יצירות חדשות של יוצרים חדשים בפרויקט

יצירות חדשות של יוצרים קיימים בפרויקט

דוד פוגל

שירה: [לאט עולים סוסי]; [ימים פונים]; [על שפת הכרך]; [הן זקנך השחור]; [גדולים כבריכות]; [כי נצא]; [ילדותנו מסכה]; [ערב שותק]; [בבית]; [חלום אבי]; [הנה האביב]; [שינך הלבנה]; [לפני שערייך]; [בין געגועי הלילה]; [כל הלילה אתע]; [יום סתו יפוח]; [כי ייגש הליל]; [איכה אראך]; [הינך יושבה]; [נפשי רווה]; [הנני יורד]; [כפרי החיוור]; [תוך הלילות]; [בנטות היום]; [על שפת הנחל]; [מקצה הלילה]; [על חוורת יצועי]; [דומם הינך]; [כל הלילה אשבה]; [אמרי לי, עלמה]; [עיני תרה]; [פתע מחלומי]; [אצלי הינך ישן]; [זהב צהרי מדבר]; [בערבי קיץ]; [באצבעות ענוגות]; [מול השקיעה]; [אחר הגשם]; [ראה, כל מי הנחל]; [בשעת דמדומים]; [בלילות הסתיו]; [עתה בחורף]; [איש על איש]; [תוך שלווה]; [כלבי הטוב]; [נפתלים הדרכים]; [הנני יוצא]; [לחמי אזל]; [ראיתי את אבי]; [עתה אני רואה]; [איש לעברו]; [הצלילים הנמים]; [שברי נגינה]; [עתה ינוחו]; [בלילות ירח]; [בוקר יעלף]; [בני אדם יישחו]; [בעלייה]; [ארונות שחורים]; [ראשי ההרים]; [יריעה שחורה]; [שחקים נופלים]; [אולמי החיכוי]; [בני אדם - לא שכנה]; [דגלים שחורים]; [רחוקה ממנו]; [לאיטם, כנחשים]; [בנטוף כל ימינו]; [גביע הזהב]; [מי זה ירעה]; [קרון יחידי]; [נפשי יצאה]; [שנתי ציפורים]; [אלוהיי, בינה]; [אלוהי, הנערות]; [פעמים תאוה]; [בחדרי האחרית]; [על מצעי כרים]; [מלוא אורך רחובות]; [מכתבים פשוטים]; [עם ערביים]; [צעדי דור]; [עוד אילן]; [הנה בצלעי היערות]; [ידעתי הערים]; [אבואה עירום]; [שוורי הכבדים]; [עם כלבים]; [שבורים הפכים]; [טבחתי אשתי]; [חוטם יחידי]; [במרומי סמטה]; [עבר יום]; [כבדו עליך]; [יומנו החיוור]; [חדרי שישך]; [עבים ערבייך]; [רגליי ביון היום]; [שחו סירות]; [דרך יערות]; [מתחנה אל תחנה]; [בתים גדולים]; [כי יקרב הליל]; [אל שדותייך]; [דרך ריבוא דורות]; [מעמקי ינקותך]; [הינה כד חיים]; [אויה לאסירי היגון]; [אל תירא]; [בובה שלך]; [ילדי אולי יבך]; [בעלות הגשם]; [בעצום ערב]; [כי תרקדי]; [משוקי נערות]; [אל תוך יומי]; [החורשים]; [בעצם יום טרדה]; [לילה יחיד]; [על הגבע]; [הה, ימיי]; [אל נחלי החדווה]; [ספינות באות]; [גביעים מלאים]; [טרם יינעל]; [אי־בזה אלכה]; [הה, ספינותי]; [אביב זהב]; [אחת אחת]; [רב הלאנו]; [הנה בצלעי]; [עיר זאת]; [בדמי החוצות]; [נשים חולות]; [שלושים שנה]; [בצבור החולה]; [מפה לעולם]; [טפנו יקיצו]; [אך הנה לילה]; [בכפרך עתה שקט]; [נבוך המבט]; [תוך טרדת נעורי]; [את פשוטה]; [פעמון כסף]; [בקצה ימי קיץ]; [זה העולם]; [לזמן אקשיבה]; [עייפים אנחנו]; [סתווים רחוקים]; [אים הגנים]; [בדמי הלילות]; [מלים קלילות]; [ערי נעורי]; [שעטת צבאות]; וְלָנוּ אֵין חֹם; [הנני מתגעגע]; [הנה אם]; אל דודי; ממעמקים; מה כלתה לו; [כי באה השמש]; [רוה חלומות]; [Purpurn schlief der Himmelsaum]; לילה [תחת ערפל]; [אם יער]; לילה [על בית]; [חלונות קומה]; [יללת הכלבים]; [צהובה אליו]; [על האילן]; בגן בוקר; [בין ערביים]; [כנחל בוקר]; [ימי סתיו]; [על ראש הגבעה]; [דומם יפוח]; [אדום ניתז]; [אייכן הקטנות]; [מתוך ערפל]; [על שפת הבריכה]; [עבים כהות]; [תוך פלג ילדות]; [כבר דמדומי ערב]; [ראיתי כל עליי]; [כל הימים]; [עשנים תכולים]; [דרך לילה שחור]; [למה תריץ]; [הבה נצא]; [הנני שב אלייך]; [שמש ארגמן]; [עת יקרב ערב]; [העלו מהרה]; [על ראש גבעה אשבה]; [טרם נמחו]; [לילי סתיו]; [בואי עדי]; [צעד על צעד]; [מן הבקעה]; [כחוטי פלדה]; [אם תדפוק]; [אישים רבים]; [וכי לא אקרא]; [ילדים משחקים]; [אני באר]; [השמשות מאפילות]; [אפלת ליל קיץ]; [שניים אנחנו]; [סביבי עוד צוהל]; [בהצלת הלילה]; [תוך חרדת צהריים]; [אל ימי שבט]; [אמרתי לגברים]; [הימים יעברו]; [פעמים אני]; [ארנבת נבהלה]; [בזה יום האביב]; [מישורי השלג]; [נחלים שקטים]; [חרבות תקועות]; [לצידי החצרות]; [עיניי פקוחות]; [גם עליך]; [שחוטים אנו]; [מניפים שחורים]; [הערב, אך הערב]; [על מורד ההר]; [יום אחר יום]; [הנני רץ]; [ימים ירוקים]; [על בית נרדם]; [נבוכה אעמודה]; [אראך צועד]; [חדרי החיכוי]

דוד פוגל

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.