מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

ידיעות מירושלים

מאת: יוסף יושעה ריבלין

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

ירושלים עה“ק ער”ה תשל"ה.

שנת תרל“ד אשר עוד מעט תכלה עם קללותיה ותחלואיה, גם בטרם ערבה שמשה לא השיבה ידה מבלע. יום אתמול הלכנו ללות את בית עולמו את הגביר הנכבד רב צדקות וי”א מו“ה דוד רייז מעיר יאנעווע בפאלען המדינה, אשר זה כתשע שנים עלה הר ה' צבאות ושכן כבוד בתוככי ירושלם. המנוח הזה בעודו בארץ מולדתו עשה לו שם טוב מבנים ומבנות (כי לא הניח בנים ובנות אחריו) בחומות ירושלם, כי חלק גדול מהכסף אשר הוציאו גבאי הת”ת בק“ק פרושים על בתי ת”ת היה מנדבות לבו הטהור. וכל הימים אשר ישב בירושלם היה חונן דלים בהלואות גמ“ח. גם קנה מהונו חצר גדול בתוככי ירושלם ומחוץ לעיר בנה עשרה בתים חדשים ומפוארים, ואת כל אלה הקדיש לעולמים שישבו בו עניים עפ”י הגורל כנהוג בבתי מחסה אשר הקימו כלל הו“ד, ועל משמרת פקודת בתי חסד האלה הפקיד את הרב המופלג מו”ה שלמה זלמן לעווי והיקר הנכבד מו“ה יעקב גאלדשמידט, אנשים ידועים לישרי לכת. כל בני ציון היקרים במר יילילו על מות האיש הנכבד הזה תנצב”ה.

– חברת “מאה שערים” אשר נכבדות מדובר בה בשערי הלבנון הצליח כבר חפצם בידם ובנו עשרה בתים נאים מחוץ לעיר בהנחלה השפרה למו בכרם “כדכוד”, וידם נטויה להוסיף אומץ לבנות עוד עשרה בתים לעשר משפחות. גם בור למקוה מי מטר גדול מאד יחפרו בנחלתם. יתן ה' ובמהרה לא תקרא עוד החברה הזאת “מאה שערים” כי אם “אלף שערים” בבנותם אלף בתים מחוץ לעיר. כי לרגלי התמורות במדינות רבו למאד המעפילים לעלות הר ה' צבאות, ובחדש הזה באו ירושלימה כמאה נפש אדם מבנ“י, ולצפת כשלש מאות. ואם לא ירבה הישוב מחוץ לעיר ע”י בנין בתים חדשים אז יאמר באמת צר לי המקום שאלין בירושלם כי גם עתה כבר עלה שכר הדירות למעלה ראש, ועוד מעט ותבוקש גם דירה סרוחה ולא תמצא.

– באלה הימים השגתי לקרוא קונטרס “ההריאל” (יסלח נא לי המוציאו לאור בחשך, כי קראתיו בשם “קונטרס” ולא בשם “מכ”ע" כאשר פיו יקבנו). הקונטרס הזה הוא מעשה ידי הר“ר מיכל הכהן אשר מלפנים היה חבר לאיש משחית בעל החבצלת. ועתה כאשר בעל החבצלת הרחיק אותו מעליו (והוא יאמר כי הוא לבדו התרחק מן הכיעור והדומה לו), נשאו לבו להוציא לע”ע קונטרס אחד בכל חדש בשם “ההריאל”, המו“ל יבטיח (למי שמאמין בהבטחתו) לדבר אך טוב על ירושלם, ולא ילך בדרך החבצלת להבזות את כל תופשי התורה בירושלם, כמורו הגדול בעה”ש בוויען המבזה את כל קדשי בני ישראל.

אלה המה הדברים אשר מצאתי בהקונטרס הנז'. ומי ין ויקיים הבטחתו, ולמצער יודיע נא גלוי לכל את מעללי שותפו הקודם (אם לא יחוש לגומלין –) למען ידעו המעטים הזונים אחריו בחו"ל להבדל ממנו.

הלבנון, ג' בחשוון תרל"ה.

יוסף יושעה ריבלין
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של יוסף יושעה ריבלין
יצירה בהפתעה
רקע

הגורל הגדול

מאת אלחנן ליב לוינסקי (פרוזה)

(מענינא דיומא).

אם יהיה ה' עמדי ואזכה בגורל סך 75,000 רו"כ – ואנדב מחציתו על…

פה עמוד עטי.

זה שמונת ימים מאז החל הפור הוא הגורל בווארשא, וכל אותם הימים הנני יושב וחושב, מה לעשות אם יעלה בגורלי הסך הגדול של 75,000 רו"כ?

מה לעשות? אך זו שאלה נבערה. כל בר-בי-רב דחד יומא יודע כעת מה לעשות בסך כזה. ראשית דבר אקנה לי סוסים, מרכבה, מקום תמידי בהתיאטרון וגם… הוי, חביבי, הלא מעצמכם תבינו מה אפשר עוד להשיג בווארשא בעד סך הגון כזה… מרגלא בפומייהו דאינשי דרי ווארשא, כי פה אפשר להשיג בעד המטבע את כל, פשוט כל… הגוף והנשמה. כזאת שמעתי גם מפי חסידים ואנשי-מעשה, אשר, חלילה, לא ידברו שקר, ויודעים הם מה שידברו, ואנכי יושב וחושב, מה לעשות אם יעלה הסכום הגדול בגורלי?!

הלא תתפלאו, חביבי הקוראים.

אמנם דעו לכם כי אינני כה איש תם ופשוט כאשר תדמו, וכשאני לעצמי כבר גמרתי בלבי מה לעשות ואיך לחיות אם יפול הפור הגדול בגורלי;ולא לבד הפור הגדול הזה, אלא אף כפלי-כפלים ככה אם יזדמנו לידי גם אז אדע איך לחיות. החכמה היפה ההיא, הלא כל חייט וסנדלר שנתעשרו יודעים, ומה גם “מוח תלמודי” כמוני. אנכי אבטיחכם נאמנה, כי בודאי אדע לנהוג מנהג גביר אריסטוקרט, להתהדר בחוצות ולהשליך אבק בעיני הרואים, בין שהם בני-ברית ובין שאינם בני-ברית.

אולם אנכי על אדות צרכי-הצבור אדבר, עליהם אחשוב מחשבות אין חקר.

כל עני בעל-צדקה בשעה שהוא עוד עני, והצדקה רק במחשבתו, ברעיונותיו, ידמה כי אם יזכה בגורל סך גדול, או ימצא מציאה כשרה, או יגלה אוצר, או תפול לו ירושה מדוד עשיר באמריקה, או אם לכל-הפחות תמות אשתו ולקח אשה חדשה ונדוניא חדשה… מיד ינדב סך הגון לצרכי-הצבור ולדברים שבקדושה. ישראל רחמנים הם, ולא יקמצו את ידיהם מאחיהם האביון וינדבו “סכומים רוחניים” כאלה וכאלה. אם יקיימו את הבטחותיהם כאשר על-פי מקרה יתעשרו באמת, זאת היא שאלה אחרת, אבל כל עוד עניים המה רחמנים הם, טובים הם, ומחשבה טובה כזו גם כן מעלה.

ומחשבות טובות כאלה חשבתי גם אנכי.

אבל לוּ רק חשבתי, כי אז שקט ושלו הייתי כעת. אמנם לאסוני לא רק חשבתי, כי גם דברתי – והיא שגרמה לי הרבה צער ומכאובים.

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.