רקע
אליעזר בן יהודה

אליעזר בן יהודה (1858‏-1922)

נחלת הכלל [?]

אליעזר בן-יהודה, מחוללה של החייאת הדיבור העברי בארץ ישראל בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, והדמות המזוהה ביותר עם תהליך זה; מייסד ועד הלשון העברית, מייסד ועורך עיתון "הצבי" וכתב העת השקפה, ומחבר מילון בן-יהודה.       להמשך הערך בויקיפדיה העברית

ניווט לפי סוגות

בחירה מרובה

תרגום

סביב הארץ בשמֹנים יום מאת [ז’ול ורן] (מוכר גם בשם “מסביב לעולם בשמונים יום”)

ע"פ סביב הארץ בשמונים יום, ז’ול ורן, תרגם אליעזר בן-יהודה, ירושלים, 1909.

איתמר

מימון המשוגע ונתן החכם מאת ישראל זנגביל

בסערת המלחמה

הנדחים מאת ש' ברנר דירון

ימי פומפיה האחרונים מאת א"ל בולור

הגנובה [“עלובי החיים”] מאת ויקטור הוגו

אחד מרבים: זכרונות פסל / ברוך שץ (בוריס שץ)

ירושלים: שי“ש, אלף תתל”ז [תרס"ז].

גדליה מאת קרולין דיטש

נפשות אויבות זו לזו מאת פול היאסינט לואזון

עיון

עד אימתי דיברו עברית?

ע“פ עד אימתי דיברו עברית?, אליעזר בן-יהודה, ניו-יורק, תרע”ט.

מבוא

א. מאחרי חורבּן יהודה עד חגי, זכריה ומלאכי

ב. הסופרים עזרא ונחמיה

ג. זמן הכּנסת הגדולה

ד. תּרגום התּורה ליונית

ה. ימי החשמונאים

ו. תּורה שבּעל-פּה וכתיבתה

ז. החובה לאמר בּלשון הרב ותוצאותיה

ח. הלשון בּבית המקדש

ט. לשונם של החשמונאים

י. לשון חכמים; עברית בּבית המדרש

דברי הימים לבני-ישראל בשבתם על אדמתם

ע"פ דברי הימים לבני-ישראל בשבתם על אדמתם, מהדורה שניה, אליעזר בן-יהודה, הוצ' רזניקובסקי בסלונים והוצ' יהודיה בוארשה.

הקדמה למהדורה שניה

הקדמת המחבר

מבוא: בריאת העולם; אדם וחוה; קין והבל; נח; המבול; מגדל בבל – דור ההפלגה; אברהם; ברית בין הבתרים – ישמעאל – המילה; ג' המלאכים – מהפכת סדום; העקדה – יראת אברהם את אלהים; נשואי יצחק; יעקב ועשו; יעקב בבית לבן; יוסף; מצרים; יוסף שליט על מצרים; יוסף עם אחיו; יוסף התודע לאחיו; בני ישראל במצרים – משה; שליחות משה – עשר המכות; יציאת מצרים – קריעת ים סוף – המן; מתן תורה – עשרת הדברים – הלוחות – תורת משה; העגל – המרגלים – קרח – מי מריבה; כבישת הארץ מעבר לירדן מזרחה – מות משה

חלק ראשון – תקופה ראשונה – ימי הכבוש: העממים יושבי ארץ ישראל; כבישת הארץ על ידי יהושע; ישראל נאחז בארצו – השופטים; מעמד העם – מנהגיו; דבורה הנביאה; שירת דבורה; גדעון – אבימלך – הנסיון הראשון לעשות מלוכה בישראל; יפתח – תכונת בנות ישראל; שמשון הגבור; מלחמה על שבט בנימין; עלי – שמואל; פעולת שמואל

חלק ראשון – תקופה שניה – ימי המלוכה: ראשית המלוכה; מלוכת שאול; שאול ודוד; מות שאול; דוד מלך – בית שאול ובית דוד; מלוכת דוד – הצבא – סדרי הממשלה; בלבולים – המלכת שלמה; מלוכת שלמה; הממלכה נקרעה לשנים; מלכי יהודה ומלכי ישראל; שלום בין יהודה וישראל; הנביאים בישראל – אליהו – אלישע – בני הנביאים; השלום בין יהודה וישראל מתחזק; בלבולים בישראל ויהודה – בית יהוא; היחס בין ישראל ויהודה בימי בית יהוא; ירבעם השני – עזיה – מעמד ישראל ויהודה – נביאי ישראל; עמוס – יואל; אשור; בלבולים בממלכת ישראל; הושע הנביא; ישעיהו הנביא; אחז מלך יהודה; אחרית ממלכת ישראל; יחזקיהו; מנשה – אמון – יאשיהו; הנביא ירמיהו ומליצתו; אחרית יאשיהו – יהויקים; הסיעות בירושלים – הגולה הראשונה; צדקיהו המלך האחרון ליהודה – החורבן; יחזקאל הנביא ומליצתו; החורבן

חלק שני – ישראל בגלות: גלות בבל; ימי הגלות האחרונים – הנביא מנחם ציון; שיבת היהודים לארצם; מעמד העדה – פורים; עזרא ונחמיה; נחמיה בירושלים; מעמד הענינים אחרי כן; היונים; יהודה תחת אלכסדר הגדול ויורשיו; שמעון הצדיק; ידידי היונים – אנטיוכוס אפיפנוס; החשמונאים – מלחמת החרות; יתר מלחמות יהודה ומותו; יהונתן ושמעון; החרות – היהודים באלכסנדריה; מות שמעון – יוחנן הורקנוס – שלש הכתות; המלך הראשון – בלבולים; מלחמת האחים – אנטיפטר האדומי – הורדוס; אנטיגונוס – הורדוס המלך; מלכות הורדוס; ירשי הורדוס – בלבולים; הרומאים; יהודה תחת הנציבים – הנוצרים; המלך אגרפא; תחלת המרד; המרד; החרבן; אחרי החרבן; בר ככבא

חלק שלישי – ליל הגלות ושחר התחיה:

מקראה לילדי ישראל (חוברה עם [דוד ילין])

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר בן יהודה

הקלידו:

 • רחל אוסטרובסקי

 • אודי יוליס

 • מיכל שרגיל בן-סירה

 • אסתר רשף

 • צפנת שפק

 • רות קרטמזוב

 • חנה טל

 • רינה גולן

 • נורית שושני

 • נורית צין

 • מלאכי שפר

 • רות ששון

 • רבקה חן

 • יעל זאבי


לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.