רקע
יוסף בן רחמים נתן מיוחס

יוסף בן רחמים נתן מיוחס (1868‏-1942)

נחלת הכלל [?]

יוסף מיוחס (בר"ן - בן רחמים נתן) 1868–1942. סופר, מורה ואיש ציבור. מבוני ומייסדי שכונת שערי צדק בירושלים, היה יושב ראש "ועד העיר ליהודי ירושלים", גוף שקדם לוועד הקהילה שנוסד בתקופת המנדט הבריטי. חבר בלשכות "בני ברית" בירושלים ובערים שונות בטורקיה, היה מראשי ועד העדה הספרדית בירושלים והשתתף בחלק נכבד של האגודות והמוסדות הציבוריים בירושלים ובארץ ישראל. יוסף מיוחס היה חתנו של יחיאל מיכל פינס ובכך היו דוגמה לנישואין בני עדות ספרד ואשכנז שטרם היו שכיחים באותה תקופה.       להמשך הערך בויקיפדיה העברית

ניווט לפי סוגות

בחירה מרובה

פרוזה

ילדי ערב

תל אביב: דביר, תש"ל 1970.

ספר ראשון - אגדות התורה

ספר שני - אגדות הנביאים

ספר שלישי - מחיי הח'ליפים

מעשיות לבני קדם: מלוקטות בין היהודים הספרדים ובני עדות המזרח בירושלים

תל אביב: דביר, תשכ"ט 1969.

רבי אליעזר בן הורקנוס

ורשה: תושיה, תרס"ד 1904.

שיחות ישמעאל

ירושלים: דפוס הרי“ד פרומקין, אלף ותתכ”ו לגלותנו [תרנ"ה] 1895.

מאמרים, מסות, ועיון

ארץ ישראל היום ולפנים ירושלים: [חמו"ל], תרס"ו.

בופון: מגדולי העמים

בתוך: ביביליותיקה לבני הנעורים; ורשה: תושיה, תרס"ז 1907.

בת חיל, או, תורת אם: ספר מקרא לבנות ישראל

ירושלים: דפוס מערכת הצבי, תרס"א 1901.

הליכות עולם: או פרי תרבות: ספר מקרא עברי קולטורי וכללי לבית הספר ולבית / עפ"י ג' ברונו

ירושלים: דפוס לעווי ושותפיו, תרע"ג 1913.

הפלחים: חיי הפלחים בהשואה אל חיי היהודים בתקופות התנ"ך והתלמוד

תל אביב: דביר, תרצ"ז 1937.

מגילות משפחה בא"י

ירושלים: דפוס א“מ לונץ, תרע”ב 1912.

מחיי האזרחים בארץ ישראל

ירושלים: חדשות מהארץ, תרע"ט 1919.

שני מאמרים:

א. על החינוך

ב. על הלשון

נדפס ב“הצבי”, שנה ט“ו-ט”ז; ירושלים: [חמו“ל, תר”ס?]

תרגום

אלמון האובד / לואי פנדלטון

מהד' ב, ירושלים: מרכז הסתדרות המורים, תרח"ץ 1938.

דברי ימי היהודים בארץ טורקיה / משה פרנקו

ירושלים: [חמו"ל], תרס"ד 1904.

תחת כנפי הנשר: ספור מתקופת הרמב“ם ז”ל / שרה מילר

תל אביב: דביר, תרצ"ח 1938.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף בן רחמים נתן מיוחס

הקלידו

  • דניאל פריש
  • יעל זאבי
  • לאה ברזילי
  • נורית לוינסון
  • רבקה חן
  • רבקה לבני
  • רבקה קולבינגר

הגיהו

  • נורית רכס
  • צחה וקנין

סרקו

  • נאוה בת-צו"ר

יצירות על אודות המחבר


לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.