יצירות חדשות של יוצרים חדשים בפרויקט

מנחם אוסישקין

בימי מסה בגולה ובארץ; על ירושלים ומקומה בתנועת התחיה; נוער, קרקע ואמונה; על תחית השפה; תפקידי הרבנות; שתוף מלא של חזית ועורף; רעיון הגאולה בתקופתנו; הנוער שלנו ושרשיו במולדת; והנה אלה מצפון ומים...; בין זהב נוצץ לאש צורבת; דברים ברורים; אידיאל היסטורי או מקח וממכר?; מכתב להתאחדות האכרים; תזכיר ל"ועדת החלוקה" בארץ-ישראל; דברים בפני ועידת השולחן העגול בלונדון; על הקצב בעבודתנו; על עבודת הקרן הקימת; שני יובלות: חבת-ציון והקרן-הקימת; התנאי הראשון לקיומנו; ישראל נטול קרקע; על חניתה ועל גבולות הארץ; מי הירא ורך הלבב?; גאולת הארץ בימי המלחמה; את אשר יגורנו – בא לנו; דברים באסיפת עסקנים; קריאה לעולם היהודי עם פרסום גזירת הקרקע; אמונה ורצון; הצעדים הראשונים; ליובל "הועד האודיסאי"; משה לייב לילינבלום; על נצחונו של אחד-העם; הנדיב הידוע; ר' שמואל מוהילבר מנהיג העם; רצון האומה; על השד"ר הציוני; הרמן צבי שפירא – בעל הרעיון; הפגישה הראשונה עם י.ל. גולדברג; מפטרוגרד עד ירושלים; על האוניברסיטה העברית; אחרי מיטתו של יונה קרמנצקי; לזכר נחמיה דה-לימה; ברנדיס הציוני; שיינקין בעל החלומות; גליקסון איש הסינתיזה; אשה צדקנית; זכרונותי מצ'כוסלובקיה; לחג החשמונאים: אגרת אל היהדות הפולנית; לקרן היסוד; העבריה; לכנוס העתונאים, בעמק חפר; "יידישה רונדשאו"; ארבעים שנה לקונגרס הציוני; ליהדות בדרום אפריקה; לבנין בית החולים "הדסה"; לטירת צבי; על ל"ג בעומר; אל יהדות מצרים; לזכרו של ל. מוצקין; נטיעת יער המלך ג'ורג'; לועד הביתן הארצישראלי בתערוכה העולמית בפאריס; ל"הארץ" ולעורכו; לועידת הסתדרות הסטודנטים; להקמת נמל תל-אביב; ליומן הקולנוע העברי; על הציונות הכללית; לבית הספר הריאלי בחיפה; על גבי תקליט; על ישראל דב פרומקין; לעיר תל-אביב ולכל תושביה; על הרב מאיר ברלין; לצבי בלקובסקי; על א. גרנובסקי; זכותנו והתנ"ך; הישוב והמלחמה; מכתבו האחרון לחיים וייצמן

מנחם אוסישקין

יצירות חדשות של יוצרים קיימים בפרויקט

הניה פקלמן

זכרונות ויומנים: חיי פועלת בארץ

הניה פקלמן

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.