רקע
עזריאל נתן פרנק

עזריאל נתן פרנק (1863‏-1924)

נחלת הכלל [?]

ניווט לפי סוגות

בחירה מרובה

פרוזה

מחיי החסידים בפולין

בן אביגדור, וארשה, תרנ"ו 1896.

יצחק מאיר בילדותו

תושיה, וארשה, תרס"ד 1904.

מבחר אגדות החסידים

יזרעאל, תל אביב, תשי"ד 1954.

עיון

יהודי פולין בימי מלחמות נפוליון

הצפירה, וארשה, תרע"ג 1912.

העירונים והיהודים בפולין

הצפירה, וארשה, תרפ"א 1921.

תרגום

גנון והציל: סיפור מקורות האנוסים בפורטוגל / גרייס אגילאר

וארשה, תרנ"ג 1893.

באש ובחרב / הנריק סנקביץ'

מסדה, תשי"ג, 1953.

המבול – כרך א' / הנריק סנקביץ'

מסדה, רמת גן, תשט"ו 1955.

כרכים ב‘-ג’, אשר תורגמו בידי אברהם לוינסון

מן הציר אל הציר (חלק א') / סוון אנדרס הדין

תרבות, וארשה, תרפ"ג 1923.

מירטלה / אליזה אורז’שקובה

הצפירה, וארשה, תרפ"ד 1923.

יהודיונים / רוברט זאודק

תושיה, וארשה, תרע"ב 1911.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של עזריאל נתן פרנק

הקלידו:

 • רבקה חן

 • ר' גלי

 • דקלה דניאל

 • עמירה ביידר

 • בנימין ציוני

 • אודי יוליס

 • דנה פז

 • יעקב לוינסקי

 • רינה רוזן

 • שולמית רפאלי

 • רחל ויטנברג

הגיהו:

 • עמינדב ברזילי

 • נורית רכס

יצירות על אודות המחבר


לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.