מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

ידיעות מירושלים

מאת: יוסף יושעה ריבלין

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

ירושלים עה“ק ער”ה תשל"ה.

שנת תרל“ד אשר עוד מעט תכלה עם קללותיה ותחלואיה, גם בטרם ערבה שמשה לא השיבה ידה מבלע. יום אתמול הלכנו ללות את בית עולמו את הגביר הנכבד רב צדקות וי”א מו“ה דוד רייז מעיר יאנעווע בפאלען המדינה, אשר זה כתשע שנים עלה הר ה' צבאות ושכן כבוד בתוככי ירושלם. המנוח הזה בעודו בארץ מולדתו עשה לו שם טוב מבנים ומבנות (כי לא הניח בנים ובנות אחריו) בחומות ירושלם, כי חלק גדול מהכסף אשר הוציאו גבאי הת”ת בק“ק פרושים על בתי ת”ת היה מנדבות לבו הטהור. וכל הימים אשר ישב בירושלם היה חונן דלים בהלואות גמ“ח. גם קנה מהונו חצר גדול בתוככי ירושלם ומחוץ לעיר בנה עשרה בתים חדשים ומפוארים, ואת כל אלה הקדיש לעולמים שישבו בו עניים עפ”י הגורל כנהוג בבתי מחסה אשר הקימו כלל הו“ד, ועל משמרת פקודת בתי חסד האלה הפקיד את הרב המופלג מו”ה שלמה זלמן לעווי והיקר הנכבד מו“ה יעקב גאלדשמידט, אנשים ידועים לישרי לכת. כל בני ציון היקרים במר יילילו על מות האיש הנכבד הזה תנצב”ה.

– חברת “מאה שערים” אשר נכבדות מדובר בה בשערי הלבנון הצליח כבר חפצם בידם ובנו עשרה בתים נאים מחוץ לעיר בהנחלה השפרה למו בכרם “כדכוד”, וידם נטויה להוסיף אומץ לבנות עוד עשרה בתים לעשר משפחות. גם בור למקוה מי מטר גדול מאד יחפרו בנחלתם. יתן ה' ובמהרה לא תקרא עוד החברה הזאת “מאה שערים” כי אם “אלף שערים” בבנותם אלף בתים מחוץ לעיר. כי לרגלי התמורות במדינות רבו למאד המעפילים לעלות הר ה' צבאות, ובחדש הזה באו ירושלימה כמאה נפש אדם מבנ“י, ולצפת כשלש מאות. ואם לא ירבה הישוב מחוץ לעיר ע”י בנין בתים חדשים אז יאמר באמת צר לי המקום שאלין בירושלם כי גם עתה כבר עלה שכר הדירות למעלה ראש, ועוד מעט ותבוקש גם דירה סרוחה ולא תמצא.

– באלה הימים השגתי לקרוא קונטרס “ההריאל” (יסלח נא לי המוציאו לאור בחשך, כי קראתיו בשם “קונטרס” ולא בשם “מכ”ע" כאשר פיו יקבנו). הקונטרס הזה הוא מעשה ידי הר“ר מיכל הכהן אשר מלפנים היה חבר לאיש משחית בעל החבצלת. ועתה כאשר בעל החבצלת הרחיק אותו מעליו (והוא יאמר כי הוא לבדו התרחק מן הכיעור והדומה לו), נשאו לבו להוציא לע”ע קונטרס אחד בכל חדש בשם “ההריאל”, המו“ל יבטיח (למי שמאמין בהבטחתו) לדבר אך טוב על ירושלם, ולא ילך בדרך החבצלת להבזות את כל תופשי התורה בירושלם, כמורו הגדול בעה”ש בוויען המבזה את כל קדשי בני ישראל.

