מצב קריאה

גודל גופן:
א
 
א
 
א

"אחד העם" והעם

מאת: שמריהו לוין

מצב זכויות יוצרים:

נחלת הכלל [?]

סוגה:

שפת מקור: עברית

…עוד לפני עשר שנים, כשישב אחד העם בבירת העולם על גדות התימזה, היתה עוד רוחו רבת-כח וחוזק. עוד היה מתרגש והוגה מחשבות, אבל מחלת הגוף גזרה עליו מנוחה, שלא להתערב במאורעות. והן דוקא אז נעשו בלונדון דברים שחתכו את עתידות העם. ואף-על-פי-כן ידע אחד-העם את כל הנעשה, נכנס לפני ולפנים של כל הפרטים. מנהיגי הציונות באו לשאול יום יום עצה מפי מורם. אולי אין הקהל יודע על כך, אבל עובדה היא, שגם על הכרזת בלפור הטביע את חותמו ואמר מה יש בה מן הסיפוק ומה יש בה מן המסופק. כשיעבור זמן מה ויתגלו כל הדוקומנטים, אז ידעו כמה היה כוחו גדול ועד כמה השפיע על מהלך דברי ימינו.

ואולם זהו רק פרק. את גדלו של אחד-העם אין אנו מסוגלים עוד להבין. יבוא זמן ונדע, כי מה שהיה פיכטה לעם הגרמני, סולוביוב לעם הרוסי ומאסאריק לעם הצ’כי היה אחד-העם לעם העברי. אולי מימות הרמב"ם ועד היום לא קם כמוהו.

פרופסור אנגלי, צימרן, כתב ספר על הלאומיות ושם אמר, שבלונדון יושב היהודי אולי היותר גדול בעולם והעם האנגלי אינו יודע על זה כלל.

אחד-העם לא יצר מן הכלל אל הפרט, אלא מן הפרט אל הכלל. וזהו הבסיס של תורתו. ודוקא עכשיו נתרבו תלמידיו במובן זה.

כל אלה שאמרו שאחד-העם מצמצם את עצמו, לא השיגו את תורתו. כי לא היה כמוהו איש שהתעניין בכל קניה וקניה ובכל בית שנבנה ובכל חלוץ שעלה.

השאלה עמדה לפניו לא ל“מה” אנו שואפים אלא בשביל “מה” אנו שואפים, מפני שה“מה” אינו משפיע על מהלך המחשבות וה“בשביל” מפתח את הרצון. אחד-העם שואל: למי משפט הבכורה – למדיניות או לאומה? והוא עונה: מדיניות מתחלפת, מדיניות הולכת, ואומה לעולם עומדת.

עברתי בכל הארצות ולא מצאתי איש אחד, לא מאלה שנאספו אל עמם ולא מבני דורנו שהרימו כמוהו את הדגל. יש מדרגות שונות באדם חשוב שמת: “זקן ושבע ימים” “ויאסף אל עמיו”. והמדרגה האחרונה היא הגדולה שבהן. אחד-העם נאסף אל עמיו. זהו רכושנו ורכוש זה לא יוכל איש לקחת מאתנו. הוא ביקש ממני ומיתר ידידיו ימים אחדים לפני מותו, שלא נפריז על המידה בשעת ההספד. ואולם בדברים אלה אין מן ההפרזה. הוא הטביע את חותמו על כל דורנו, דור עומד על פרשת הדרכים. ועוד יבואו זמנים, שנוכל להתגאות כי היה לנו בימינו מורה גדול כאחד-העם.

6.1.1927.

שמריהו לוין
שיתוף, תגיות, המלצות, ורשימות קריאה   
תגיות ליצירה
המלצות קוראים
0 קוראים אהבו את היצירה, 0 המלצות כתובות
עוד מיצירותיו של שמריהו לוין
יצירה בהפתעה
רקע

לוועידת הייסוד של ההסתדרות

מאת דוד בן־גוריון (מכתבים)

© כל הזכויות שמורות. מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

מכתב בשם משרד הברית של פועלי ציון, יז כסלו תרפא (קונטרס סב)

בשם הברית העולמית של פועלי-ציון אנו מקדמים בברכה את וועידת הפועלים בארץ-ישראל. אנו מברכים את הנסיון החדש מלא-התקווה לאחד את כל הכוחות הנפרדים והנפלגים של המעמד העובד בארצנו.

הצרכים הפנימיים של העבודה העברית בא"י מחייבים את האיחוד, ומתוך הכרה עמוקה אנו מוסיפים, שכל תנועת העבודה, לא רק בארץ, אלא גם בחוץ-לארץ, תובעת ברגע הזה את התאחדותם הסידורית ופעולתם המשותפת של כל קיבוצי-הפועלים העברים בארץ ובחוץ-לארץ, השואפים לגאולה שלימה, לאומית וסוציאלית של עמנו בארצו.

על הפועל העברי בארץ – החלוץ הנאמן של העבודה העברית בעולם – הוטלה עכשיו אחריות כבדה וקשה. העלייה הגדולה, שאליה ציפינו וייחלנו בערגת-צער שנים רבות, החלה. אלפי פועלים מבקשי-עבודה נוהרים מכל ארצות פיזורינו והריסותינו לארץ, וההסתדרות הציונית, במקום לגבר חיילים ולרכז כל מרצה ואונה בהרחבת העבודה היישובית והאדרת כוח-הקליטה של ארצנו, מנסה מתוך חדלון-אונים לחסום את דרך העלייה ומפחיתה את שטח פעולתה היישובית בארץ. כל חלקי היישוב הבלתי-עמלים הם נעדרי-הכשרון ומשוללי-הרצון לפגוש את העליה, וכל נטל העבודה נופל על הסתדרויות הפועלים, העומדות כדרכן תמיד על משמרתן וממלאות במסירות והתמכרות בלי גבול את חובתן לעולים החדשים. כמעט בלי כל עזר וסעד מצד ההסתדרות הציונית ומוסדותיה הרשמיים מרחיבות הסתדרויות הפועלים את מרכזי העבודה הכבושים וכמו יוצרות יש מאין מקומות-עבודה חדשים, מסדרות ומחנכות את מאות העולים במקצעות-עבודה, שעד הנה לא עסקה בהם אף יד יהודית אחת, וכך הם מרחיבים ומבצרים את יישובנו העובד בארץ.

רקע

לדף הבית

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי ליצירת מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית והנגשתן לציבור.