רשימת יצירות (זמנית)

דף זה טרם עוצב. בקרוב נכניס בו שיפורים, אבל רצינו שבינתיים תוכלו לגשת ליצירות עצמן.

 1. [אים הגנים] / דוד פוגל
 2. [אין די לחילי] / יוסף אבן צדיק
 3. [אין זאת, כי ניתק איזה מיתר רך בבריאה] / יעקב שטיינברג
 4. [אין לך רעה תדמה] / משה בן יעקב אבן עזרא
 5. [איני קובלה] / רחל בלובשטיין
 6. [איעצך איה] / יהודה הלוי
 7. [איש לעברו] / דוד פוגל
 8. [איש על איש] / דוד פוגל
 9. [אישים רבים] / דוד פוגל
 10. [אך הנה לילה] / דוד פוגל
 11. [אכריז כרוז] / דוד שמעוני
 12. [אל אלוהים לך ייחל לבבי] / יהודה הלוי
 13. [אל ביתך רצים צבאות כבני צבאות] / יהודה הלוי
 14. [אל גזע-עץ ברחוב עמדת כחולמת] / יעקב שטיינברג
 15. [אל יגאלו] / שלמה אבן גבירול
 16. [אל ימי שבט] / דוד פוגל
 17. [אל יעלוז בנפלי צרי וגועלי] / יהודה הלוי
 18. [אל נחלי החדווה] / דוד פוגל
 19. [אל קטון-שולחנות עגול לבדד ישבה אישה] / יעקב שטיינברג
 20. [אל שדותייך] / דוד פוגל
 21. [אל שמחת גילי שוכן הדביר] / יהודה הלוי
 22. [אל תוך יומי] / דוד פוגל
 23. [אל תירא] / דוד פוגל
 24. [אל תרשיעני] / רחל בלובשטיין
 25. [אל-נא תפחד, יה, באמרם "שלי"] / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 26. [אלהי העברים] / אברהם שטרן
 27. [אלוהי אל תשבר משברי ים] / יהודה הלוי
 28. [אלוהי משכנותיך ידידות] / יהודה הלוי
 29. [אלוהי פלאך דור דור ירחש] / יהודה הלוי
 30. [אלוהי, הנערות] / דוד פוגל
 31. [אלוהיי, בינה] / דוד פוגל
 32. [אלוף החן את אלופי] / יהודה הלוי
 33. [אלופי או רעי אתה] / יהודה הלוי
 34. [אלי, דלונו מני חיתו ארץ] / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 35. [אלי, לכל אדם תן את מותו] / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 36. [אליכם קורא] / יהודה הלוי
 37. [אלך-נא כך אליך: נדבות] / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 38. [אם אהלי דודי בנפשי צענו] / משה בן יעקב אבן עזרא
 39. [אם גם טעיתי] / יחיאל מַר
 40. [אם החיים את] / אברהם שטרן
 41. [אם הנדוד מכל שכם שכמי] / יהודה הלוי
 42. [אם יער] / דוד פוגל
 43. [אם ראש דברך אחרית השם תשו] / יהודה הלוי
 44. [אם תדפוק] / דוד פוגל
 45. [אם תהיה אוכל אשר ניתן] / יהודה הלוי
 46. [אמונות יהגה חכי] / יהודה הלוי
 47. [אמור אל מי יאו לראות תמונה] / יהודה הלוי
 48. [אמור לאיש אשר הפליא שמהו] / יהודה הלוי
 49. [אמור לי מה דמות בתים לבנים] / יהודה הלוי
 50. [אמור לעב ותשכב הרסיסים] / יהודה הלוי
 51. [אמור מה הוא אשר יען דברים] / יהודה הלוי
 52. [אמיץ אמץ אמונים וחוננם] / יהודה הלוי
 53. [אמנון אני חולה] / שלמה אבן גבירול
 54. [אמר לאשר לבבו רם] / שלמה אבן גבירול
 55. [אמר לפני] / שלמה אבן גבירול
 56. [אמרות האל טהורות מפנינים הם יקרות] / יהודה הלוי
 57. [אמרי לו] / שלמה אבן גבירול
 58. [אמרי לי, עלמה] / דוד פוגל
 59. [אמרתי לגברים] / דוד פוגל
 60. [אמת כי צבי לוקט ורדים בגנך] / שמואל הנגיד
 61. [אנוכי זוכר בוקר אחד, בוקר אביב] / יעקב שטיינברג
 62. [אני אחד רק מקטני קטניך] / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 63. [אני בתבל כה בודד, אבל לא בודד עדי] / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 64. [אני הוא זה, שלפניך] / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 65. [אני הים ובי דגים ירוצון] / יהודה הלוי
 66. [אני יודע: יום יבוא או ערב] / אברהם שטרן
 67. [אני כופר לעופר קם בליל] / יהודה הלוי
 68. [אני נשקף באשנב הקפוא] / דוד שמעוני
 69. [אני קטון מאוד מן החסדים] / יהודה הלוי
 70. [אערוך שבחי ימי בעולמך ושני] / יהודה הלוי
 71. [אפיגרף ל"מלב ונוף"] / יחיאל מַר
 72. [אפלת ליל קיץ] / דוד פוגל
 73. [אצווה את החלום והעלה לי את דמותך] / יעקב שטיינברג
 74. [אצלי הינך ישן] / דוד פוגל
 75. [אצעק בלב נמס ופיק ברכים] / יהודה הלוי
 76. [אקונן על מר תלאותי] / יהודה הלוי
 77. [אראה היום במקדש מעט עטוף כאביון] / יהודה הלוי
 78. [אראך צועד] / דוד פוגל
 79. [ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך] / יהודה הלוי
 80. [ארונות שחורים] / דוד פוגל
 81. [ארנבת נבהלה] / דוד פוגל
 82. [אש העי תלהט] / אברהם שטרן
 83. [אשא שלומי על כנף הרוח] / יהודה הלוי
 84. [אשימה מגמתי לקונן על אגמי מים] / יהודה הלוי
 85. [אשיר לארוס, אשר נעטר] / אנאקראון / שאול טשרניחובסקי
 86. [אשישות מבלי יין כבדות] / אלמוני/ת / יהודה הלוי
 87. [אשר גנב] / שלמה אבן גבירול
 88. [אשר ראה] / שלמה אבן גבירול
 89. [אשרי העם יודעי תרועה] / יהודה הלוי
 90. [אשרי ידידים למדו דחנו] / יהודה הלוי
 91. [אשרי עין ראתה כהן בהוד ועטרת] / יהודה הלוי
 92. [את בין עצי עדן הדס פורח] / יהודה הלוי
 93. [את יגיע נפשנו השיפלות אכלה] / יעקב שטיינברג
 94. [את מלחמות אדוני בהינקמו לי אחזה] / יהודה הלוי
 95. [את עפרה צבית ארמון] / יהודה הלוי
 96. [את פשוטה] / דוד פוגל
 97. [אתה בחרתנו מכל העמים] / אברהם שטרן
 98. [אתה במעמק חרגת] / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 99. [אתה הוא הזקן, שפיח] / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)
 100. [אתה הוא המנזר, אתר-ניסים] / ריינר מריה רילקה / משה אָטֵר (אטינגר)