מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

שמעון פינקל

מאת: שושנה שרירא

מצב זכויות יוצרים:

מוגש ברשות פרסום [?]

פרטי מהדורת מקור:

לא ראה אור

סוגה:

שפת מקור: עברית

את שמעון פינקל ראיתי לראשונה עוד בילדותי בהצגה “קשה להיות יהודי”. טרם הכרתיו אני נהניתי יותר ממשחקו של אהרון מסקין כסטודנט הנוצרי ולא את הסטודנט היהודי החלקלק והמשיי שהגיש פינקל. אבל הייתי מעוט בקרב חברותי. כולן חבבו את שמן הזית הנאה יותר פינקל. חספוסו של מסקין הכן היה חביב עלי הרבה יותר ומאז נשארתי נאמנה בהתמדה יתרה לחיבתי למסקין.

אבל שמעון פינקל שפסוקיו יוצאים מפיו כ“מעין המתגבר” הנעימה היהירה כל שהוא, מתנגנת ובמראהו המלא כל שהוא, והוא מהלך על הבמה בבטחונו של אדם שהכל שמור לפניו היה חביב הבנות שטעמן האמנותי היה נדוש כל שהוא.

ומאז ראיתיו כמעט בכל תפקידיו והם רבים עד אין ספור ומבלי לשכוח את “בני ערובה” ומשחקו שם ואת אדיפוס ומשחקו שם ואת פרגינט ואת האמלט – – לא אהבתיו בהאמלט. אז כבר חזרתי משנות למודי באנגליה ושם היתה לי הזכות לראות את לורנס אוליביה בהאמלט בראשית דרכו כשהוא שחקן צעיר יפה-תאר קל רגלים וקל גוף והוא מרחף על פני הבמה בתנועה ובמלים בחן בלתי משוער. לראות אחרי זה את פינקל המסורבל כל שהוא, הכבד, היוצק בכל מלה מנת דבש כבדה, מסוכרת היה קשה מנשוא. האמלט הארץ-ישראלי נראה בעיני אותה שעה כקריקטורה רעה להאמלט האנגלי. אבל אין זו אשמתו של פינקל. אלה היו תנועותיו וזו דרכו על הבמה. תנועה דרמתית רחבה, כבדה, רגלים נטועות במקום בחזות של יוהרה ופה נוטף דבש בשטף של מלים הזורם בחסד שמיים בלי מעצור ובלי יגיעה, ובלי גמגום, ובלי הפסקה כרצון אל המלים ממעל.

לימים נזדמנתי ל“בית דניאל” בזכרון יעקב ופגשתיו שם. ואז אף שוחחנו די הרבה. איש נאור, יהיר, ולתמהוני הרב למרות קולו המשיי מחוספס כל שהוא בנפשו פנימה. מתחת למעטה של שמן זית זך יש איזה שמץ של ברוטליות, של כח מלים שלא עבר עדון רוחני. משהו שלא סונן מבעד למסננת של רוחניות ושל הגות.

הוא נזדמן אף עם רעיתו האחרונה לבי פריבר בקרית הציירים בצפת ופגשתיו אף שם. אז כבר היה מאוכזב במקצת, ממורמר כל שהוא שאינו מוסיף לקבל את כל התפקידים הרצויים לו כבתחילה. מנהל תיאטרונו המתוסכל שכבר פינה מקומו לאחרים. מר נפש במקצת אף על חבריו ואנשי מקצועו. פונה לכתיבה, לחשבונות רבים, להתנגשויות. איש ריב במקצת, מגלה חרונו ברבים. איש חסר פשרות בשעה שמדובר בחפצו העז להוסיף ולהעמיס על פרשת חייו האמנותית עוד שורת תפקידים גדולה. ואיננו מרגיש שבינתיים שינה הקהל טעמו. ובינתיים נוספו רבים כמוני שאף בראשית דרכו העדיפו את מסקין עליו. העולם נחלק לשניים בארץ ישראל. אוהבי פינקל ואוהבי מסקין. אני כאמור נמניתי על המחנה השני.

בתו גרה בתל-אביב ברחובנו והוא היה הולך בדרכו אליה בצעדיו המדודים, הגאים, עובר על פנינו ומברכנו לשלום ברכה רחבה, רחבת תנועה. כשם שהוא מושיט יד חלקה גדולה מלאה לזולת כשהוא רוצה לברכו לשלום.

את ספריו טרם קראתי ואיני יודעת אם אקרא. אין לי ענין בהם. אין הוא נראה לי סופר. ואת חשבונותיו עם עולם האמנות והמשחק, המחזה והתיאטרון אינני כוללת בקריירה שלו.

