מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

על אמריקה ויהודי אמריקה

מאת: חיים נחמן ביאליק

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

(שיחה עם סופר “העולם” בלונדון על רשמי נסיעותיו באמריקה, אב תרפ"ו).


– – – העם האמריקאי הצעיר מפליא ברעננותו ובמנוחת נפשו האמיצה ללא כל דאגה. אך אם בני העם הזקן מתחילים לחקות את השקט הנפשי הזה, הרי אי-אפשר להם שיצליחו, והדבר עושה לפעמים גם רושם לא נעים, כשיר נכרי בפי מדקלם גרוע וככל מה שהוא מלאכותי ומזויף… היהודים, בכל מקום שהם, נושאים עליהם, ברצונם או שלא ברצונם, את המשא של תרבותנו עתיקת הימים. אי-אפשר לו לעם להשליך את כל עברו מעל גבו. אף אם אלף פעמים יתאמץ לכך, הוא רק מסכן את קיומו הטבעי, הבריא. ואם הוא רוצה להתקים כהוגן עליו לשמור על עברו – ולדאוג בעד עתידו, וכל שגדול רכוש העבר של עם, כן תגדל דאגתו בעד העתיד וכן ירבו מאוויו אל העתיד. ולא בנוגע לעתידנו הכללי, אלא גם באמריקה עצמה אין עתידם של היהודים די בטוח. גדולתם לפי שעה, כמה שאנו שמחים עליה ומאחלים לה אריכות ימים, הרי היא באמת כשלפוחית של בורית, אשר אך תפיח בה ואינה, ולמרות כל השקט המעושה מרגישים גם שם את חוסר-האונים ואי-הבטחון הפנימי… לפיכך, יש שם כר נרחב לפני תעמולה ציונית רבת-ענין והיא מוצאת לה הד בלבבות, אלא שהשגת הציונים באמריקה עדיין קטנה היא ועדיין הם רואים את מתנותיהם לקרנות הציוניות כנדבות. מנהיגי היהדות האמריקאית מימין ושמאל, צריכים לתת את דעתם של הדבר הזה ולהעמיד את התעמולה הציונית בשטחה הנכון.

אמריקה הסכינה לגדולות, ולפיכך אם יבררו לה, ליהדות האמריקאית הגדולה שבציונות, שהיא באה להציל אומה מהתנונות, ואם הדבר יוסבר לה בדברים קצרים אבל נמרצים החודרים עמוק לנפש, אין ספק שיהדות זו יכולה לעשות גדולות גם היא. צריך להעמיד לה, ליהדות זו, מורים טובים, שלא יבואו אליה רק לעתים ולשם תביעות כספים, אלא שירביצו בקרבה את תורת התחיה על כל ענפיה. ובנוסח ובבטוי הנאות להשגתם. – – –

בקצרה: היהדות האמריקאית עשויה להתכנס ולהתבצר על יסוד קניני התרבות הלאומית וההיסטוריה הלאומית ולהעשות משען עצום חמרי ומוסרי לכלל האומה. יש די סימנים המוכיחים על טנדנציה כזו בהתפתחותה של היהדות האמריקאית ומן הראוי הוא שאומניה של יהדות זו יבינו וישכילו לה.

חיים נחמן ביאליק
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראות וקוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של חיים נחמן ביאליק
יצירה בהפתעה
רקע

נאום החתימה בקונגרס הראשון

מאת בנימין זאב הרצל / מיכל ברקוביץ (מאמרים ומסות)


קׂדם כל אני מביע תודה למע“כ הרב ד”ר כהן, על שהתיצב לפנינו באמון-רוח כאיש שהתנגד לנו לפנים, ועל שאלתו הגלויה1, שעליה לא אשיב עתה לפרטיה. יכול אני להבטיח את כבודו, כי הציונות אינה מכונת לפגוע בהכרתה הדתית של איזו מפלגה שהיא בקרב היהדות.

בהמשך לאחד מסעיפי סדר-היום עלי להעיר הערה קצרה: בשנה האחרונה הגיעו אלינו תלונות שונות מארץ ישראל ע“ד קלקולים השוררים במושבות. הנני חושב להתאים עם רגשותיהם של רוב חברי הקונגרס במה שלא אכנס במשא-ומתן מפורט ע”ד התלונות האלה, אלא אמסרן ליד ועד מיוחד, שיביאן לידי ברור. הקונגרס היה בכל מהלכו כה הגון, ואין אנו רוצים להכניס בו נגינה מפריעה. מכשולים מצויים בכל דבר, בכל מפעל הנעשה בידי אדם, וגם המפעל שלפנינו. כמדומני, שמתחשב אני עם התלונות ההן, בהחליטי את מציאותן.

עתה הגענו לגמר עבודתנו, לפי שעה. עלינו להביע קׂדם כל את תודתנו לעיר הנדיבה הזאת, שקבלתנו ברצון, ולממשלה, על שהראתנו אותות הרבה של חבה, במה שהקלה לנו את עבודת ההכנה לקונגרס, ועל הכבוד שנתכבדנו, בהופיע בתוכנו נשיאה, יועץ הממשלה, פרופ' ד“ר פאול שפיזר, להקשיב לוכוחי הקונגרס. כמו כן עלינו להודות – ובודאי אין בזה סתירה לדעתי שגליתי להד”ר כהן – לציונים הנוצרים, שהנני פורט בשמותיהם: מר דוּננט, מיסד הצלב האדום, ריבנד יוהן מיטשעל, ריברנד הכלר מווינא, בא ון מַנטיפל, קולונל קונט בֶנטינק, שגם הוא לקח חלק בוכוחינו. ובודאי שנזכור גם את שמותיהם של הציונים היהודים, שעבדו לפנינו במפעל הזה. שמותיהם הנם ידועים לכלנו, ואני יכול לכוללם יחד בהכרת תודתנו.


  1. ftn1  ↩

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.