מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

ד"ר משה זילברג, שופט עליון

מאת: שושנה שרירא

מצב זכויות יוצרים:

מוגש ברשות פרסום [?]

פרטי מהדורת מקור:

לא ראה אור

סוגה:

שפת מקור: עברית

את ד"ר משה זילברג פגשתי לראשונה בקפה מלון פלטין באחד העם פינת נחלת בנימין בשעת צהריים שהיו מזדמנים לשם עתונאים ואנשי עת ותלמידי חכמים לשתית קפה של צהריים ולפטפוט קל. לא הרחק מאגודת העתונאים. היה זה בבחינת מפלט לכל בימים שלפני קום המדינה.

כיוון ששאל עלי מי ענה והכירני כנראה מכתיבתי בעתון “הבוקר” בקש שיציגוהו. שמעתי עליו רבות, עליו ועל חכמתו, פקחותו ושנינותו ושהוא בבחינת עלוי שאבי היה מרבה לספר בביתנו בשבחו של תלמיד חכם זה. שהיה אומר “זכה אותו איש ממיודעי שזה נטל בתו לאשה ויש לו חתן בר אורין כזה!” לימים נתגרש מאותה בת וכבר לא היה במה לקנא. אלא שזכרתי את הדברים ובקשתי לראות את האיש.

כבר לא היה צעיר אז לימים ושבע סבל כי כבר נתגרש מאשתו והיה שרוי בבית עם בנו היחיד אלא שנשתיירו בבלוריתו הכהה ובפניו המוורידים כל שהוא רעננות של איש צעיר, וזריזות המחשבה היתה משווה לכולו רעננות כל שהיא שנשתיירה עמו מנעוריו.

מאז היינו נפגשים ויושבים בבתי קפה והוא מספר לי תולדות חייו בהמשכים. בכל פגישה פרק שהוא בחר בו. תולדות אהבתו לנערה מקרובות משפחתו, לדתה את בנו הבכור ועזבה אותו בשל אחר. ואיך נלחם מלחמה משפטית להשיג את בנו שישב בביתו והוא יחנכו.

המאבק לא עורר בי אהדה יתרה כי זכרתי שהארץ רעשה כולה בשל אותו משפט שבו נאבק משפטן מובהק על שלילת זכות האם לחנך את בנה וכולנו אהדנו את האשה היפה והצעירה שנלחמה על הזכות להחזיק את בנה בביתה אף כשהיא נוטשת את אישה.

אבל כשהוא סיפר לי את תולדות המאבק מבחינה נפשית שלו וכל אשר עבר עליו ראיתי במקצת צדו השני של המטבע, שבעיניו לא היתה האשה כשירה בנפשה ביציבות רוחה לחנך ילד בביתה. הוא ראה בה נפש מעורערת.

ד"ר זילברג אף כתב לי מכתבים רבים אף כי ישבנו בעיר אחת. משום מה לא כילה מעולם לדבר והיה מבקש למלא את החסר בדרך הכתב.

משסרבתי להנשא לו בקש להחזיר לו את כל מכתביו. החזרתים לו. ונשארנו ידידים טובים.

זכרתי את הגדרתו לפני תקופה קצרה שאמר: “או שאקח אחת ששווה משהו או שאקח בחורה פשוטה ביותר”

הוא נשא לאשה את המטפלת בבנו עמוס.

ובאה המדינה והוא נתמנה לשופט ולשופט בית המשפט העליון ולפרופסור ונולדו לו שאר בניו ובנו הבכור נפל או שלח יד בנפשו. בכל אופן בנו הבכור עמוס שהכרתי בילדותו שהיה בא עם אביו לבית הקפה לא היה עוד בין החיים. מות הבן הבכור עשה שמות בלב אביו.

כתבתי לו מכתב וקבלתי תשובה.

כשקבל פרס ביאליק על ספרו בחכמת ישראל לא הלכתי לטקס כי חליתי. ואולי לא רציתי ללכת. אבל ברכתיו בכתב.

את ספרי שלחתי לו וקבלתי תדיר תשובות יפות והערכות בכתב.

ראיתי בעליתו האקדמית והמשפטית עליות המגיעות לו בהחלט. היום היה נחשב לנמנה על הממסד הרביזיוניסטי אולם אז היה בשל השקפותיו מרוחק מן השלטון של אז.