עודד אבישר המנוח שזכה פעם על מחזהו בפרס “הבימה” התמרמר עליו שגנז מחזהו ולא הציגו מעולם.

כנראה שפינקל חלש לא רק על התפקידים אלא אף על המחזות. יש אומרים שהוצגו מחזות על פי התפקידים אשר זומנו לו. האמנם היה כל יכול או ששחקני “הבימה” סברו שכוחו גדול והוא שולט בקהל התיאטרון הישראלי הצנוע שלטון בלי מצרים?

כשהשתחררנו מאימת שליטתו של התיאטרון הלאומי ומ“קיסר” של פינקל ומתפקידים האיבסניים כגון אוסבלד ואחרים, חפשנו בקרב השחקנים הצעירים את יורשיו של מסקין ולא את יורשיו של פינקל.

משום מה לא רצינו בצאצאים תיאטרליים פינקליים בתיאטרון הצעירים החדש. ידין בקאמרי נכנס במקצת לנעליו של מסקין. מי נכנס לנעליו של פינקל? אף לא איש.

שושנה שרירא
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיה של שושנה שרירא
רקע
שושנה שרירא

יצירותיה הנקראות ביותר של שושנה שרירא

  1. והיו הנעליים מאושרות (פרוזה)
  2. אהבה וגאוה (פרוזה)
  3. נתן אלתרמן (מאמרים ומסות)
  4. ש"י עגנון (מאמרים ומסות)
  5. אברהם לווינסון (מאמרים ומסות)

לכל יצירות שושנה שרירא בסוגה מאמרים ומסות

לכל יצירות שושנה שרירא

יצירה בהפתעה
רקע

בשמי מרומים

מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (פרוזה)

א: הַשָלִיחַ

ויהי דבר ה' אל משה לאמור: היום חזיתיך עומד ליד כל נכשל ואתה גבר לא יראה עוול וישתוק. קום ולך מצרימה, ארץ העבודה הקשה לאחיך ולבית-אביך, להושיע את עמי מיד לוחציו, כי ידעתי את מכאוביו. ויאמר משה: מי אנכי כי אלך אל פרעה? ויאמר אליו ה': ראֵה, נביא נתתיך לגויים ושופט לעמי. ואתה קח את המטה הזה אשר בידך, ובו תעשה אותות ומופתים ויאמינו בך, כי שלוח שלחתיך. והיה כי יקשה פרעה את לבו לבלתי שלחם ונתתי ידי בו.

וילך משה וישב מצרימה, ומטה-האלהים בידו, ויך בו את המלך פרעה ואת ארצו פעם אחרי פעם מכות גדולות, וגם באלהיהם עשה שפטים; ויוציא את ישראל בעצם היום ובזרוע נטויה, ויבקע את הים, כי רדף מצרים אחריהם, ויעבירם בחרבה, ויזיל להם מצוּר במדבר ויוריד להם שׂליו מן השמים, וַינחם בענן יומם, ולילה בעמוד אש, ויהי להם לרועה נאמן.

ב: עָל הָהָר

ויהי כי נשא ה' את בני-ישראל ממצרים על כנפי נשרים, ויאמר לעשות לו את העם הזה לעם סגולה, ויביאם מדבר סיני ויחנו שם נגד הר האלהים ותקדשו בני-ישראל ויכינו את עצמם ליום הגדול.

ויהי ביום השלישי ויהי קולות וברקים ונפתחו השמים, ועלה ראש ההר בשמים, וערפל כיסה את ההר. אלהים הגדול יושב על כסאו ורגליו עומדות על הערפל; ומראה כבוד ה' כאש אוכלת ונוגה לו.

ויעל משה אל אלהים, אל ההר, רגליו של משה עומדות בהר, וכולו בשמים וצופה ומביט בכל מערכות השמים.

וידבר אלהים את עשרת הדברים. וירעשו השמים והארץ ויסערו הימים והנהרות, התרוממו ההרים והגבעות עצי היערות רעשו, החיות המו, וגם המתים שבשאול תחתית קמו וחיו ועמדו על רגליהם, כמו אלה שעתידים לבוא. אשר ישנוֹ פה ואשר איננו פה – כולם נתרגשו לדבר ה'.

וייראו בני-ישראל ויקראו אל משה: דבּר אתה עמנו ולא נמות. ויהי להם משה מן היום הזה מול אלהים, ודבר ה' אתו והוא יצווה את בני-ישראל.

ג: עַל הַצוֹר

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.