אלה המה הדברים אשר מצאתי בהקונטרס הנז'. ומי ין ויקיים הבטחתו, ולמצער יודיע נא גלוי לכל את מעללי שותפו הקודם (אם לא יחוש לגומלין –) למען ידעו המעטים הזונים אחריו בחו"ל להבדל ממנו.

הלבנון, ג' בחשוון תרל"ה.

יוסף יושעה ריבלין
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראות וקוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של יוסף יושעה ריבלין
יצירה בהפתעה
רקע

ספר הבדיחה והחידוד: עמי ארצות והדיוטות

מאת אלתר דרויאנוב (פרוזה)

1169 אמר משה יוֹג:

איסוּר הלנת-מתים מן התורה מניין? – שנאמר:“תצא רוחו – ישוב לאדמתו ביום ההוא.” 1


1170 הוא היה אומר:

תיפח רוחם של המדקדקים? מדייקים הם לכתוב “הוא” לאיש ו“היא” לאשה, ואילו התורה הקדושה כתבה בפירוש: “אשה הוא לה';” 2 מדייקים הם לכתוב “זה” לזכר ו“זאת” לנקיבה, ואילו התורה הקדושה אמרה: “בזאת יבוא אהרן אל הקודש”, 3 כלום עם נקיבה, חלילה, נכנס אהרן לקדשי-קדשים…?


1171 אך הוא היה אומר:

שלושה משה הם: משה רבנו, אני – ויעקב אחי.


1172 משה יוֹג נכנס לביבר של חיות. כשהגיע לכלובו של הארי עמד וּבירך:

אשר קדשנו במצוותיו וציוונו – על האריות…" 4


1173 משה יוֹג היה מדקדק במצוות ובמנהגים. פעם אחת נכנס לביתו ומצא משרתת חדשה. אמר לאשתו: מה שמה של ריבה חדשה זו?

מַגדלנה שמה, – השיבה האשה.

הירהר משה ואמר:

הווי זהירה, אשתי, שבשבת ויום-טוב תקראי לה – מִגדוֹלנה… 5


1174 משה יוֹג ויעקב אחיו עמדו בשוק וראו “פריץ” ו"פריצה " נוסעים בכרכרה יפה ומימינם ומשמאלם שלושה ילדים וארבע ילדות. אמר יעקב למשה:

תמה אני, למה זכה עשו, שיהיו לו כל-כך הרבה בנים ובנות?

החזיר לו משה:

יעקב אחי, שכחת מקרא מפורש: “עשו מזריע זרע…” 6


1175 באו למשה יוֹג ובישרוּהוּ בשורה רעה:

יעקב אחיך מת.

הניע משה ראשו ואמר:

אי-אפשר! אני הוא הבכור.


1176 שלוש קושיות חמורות ב“סידור” הקשה משה יוֹג לרבי חיים רומשישקר, ששימש מלמד בביתו:

“בּרח שׁמר” 7, אם שמר, כיצד ברח? –“ריבונו של-עולם אני” 8 היכי תמצי, שאני ריבונו של-עולם? – "עם-הארץ שלי "9, מה טעם הוא שלי?

החזיר לו רבי חיים:

חילופי-גירסאות יש כאן. הגירסה הנכונה היא: “ריבונו של-עולם שלי” ו“עם-הארץ אני”, וממילא מתורץ גם “ברח שמר…”


1177 ועוד שאל משה יוֹג את רבי חיים רומשישקר:

נאמר ב“הלל”: “ראה הים – וינס הירדן” 10, אם הים ראה, למה נס הירדן?"

החזיר לו רבי חיים:

משה, עליך אמר קרא: “תסֹב לאחור…” 11 1. ftn1א  ↩

 2. ftn2א  ↩

 3. ftn3א  ↩

 4. ftn4א  ↩

 5. ftn5א  ↩

 6. ftn6א  ↩

 7. ftn7א  ↩

 8. ftn8א  ↩

 9. ftn9א  ↩

 10. ftn10א  ↩

 11. ftn11א  ↩

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.