כשפגשתיו פעם באקראי בבית פרטי עם אנשי מפא“י היא המפלגה השלטת, פרצה מריבה גדולה וויכוח עז על הנושא:… משפט ארלוזורוב. צד השלטון היה בטוח שרוצחי ארלוזורוב היו אנשי הימין ואילו ד”ר זילברג נלחם בחרוף נפש על צדקת הימין היהודי שהואשם לדעתו על לא עוול בכפו.

היום היה הוויכוח נראה כמשונה למדי. אז נראתה מלחמתו העזה להצדיק את בני מפלגתו הימניים כענין יוצא דופן ולא נאה לתלמיד חכם שכמותו. הוא עשה זאת ברתחנות יתרה ובקושי הוצאתיו מן הבית כדי להרגיעו.

בקשתי אפילו לזמנו שם עם משוררת אידית יפה אלא שרתחתו חבלה בסכוייו.

שושנה שרירא
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיה של שושנה שרירא
רקע
שושנה שרירא

יצירותיה הנקראות ביותר של שושנה שרירא

  1. והיו הנעליים מאושרות (פרוזה)
  2. אהבה וגאוה (פרוזה)
  3. נתן אלתרמן (מאמרים ומסות)
  4. ש"י עגנון (מאמרים ומסות)
  5. אברהם לווינסון (מאמרים ומסות)

לכל יצירות שושנה שרירא בסוגה מאמרים ומסות

לכל יצירות שושנה שרירא

יצירה בהפתעה
רקע

יִסְכָּה

מאת אלתר דרויאנוב (מאמרים ומסות)

בכל הטרגדיות של שֶכְּסְפִיר, שיש בהן סכסוך בין אבות ובנים, חוזר ונשנה חזיון אחד: בנים ובנות, שמרדו באבותיהם, שעברו על רצון אבותיהם, אחריתם מרה. אפילו הַמְלֶט, המוסר את נפשו על נקמת דם-אביו, נענש, כי על-כן הוא קם באמו. אפילו ז’וּלְיֶטָה, הטהורה בנשים, בחטאה מתה, כי עברה על רצון הוריה. ואפילו קוֹרְדֵלִיָה, הקדושה בבנות, גם עליה עברה הכוס, כי חכמה מאביה. דומה, שזו היתה מחשבתו של שכספיר: אמנם אי-אפשר לעולם בלי בנים ובנות מורדים. מרידה זו היא אחד מהכרחי ההויה. אבל המסורת, שהאבות קבלוה מאבותיהם והם מוסרים אותה לבניהם, נשמת ההויה היא, וכל הנוגע בה – לא ישלם.

יש בטרגדיות של שכספיר רק מורדת אחת יוצאת מן הכלל – יִסְכָּה, בתו של שילוֹק. מרידה נוראה מרדה באביה – נבדלה ממנו ונוספה על שונאיו מבקשי-נפשו; קצצה את הקשר בסיף והשליכה את המסורת מעליה והלכה אחרי לוֹרֶנְצָה מְאַהֲבָה. ואותה לא דן יוצרה במדת-דינו הקשה. להפך: הוא הזמין לה את האושר אשר בקשה.

אנטישמות היא זו? – הן ולאו. שנאה במובן הגס אין כאן. יחס מיוחד לגורלו של היהודי יש כאן. כל אדם די לו תוכן-נפשו לחיב את מציאותו וקיומו. קיומו של היהודי תלוי בפסק-דינו של ההגיון, לוּ גם יהי של ההגיון העליון. והגיונו העליון של הנוצרי אומר לו: קיומו של היהודי בתור יהודי מיותר הוא, אין לעולם צורך בו; מסורת היהדות לחנם היא משוטטת בעולם כרוח בלי גוף, כנשמה ערטילאית. לפיכך – כל הפוגע במסורת זו כאלו פגע בחלל ריק.

ואין יחס מיוחד זה תמוה, את הכרח הכרחיותו כבר למדנו מפי פינסקר. ואולם אלו, היראים לחשוב מחשבת-עמם עד תוּמה, לובשים חרדות כל שעה, שיחס טבעי ומוכרח זה מתגלה. ומחמת חרדה הם לוחשים את לחשם הידוע, התפל: “אנטישמות… גירא בעיניה”…

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.