחד קשורה כף ארוכה, ולהגיעה לפיו אינו יכול מחמת אורכה. וכך היו יושבים כולם שורה כנגד שורה ונפשם יבישה וצער גדול כבוש בפניהם. ניגשתי לאחד מהם ואמרתי לו: ״שוטה שבעולם! עד שעיניך רואות כל טוב וכלות, שלח את הכף הקשורה בידך ופרנס את חברך היושב ממולך ויחזור הוא ויפרנס אותך בכף הקשורה בידו״.

הציץ עלי האיש בעיניים זעומות והחזיר לי:

״מוטב, שתהיינה עיני רואות וכלות כל היום משאראה אותו נהנה ושבע שעה אחת״.

נבהלתי לשמוע ופתחתי פי לצעוק צעקה גדולה והקיצותי…


1885 ההוא ששמע בחלומו בת־קול יוצאה ומכריזה:

״פלוני בן־פלוני! בבית־דין שלמעלה נימנו וגמרו, שכל מה שיבוא עליך יבוא על שכנך כפליים״.

מיד התהפך החולם על צידו ומילמל מתוך שינה: יהי רצון, שתסתמא עיני…


1886 שאל אדם את חברו:

שינאת־חינם כיצד?

הסביר לו חברו:

הרי ששמועה שמעת, שהרווחתי עשרת אלפים שקל, ומיד מתמלא לבך שינאה אלי. לפי האמת לא הרווחתי אלא חמישה אלפים, ונמצא, שבחמשת אלפים אתה שונא אותי שינאת־חינם…


1887 מסיפוריו של זקן:

אבא, עליו השלום, סוחר היה. עיתים עלה, עיתים ירד, כדרכם של סוחרים. כשעלה היה מקפיד, שתהא אמא, עליה השלום, מדליקה נרות קטנים לשבת ויום־טוב, וכשירד היה מקפיד, שתדליק נרות גדולים. פעם אחת אמרתי לו:

״אבא, היפך הדברים!״

החזיר לי:


  1. ftn1א  ↩

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.