1. [אחרי מותו של] ניטשה / אורי ניסן גנסין
 2. [אחת אחת] / דוד פוגל
 3. [אי־בזה אלכה] / דוד פוגל
 4. [אייכן הקטנות] / דוד פוגל
 5. [איכה אראך] / דוד פוגל
 6. [אים הגנים] / דוד פוגל
 7. [אין זאת, כי ניתק איזה מיתר רך בבריאה] / יעקב שטיינברג
 8. [איני קובלה] / רחל בלובשטיין
 9. [איש לעברו] / דוד פוגל
 10. [איש על איש] / דוד פוגל
 11. [אישים רבים] / דוד פוגל
 12. [אך הנה לילה] / דוד פוגל
 13. [אכריז כרוז] / דוד שמעוני
 14. [אל גזע-עץ ברחוב עמדת כחולמת] / יעקב שטיינברג
 15. [אל ימי שבט] / דוד פוגל
 16. [אל נחלי החדווה] / דוד פוגל
 17. [אל קטון-שולחנות עגול לבדד ישבה אישה] / יעקב שטיינברג
 18. [אל שדותייך] / דוד פוגל
 19. [אל תוך יומי] / דוד פוגל
 20. [אל תירא] / דוד פוגל
 21. [אל תרשיעני] / רחל בלובשטיין
 22. [אלהי העברים] / אברהם שטרן
 23. [אלוהי, הנערות] / דוד פוגל
 24. [אלוהיי, בינה] / דוד פוגל
 25. [אם החיים את] / אברהם שטרן
 26. [אם יער] / דוד פוגל
 27. [אם תדפוק] / דוד פוגל
 28. [אמרי לי, עלמה] / דוד פוגל
 29. [אמרתי לגברים] / דוד פוגל
 30. [אנוכי זוכר בוקר אחד, בוקר אביב] / יעקב שטיינברג
 31. [אני יודע: יום יבוא או ערב] / אברהם שטרן
 32. [אני נשקף באשנב הקפוא] / דוד שמעוני
 33. [אפלת ליל קיץ] / דוד פוגל
 34. [אצווה את החלום והעלה לי את דמותך] / יעקב שטיינברג
 35. [אצלי הינך ישן] / דוד פוגל
 36. [אראך צועד] / דוד פוגל
 37. [ארונות שחורים] / דוד פוגל
 38. [ארנבת נבהלה] / דוד פוגל
 39. [אש העי תלהט] / אברהם שטרן
 40. [את יגיע נפשנו השיפלות אכלה] / יעקב שטיינברג
 41. [את פשוטה] / דוד פוגל
 42. [אתה בחרתנו מכל העמים] / אברהם שטרן
 43. [אתם שתו כוס הגיל עד לשוכרה] / יעקב שטיינברג
 44. [בִּבְדִידוּתִי הַגְּדוֹלָה] / רחל בלובשטיין
 45. [בַּעֲרֹב הַנְּהוֹר] / שרל ון לרברג / רחל בלובשטיין
 46. [באבק ימי אין-חפץ] / יעקב שטיינברג
 47. [באצבעות ענוגות] / דוד פוגל
 48. [באתי אלייך בשעת בין השמשות] / יעקב שטיינברג
 49. [באתי עד הלום] / משה בסוק
 50. [בבית] / דוד פוגל
 51. [בגני נטעתיך] / רחל בלובשטיין
 52. [בדלול פתע מעין הלהטים המתוקים] / יעקב שטיינברג
 53. [בדמי החוצות] / דוד פוגל
 54. [בדמי הלילות] / דוד פוגל
 55. [בהצלת הלילה] / דוד פוגל
 56. [בואי עדי] / דוד פוגל
 57. [בובה שלך] / דוד פוגל
 58. [בוקר יעלף] / דוד פוגל
 59. [בזה יום האביב] / דוד פוגל
 60. [בחדרי האחרית] / דוד פוגל
 61. [בטרם יארך ליל ואור תוחלת קלה] / יעקב שטיינברג
 62. [ביום אשר תהיי לי את] / יעקב שטיינברג
 63. [בימי אביב, תור הפלגים] / יעקב שטיינברג
 64. [בין געגועי הלילה] / דוד פוגל
 65. [בין עיי עולם זה מה קל ליגע-עינים] / יעקב שטיינברג
 66. [בין ערביים] / דוד פוגל
 67. [בכפרך עתה שקט] / דוד פוגל
 68. [בלא ניב] / רחל בלובשטיין
 69. [בלילה לפני ביתך לחשתי לך אהבים] / יעקב שטיינברג
 70. [בלילות הסתיו] / דוד פוגל
 71. [בלילות ירח] / דוד פוגל
 72. [במכלאות-חלוף נסגרנו ליום-כליה] / יעקב שטיינברג
 73. [במערכה - כרך רביעי - פתח דבר] / דוד בן־גוריון
 74. [במרומי סמטה] / דוד פוגל
 75. [בנטוף כל ימינו] / דוד פוגל
 76. [בנטות היום] / דוד פוגל
 77. [בני אדם - לא שכנה] / דוד פוגל
 78. [בני אדם יישחו] / דוד פוגל
 79. [בסתר עשן אשב. בפי סיגרה מאירה] / יעקב שטיינברג
 80. [בעלות הגשם] / דוד פוגל
 81. [בעלייה] / דוד פוגל
 82. [בעצום ערב] / דוד פוגל
 83. [בעצם יום טרדה] / דוד פוגל
 84. [בערב בערב אהלך הירה] / דוד שמעוני
 85. [בערב בערב, עת שמש נפרדת] / דוד שמעוני
 86. [בערב, בשקוע השמש הימה] / יעקב שטיינברג
 87. [בערבי קיץ] / דוד פוגל
 88. [בצבור החולה] / דוד פוגל
 89. [בקצה ימי קיץ] / דוד פוגל
 90. [בקרוב חצות ליל קור ומעט שאון העיר] / יעקב שטיינברג
 91. [ברגעים של דממה ובדידות] / יעקב שטיינברג
 92. [בשבות בבית-הקפה שיר וגיל ודברים] / יעקב שטיינברג
 93. [בשעה זו, בימי הסתו הכהים] / יעקב שטיינברג
 94. [בשעת דמדומים] / דוד פוגל
 95. [בתים גדולים] / דוד פוגל
 96. [גְּדוֹלִים כִּבְרֵכוֹת] / דוד פוגל
 97. [גַּם אִם עֲשֶׂרֶת מוֹנִים] / רחל בלובשטיין
 98. [גא אונים, נאדרי באביב] / דוד שמעוני
 99. [גביע הזהב] / דוד פוגל
 100. [גביעים מלאים] / דוד פוגל